Now showing items 21-29 of 29

 • Thumbnail

  พฤติกรรม 5 ประการ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องเปลี่ยนในปี 2561 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-08)

  ในช่วงท้ายของปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนดีมากปีหนึ่ง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในบ้านเรา ยิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาได้ไม่กี่วัน ตลาดหุ้นก็แรงต่อไม่หยุด โดยข้อมูลล่าสุดของดัชนีหุ้นไทย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 1,791.02 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวและในด้านผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาก็อยู่ราวๆ 13% นับว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ 20% ผู้เขียนได้พูดคุยกับนักลงทุนมือใหม่และได้สรุปข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านอ ...
 • Thumbnail

  ภาพอนาคตของคุณภาพการศึกษาไทยแบบไหนที่เราต้องการ? 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-01-11)

  คุณภาพของการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งปัจจุบันไทยใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อให้มีคุณภาพ พบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยใช้งบด้านการศึกษาไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท แต่น่าตกใจว่าคุณภาพการศึกษาจากหลายๆ ค่าย กลับออกมาไม่มีคุณภาพที่ดีตามทรัพยากรที่ทุ่มเทลงไป
 • Thumbnail

  มหาวิทยาลัยต่างชาติ เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0? 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-12)

  ในช่วงนี้แวดวงการศึกษาคงไม่มีข่าวไหนสะท้านสะเทือนวงการไปมากกว่าข่าวการให้ต่างชาติเปิดสอนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-02)

  การที่ประเทศพม่าได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในการสร้างความเป็นมิตร การเข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้ว ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศที่ต้อกงารต้องการมีทบาทต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศพม่า
 • Thumbnail

  รับมือกฎของเมอร์ฟี่ ด้วยการลงทุนที่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-07)

  ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ถ้าสังเกตุให้ดีจะพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์วนเวียนขึ้นลง แต่แล้วก็"กลับมายืนที่เดิม" ประมาณ 1600+/- ทุกที และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ ความชัดเจนของการเล่นหุ้นรายตัวจะชัดเจนมากขึ้น แรงผลักดันทั้งสองนี้กำลังจะส่งสัญญาณบางอย่างกับอนาคตของตลาดหุ้นไทย
 • Thumbnail

  วันวาน...โค่นทุเรียน แล้วปลูกยาง วันนี้...โค่นยาง แล้วกลับไปปลูกทุเรียน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-11)

  ถ้าหากวิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกรไทย โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีด้านการลงทุน จะพบว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะตรังกับผู้ลงทุนประเภทที่ 2 คือ ผู้เป็นกลางกับความเสี่ยง เพราะเมื่อเกษตรกรจะตัดสินใจปลูกอะไร ก็จะสนใจที่ราคาตลาดของสินค้าเกษตรนั้นเพียงมิติเดียวเป็นหลัก ตามทฤษฎีแล้วก็คือผู้ที่ไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องการตัดสินใจ ผลที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนการเพาะปลูกไปตามสถานการณ์ราคาของสินค้าเกษตรในแต่ละช่วงเวลา
 • Thumbnail

  ว่าด้วยหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-10)

  "หุ้นกู้ชัวนิรันดร์" เป็นตราสารประเภทหนึ่งในตระกูล PERPS หรือ Perpetual Securities มีลักษณะสำคัญคือ การเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจนวัตกรรม เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-11)

  จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของประเทศไทยมีนโยบายผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจไปสู่ Digital Economy นับเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งรายได้จากประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • Thumbnail

  เสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 5 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-06)

  ตลาดตราสารหนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินของประเทศที่สำคัญ เพราะเป็นแหล่งระดมเงินทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน และเรากำลังจะเข้าสู่ยุคทองของการเปิดเสรีอาเซียน ตลาดตราสารหนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการระดมทุนของประเทศ