คลังข้อมูล คลังปัญญา/Manakin

หน้าแรกของ คลังปัญญา

NIDA: Wisdom Repository

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ชุมชนใน คลังปัญญา

เลิอกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Recently Added

 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-01-25)
  แม้ว่าเรื่องเทคโนโลยีมาแทนที่คนทำงานนั้นจะเป็นความน่าเจ็บปวดสำหรับคนหลายกลุ่ม แต่ก็เป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าในอนาคตจะต้องมีงานจำนวนมากโดนแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยจากรายงานเมื่อปี ค.ศ.2016 ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2017-01-04)
  นับเป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สถาบันการศึกษาคุณภาพ และยังคงก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 อย่างมั่นคง และผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่ ...
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-01-25)
  แม้ว่าเรื่องเทคโนโลยีมาแทนที่คนทำงานนั้นจะเป็นความน่าเจ็บปวดสำหรับคนหลายกลุ่ม แต่กเ็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าอนาคตจะต้องมีงานจำนวนมากโดนแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยจากรายงานของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด คาดการณ์ไว้ว่า 72% ...
 • ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-30)
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถหาห้องพักราคาถูก และมีความปลอดภัยระดับหนึ่งได้ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีในปัจจุบันมากมายที่เปิดให้บริการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน ...
 • พิริยะ ผลพิรุฬ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-23)
  แนวทางเดียวในการปฏิรูปการศึกษาที่ผู้เขียนคิดออกก็คือ ผู้มีอำนาจต้องประกาศไปเลยว่า ให้ยกเลิกการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา (หรือให้ความสำคัญกับการสอบลดลง) ถ้าระบบการศึกษายังคงวนเวียนอยู่แต่การจับเด็กมาสอบๆ ในห้อง โดยที่ข้อสอบ ...

View more

ค้นหาใน คลังปัญญา

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Discover

RSS Feeds