คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  การเมืองและสังคมหลังโคโรนาไวรัส 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-04)

  นอกเหนือจากประเด็นภาวะผู้นำและมาตรการในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่มีการวิเคราะห์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประเด็นโลกหลังโควิด-19 เป็นที่สนใจจากบรรดานักวิเคราะห์ไม่น้อยทีเดียวทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้านการเมืองในสถานการณ์วิกฤตผู้คนยินยอมสละเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สำหรับทางเศรษฐกิจ วิกฤตโคโรนาไวรัสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างชัดเจน การบริโภคที่ล้นเกินทุกมิติของมนุษย์การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงที่สุด เมื่อต้องหยุดการบริโภคที่ล้นเกินทุกม...
 • Thumbnail

  มาตรการภาครัฐ กับการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-31)

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 หากเป็นไปตามการพยากรณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาคของหลายๆ สำนัก ประเทศไทยคงจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่แน่นอน ทั้งนี้นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิค หมายถึง ภาวการณ์ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาที่แท้จริง หลังปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ติดลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ่งแน่นอนผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้คนในสังคมครั้งนี้ดูจะรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างยิงกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ปี พ.ศ. 2540-2541
 • Thumbnail

  ปธน.ฟิลิปปินส์สวมบทโหดสั่งยิงได้เลย หากฝืนคำสั่งรัฐ-ทำร้ายจนท. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (แนวหน้า, 2020-04-03)

  ผู้นำฟิลิปปินส์ได้มีการตักเตือนเรื่องการทำอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ ว่าถือเป็น"อาชญากรรมร้ายแรง"พร้อมทั้งได้สั่งการโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หากพบการคุกคามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เข้าไปตักเตือนเพื่อระงับเหตุโดยไม่ใช้กำลัง แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนแสดงท่าทีเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงาน "สามารถยิงได้เลย"
 • Thumbnail

  นิด้าหั่นจีดีพีไทยปีนี้ติดลบ 3% 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-24)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าและธุรกิจบางประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและบางจังหวัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตลอดจนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 60-65% ของมูลค่า GDP ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกแล...
 • Thumbnail

  ทำการเมืองให้เป็น ในช่วงโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-30)

  การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้ง การโจมตีกัน การหลอกลวงกัน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน การแบล็กเมล์ การข่มขู่ การร่วมมือกัน การหักหลังกัน และละครทางการเมืองอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนักการเมืองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นตัวแสดงหลัก
 • View more