คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (13-1) ฟาสซิสต์-ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำ และชังเชื้อชาติ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-12)

  ฟาสซิสต์ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมืองปรากฎขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็จางหายไปจากพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการ ทว่า ยังคงมีกลุ่มการเมืองใต้ดินในหลายประเทศที่ยึดมั่นอุดมการณ์ฟาสซิสต์ไม่เสื่อมคลาย แก่นความเชื่อของฟาสซิสต์คือ ต่อต้านเหตุผล นิยมการต่อสู้ บูชาผู้นำและชังเชื้อชาติ ฟาสซิสต์เป็นอุดมการณ์แห่งศตวรรษที่ 20 เป็นปฏิกิริยาต่อต้านความทันสมัย ต่อต้านความคิดและค่านิยมของยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญา และลัทธิการเมืองที่มีรากฐานทางปัญญาจากยุคนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือคำขวัญของฟาสซิสต...
 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (12-2) ชาตินิยม ภาพสะท้อนของรูปลักษณ์ที่ขัดแย้ง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-05)

  อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน มีความคลุมเคลือและขัดแย้งทั้งในแง่ของชุดค่านิยมและเป้าหมาย เป็นทั้งอุดมการณ์มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระภาพและปกครองตนเอง ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายแห่งการปราบปราม ครอบครอง และกดขี่อยู่ด้วย ชาตินิยมมีทั้งลักษณะที่ก้าวหน้าและล้าหลังในตัวของมันเอง ด้านที่ก้าวหน้าคือการมองอนาคตแห่งความเป็นอิสระของชาติหรือความยิ่งใหญ่ของชาติ ส่วนด้านที่ล้าหลังคือการเชิดชูอดีตแห่งความรุ่งเรืองของชาติและยึดมั่นกับอัตลักษณ์เดิม ชาตินิยมยังมีทั้งมิติของความเป็นเหตุผลและความไร้เหตุผลผสมผสานกันอีกด้วย เป็นการผสมระหว...
 • Thumbnail

  Southeast Asian Affairs 2018 

  Cook, Malcolm; Singh, Daljit (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)

  "Southeast Asian Affairs, first published in 1974, continues today to be required reading for not only scholars but the general public interested in in-depth analysis of critical cultural, economic and political issues in Southeast Asia.
 • Thumbnail

  In China's backyard : policies and politics of Chinese resource investments in Southeast Asia 

  Morris-Jung, Jason (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)

  In this fascinating multi-disciplinary and multi-sited volume, the authors challenge reductionist and oversimplifying approaches to understanding China's engagement with Southeast Asia. Productively viewing these interactions through a "resource lens"
 • Thumbnail

  Citizenship in Myanmar : ways of being in and from Burma 

  South, Ashley; Lall, M. C. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)

  Myanmar is going through a period of profound and contested transition. The country has experienced widespread if sometimes uneven reforms, including the start of a peace process between the government and Myanmar Army, and some two dozen ethnic armed organizations, which had long been fighting for greater autonomy from the militarized and Burman-dominated state. This book brings together chapters by Burmese and foreign experts, and contributions from community and political leaders, who discuss the meaning of citizenship in Myanmar/Burma. The ...
 • View more