Now showing items 1834-1853 of 4192

 • Thumbnail

  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  ชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550) กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร หลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ แต่จนบัดนี้ยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมิได้มีการศึกษาถึงโครงสร้างตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแต่อย่างใด ...
 • Thumbnail

  'คนไทย'ต้องอึด! ดำน้ำ 4-6 เดือน รอลุ้นรัฐบาลใหม่มาช่วย 

  Unknown author (บริษัท ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2019-05-06)

  เป้าเศรษฐกิจไทยโต 4% เป็นโจทย์ยากสุดหิน เหตุส่งออกถูกกระทบจากสงครามการค้าอเมริกา-จีน ส่วนเศรษฐกิจในประเทศติดกับดักเลือกตั้งที่การตั้งรัฐบาลใหม่ยืดเยื้อล่าช้า ทำให้เกิดสุญญากาศทางเศรษฐกิจ นักลงทุนต่างชาติ-ภาคเอกชนไทยต่าง wait and see คนไทยต้องทนรับสภาพกับดักเศรษฐกิจไปอีกย่างน้อย 4-6 เดือน จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ และลุ้นกันไปอีกนานๆ ว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร
 • Thumbnail

  คนไทยกับการ'ปักธง'ทางความคิด 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-04)

  คนไทยชอบปักธง คนไทยปักธงเก่ง คำว่า"ปักธง"นั้น ผู้เขียนให้นิยามว่าเป็นการคิดที่ตัดสินผลลัพธ์ไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ความคิดฝังหัว ผลประโยชน์ หรือความเชื่อตามกันมาก็ตาม
 • Thumbnail

  คนไทยได้รับ ISO มากที่สุดในอาเซียน บริษัทยางไทยได้มาตรฐาน ฯ กว่า 60 ราย 

  สุริยะ คชินทร (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2000)

  มาตรฐานรับรองหรือมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO) เป็นสิ่งที่องค์ธุรกิจทั่วโลกตั้งขึ้นมาเพื่อการันตีระบบการบริหารองค์กรรวมไปถึงสินค้าและบริการต่างๆ องค์กรรัฐและเอกชนในทุกประเทศก็ต้องการที่จะได้รับรองดังกล่าว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ขณะที่ผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ รัฐบาลไทย ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อ 6 ปีที่แล้ว คาดว่าองค์กรรัฐและเอกชนไทยจะได้รับ ISO ครบ 3,000 รายการในปี 2543 เพื่อครองแชมป์การได้ ISO มากที่สุดในอาเซียน ซึ่งหากทำได้ก็จะส่งผลดีอย่างมากต่อประเทศไทย ขณะที่บริษัทยางในไทยก็ให้คว ...
 • Thumbnail

  คนรุ่นหลังยังได้เห็น : ป่าสันทรายชายหาดที่กำลังหด... หาย... 

  ไพรวัลย์ ณนที. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)

  มองจากทางด้านถนนลูกรังที่ทอดขนานฝั่งทะเลลึกเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตร หมู่ไม้ที่เห็นไม่ให้ภาพของป่าอย่างที่เคยคุ้น ต้นไม้ใหญ่มีไม่มาก เรือนำพุ่มค้อนข้างเล็ก และส่วนใหญ่เป็นต้นซ้ำๆชนิดเดียวกัน ซ้ำร้ายยอดของบรรดาต้นใหญ่ยังมีกิ่งแห้งและกิหงิกๆงอๆ อยู่ด้วย
 • Thumbnail

  ค้นหาคนเก่ง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-07)

  นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า และภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้าง และบริหารตราสินค้า"
 • Thumbnail

  ค้นหาภัยคุกคามเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2017-02-18)

  ค้นหาภัยคุกคามเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ
 • Thumbnail

  คนเห็นแก่ตัวในสงครามโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-06)

  ในภาวะสงครามโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนเวชภัณฑ์ (เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคระบาด ขณะที่เวชภัณฑ์มีราคาแพง ธุรกิจต้องปิดกิจการมีคนตกงานจำนวนมากแล้วนั้น ยังปรากฏกลุ่มคนที่ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้ของการเห็นแก่ตัวในหลายด้าน เช่น รังเกียจทุกอย่างที่อาจนำพาโรคมาสู่ตนเองและครอบครัว การปกปิดข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง การกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่มีความสำคัญโดยอ้างว่าขาดแคลน การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทนำเที่ยวและสายการบินลดรา ...
 • Thumbnail

  ครบรอบ 50 ปี นิด้า มุ่งสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-11)

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทางสถาบันได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
 • Thumbnail

  ครป. ค้านต่ออายุ พรก. ฉุกเฉินฯ ชี้กระทบเสรีภาพหวั่นกองทัพคนตกงานไร้มาตรการรัฐรองรับ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (มติชนออนไลน์, 2563-05-25)

  รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เสนอให้รัฐบาลหยุดขยาย พรก.ฉุกเฉินฯออกไป เนื่องจากไม่มีความเหมาะสมและจำเป็น เพราะปัจจุบันสามารถควบคุมโควิดได้เป็นอย่างดี การใช้ พรก.ฉุกเฉินในระยะยาวจะกระทบต่อเสรีภาพประชาชนและเศรษฐกิจไทย ซึ่งมาตรการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่มีศักยภาพรองรับคนตกงานในอนาคต ด้านการเมืองรัฐบาลยังเสพติดอำนาจเด็ดขาดมีการรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยต้องกระจายอำนาจไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
 • Thumbnail

  ครอบครัวลูกยางทำบุญถวายในหลวง ร.9 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2016-11-15)

  ครอบครัวลูกยางทำบุญถวายในหลวงร.9
 • Thumbnail

  ครึ่งทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-22)

  ภาพรวมจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวในอัตรา 3.4% ซึ่งลดลงจากการพยากรณ์ในครั้งที่แล้วในเดือน มี.ค.คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้ 3.8% สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของการส่งออก
 • Thumbnail

  ครุเศรษฐศาสตร์ (Economics of Teacher) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-24)

  "คณะครุเศรษฐศาสตร์" (Economics of Teacher) งานวิจัยชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยใช้กรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร เพื่ออธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพครู รวมไปถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรครูที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ
 • Thumbnail

  คลังชง'จ้างงาน'กระตุ้นศก. วางกรอบถึงกลางปี 2558-เริ่งเบิกงบค้างท่อ 3 แสนล้าน นโยบายการคลังดูแลเศรษฐกิจระยะสั้น-ระยะกลาง 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-12)

  กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เตรียมมาตรการกระตุ้นศรษฐกิจและผลักดันกฎหมายด้านภาษีหลายฉบัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม
 • Thumbnail

  คลังดึงงบ 18 กองทุน-'ยืดชำระหนี้-งดดอกเบี้ย-ปัจจัยผลิต' '1.34 หมื่นล้าน'ช่วยภัยแล้ว 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-20)

  กรมบัญชีกลางดึง 1.34 หมื่นล้านจาก 18 กองทุนหมุนเวียน ช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ว พร้อมทั้งขยายเวลาชำระหนี้ งดดอกเบี้ย สนับสนุนปัจจัยผลิต ซึ่งเป็นมาตรการเสริมจากมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 • Thumbnail

  คลังปัญญา 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-07-24)

  พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ 34 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างคลังปัญญาประเทศ โดยตกลงร่วมกันนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
 • Thumbnail

  ความ(ไม่)พร้อม แรงงานไทยยุค 4.0 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-27)

  ประเทศไทย 4.0 เป็นชื่อของโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญและเชื่อว่า จะเป็นโมเดลที่จำเป็นต่อการนำประเทศไปสู่ความ"มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" การขับเคลื่อนประเทศในรูปแบบดพังกล่าว "คน" คือศูนย์กลางที่สำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อเรามามองตลาดแรงงานไทยว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเห็นว่า ตลาดแรงงานไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นประเทศไทย 4.0 เท่าใดนัก
 • Thumbnail

  ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

  อภิชัย สิงห์ศรี; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ในการaพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศนำไปสู่การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อาจทำให้ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและผู้พัฒนาโครงการ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุปัญหาความขัดแย้ง  รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ให้ชุมชนและโครงการพัฒนายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันได้ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้เสีย 40 คน จากการศึกษาพบว่าสาเหตุความขัดแย้งต ...
 • Thumbnail

  ความขัดแย้งในบทบาทและความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

  ศุภนันทา โมคกุล; ปริญญ์ ปราชญานุพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  การศึกษาเรื่องความขัดแย้งในบทบาทและความคลุมเครือในบทบาท ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาทและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน (2) ความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ตัวแปรด้านภูมิหลัง (เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงาน) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือไม่ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ...
 • Thumbnail

  ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

  สลิลา ปฐมกาญจนา; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)