คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Select a community to browse its collections.

 • Thumbnail

  สื่อญี่ปุ่นสำรวจโหวตเมสซี่เจ ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 

  Unknown author (สยามกีฬา, 2018-02-17)

  สื่อญี่ปุ่นสำรวจโหวตเมสซี่เจ ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • Thumbnail

  สายด่วนจากอเมริกา : ช่องว่างการพัฒนาเมืองประจวบฯ 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2018-02-17)

  สายด่วนจากอเมริกา : ช่องว่างการพัฒนาเมืองประจวบฯ
 • Thumbnail

  Travel Focus : สีสันกุมภาพันธ์เชียงใหม่ บลูมส์ 2018 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-17)

  Travel Focus : สีสันกุมภาพันธ์เชียงใหม่ บลูมส์ 2018
 • Thumbnail

  บิชมอนิเตอร์ : เจาะลึกอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-17)

  บิชมอนิเตอร์ : เจาะลึกอุตสาหกรรมการพิมพ ์
 • Thumbnail

  โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-18)

  โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย
 • View more