Wisdom Repository Repository

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

Recent Submissions

 • พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-29)
  หลังจากหยุดยาวมาเกือบ 3 เดือน เราก็เข้าสู่เทศกาลเปิดภาคเรียนอีกครั้ง จะว่าไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้พูดถึงปัญหาการศึกษา และได้มีการนำเสนอรูปแบบการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ายที่สุดเมื่อวันเปิดเทอมมาถึง ...
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-31)
  งาน Future of Go Summit เป็นงานแข่งขันหมากล้อมระหว่างเคจี โปรหมากล้อมมือ 1 ของโลก กับคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ อัลฟาโกะ จัดขึ้นที่เมืองอู่เจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน รูปแบบการประลองในปีนี้จะไม่ใช่การแข่งแบบตัวต่อตัวเหมือนครั้งที่แล้ว ...
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-24)
  บริษัท Didi Chuxing เปิดตัวศูนย์ค้นคว้าและวิจัยชื่อ Didi Labs ในซิลิคอนแวลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยจุดมุ่งหมาย คือการคิดค้นและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติที่ในอนาคตสามาร ...
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-17)
  ครั้งนี้ผู้เขียนจะชวนมารู้จักบริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่นอีกบริการหนึ่งที่น่าสนใจ โดยบริการนี้ชื่อว่า Didi Chuxing หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า "ดีดี"(Didi) Didi Chuxing มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่เมืองหลวงกรุงปักกิ่ง ...
 • Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-24)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี นิด้า และ ...
 • Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2017-05-22)
  ปัจจุบันตัวเลขส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากที่แบงก์นำเสนออย่าง MLR, MOR หรือ MRR เป็นการบอกถึง MLR เป็นลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MOR ลูกค้าต่างๆ หรือ MRR ที่เป็นลูกค้ารายย่อย จะขึ้นป้ายบอกอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยกว่า ...
 • สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-22)
  ระบบเศรษฐกิจที่หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษบกิจได้มาก เราจึงมักจะเห็นความแตกต่างของการรับรู้ วิเคราะห์และแปลข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันในประเทศ ...
 • Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-19)
  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า จากภาพรวมเศรษฐกิจของไทยไตรมาสแรกปีนี้ที่เติบโตได้น่าพอใจ ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกในเดือน ...
 • Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-01)
  เศรษฐกิจที่ไม่ดีมีผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหนี้มาจากรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนายจ้างก็จะลดค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที รายได้พิเศษที่เคยได้ก็ไม่มี ขณะที่ค่าครองชีพยังเหมือนเดิม ...
 • Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2017-05-19)
  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. และ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ...
 • สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-15)
  การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการติดต่อสื่อสารทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ (data,News and Information)กลายเป็นปัจจัยที่ทรงพลัง มีมูลค่าและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-10)
  ในงานประชุมพัฒนาประจำปีของเฟซบุ๊กที่หลายคนมักเรียกย่อๆว่าเอฟเอท (F8) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดร.เรจินา ดูแกนซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยวิจัยของเฟซบุ๊กได้เปิดเผยงานวิจัยในทีมของเขาที่กำลังพยายามศึกษาเทคโนโลยีที่ทำให้มน ...
 • ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-08)
  ในปี 2560 นี้ เศรษฐกิจไทยถูกคาดหมายว่าจะฟื้นตัวจากปี2559 ที่จีดีพีเติบโต3.2% โดยการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนคือสองปัจจัยที่ถูกจับตามองว่าจะสนับสนุนการเติบโตนอกเหนือจากการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักช่วง3-4 ...
 • ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-06)
  ทางออกที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาสังคมสูงวัย คือการเพิ่มการเกิด โดยการวัดการเกิดที่เป็นที่นิยมตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 1.51 ซึ่งต่ำกว่าอัตราเกิดทดแทน ทำให้ World Bank คาดการณ์ว่า ...
 • Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-05-06)
  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะบดีคณะบริหารธุรกิจนิด้า กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะนอกจะเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะส ...
 • ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-05-03)
  จากที่ได้ทดลองใช้ AutoDraw ผ่านทางเว็บไซต์ที่กูเกิลเตรียมไว้ให้ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ผู้เขียนคิดว่า AutoDraw นี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่วาดรูปไม่เก่งเพราะด้วยความเก๋าปร ...
 • ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-01)
  ช่วงนี้ข่าวที่เป็นที่สนใจของผู้คน คือข่าวการชักชวนระดมเงินลงทุนหรือชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อขายสินค้า แต่มิได้มุ่งเน้นการขายสินค้าหากแต่เน้นการเชิญชวนสมาชิกใหม่และจบลงด้วยการที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ...
 • Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-01)
  เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีมีผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหนี้จะมาจากรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี นายจ้างก็จะลดค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที รายได้พิเศษที่เคยได้ก็ไม่มี ขณะที่ค่าครอง ...
 • Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-04-30)
  มีความเห็นของภาคเอกชน ผู้นำแรงงาน และนักวิชาการ ถึงข้อเสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
 • พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-04-24)
  ความไม่พร้อมของตลาดแรงงานไทยที่จะเป็นอุปสรรค์ให้ประเทศอาจไม่สามารถก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของระบบการศึกษา ความไม่พร้อมในการจับคู่คนกับงาน ความไม่พร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบ ...

View more

Search


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds