คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • type-icon

  'บิ๊กตู่'เอาอยู่!? แนะเฝ้าระวัง 5 กลุ่มเสี่ยงแพร่'ไวรัสอู่ฮั่น' 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2020-01-31)

  สารพันปัญหาที่กำลังคืบคลานเข้ามาในประเทศไทย และท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการจากรัฐบาล พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และที่ดูจะหนักหนาที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่บางคนเรียกสั้นๆ ว่า ไวรัสอู่ฮั่น
 • type-icon

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-29)

  หลายคนอาจมีข้อกังขาในใจเกิดขึ้นว่าจริงหรือที่องค์ประกอบและลักษณะทางใบหน้าแค่เท่าที่กล้องถ่ายภาพไปได้นั้น เพียงพอต่อการฟันธงว่าคนคนหนึ่งเป็นที่รักเพศเดียวกันหรือไม่ จะพบว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถูกวิจารณ์ไปในหลายแง่มุม ตั้งแต่การถูกตั้งข้อสงสัยพื้นฐานตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตร์สาขาการเรียนรู้ของเครื่องจักรว่า กระบวนการในการเก็บข้อมูลวิจัยของผลงานนี้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมพอหรือไม่ การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ลามเลยไปจากวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปถึงประเด็นอื่นอีกด้วย
 • type-icon

  ความยากเย็นของ"การบังคับใช้กฎหมาย"แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-28)

  ถึงจะมีการออกกฎหมายหรือมาตรการออกมาอย่างมากมายก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง (ไม่เฉพาะเพียงเรื่องฝุ่น PM2.5 นี้) ก็คือ"การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการ"ที่ออกมาได้จริง อันส่งผลทำให้มาตรการหรือกฎหมายที่ออกมานั้นเป็นเพียง"กระดาษ"ใบหนึ่งที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไร
 • type-icon

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-22)

  เมื่อมีสมมุติฐานว่าใบหน้าคนสามารถบ่งบอกอะไรๆ ข้างในลึกๆ ของมนุษย์ได้มากกว่าที่เราคิดกัน ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ดำเนินการค้นคว้าต่อ และจากข้อมูลเท่าที่พวกเขาพอจะรวบรวมได้ในเบื้องต้นก็พบว่า ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย คนที่มีลักษณะรักเพศเดียวกันนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีองค์ประกอบทางใบหน้าหรือลักษณะบนใบหน้าบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนที่เป็นรักต่างเพศ อาทิ ผู้ชายที่รักเพศเดียวกันนั้นจะมีสีหน้า การดูแลตัวเอง การดูแลทรงผม คิ้ว และหนวดเคราที่ค่อนไปในแนวทางที่คล้ายคลึงกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่รักต่างเพศ
 • type-icon

  ทัศนคติต่อการเสียภาษีที่ต้องปรับเปลี่ยน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-21)

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของประชาชนและการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความสับสนและขาดความชัดเจน และได้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติการเสียภาษีของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ผู้จะต้องเสียภาษีมักจะรู้สึกว่าภาครัฐมาดึงเอารายได้ของตนไปฟรีๆ ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษี และใช้ความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษี ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี การจัดเก็บภาษี จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทางการคลัง เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาท และภาาระทางการคลังของประเทศที่มีความสำ...
 • View more