Now showing items 1926-1945 of 3814

 • Thumbnail

  จรรยาบรรณทางการค้า บนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน 

  Philip S., Robertson Jr. (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  มาตรฐานจรรยาบรรณเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า และอุตสากรรม ส่งออกอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อที่จะให้โรงงานเคารพในสิทธิของ คนงาน เช่น กำหนดให้คนงานต้องมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และให้นายจ้างต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างและสภาพการจ้างเป็นอย่างน้อย ข้อกำหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณร่วมที่กำหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ ของแบรนด์เอง ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงในอนุสัญญา ...
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อรถยนต์มีสมอง 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-05-06)

  โลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ กลายเป็นสมาร์ทกันไปหมด เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ สมาร์ททีวี หรือสมาร์ทคาร์ ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว ซึ่งสมาร์ทคาร์นี้ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาบูรณาการกับนวัตกรรมทางด้านรถยนต์
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-01-13)

  บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review โดยกล่าวถึง 8Tech Trends to Watch in 2016 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี พ.ศ. 2559 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของบทความนี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือ Augmented Knowledge แปลเป็นภาษาไทยว่า "ความรู้เสริม" คือการสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมนุษย์เราได้
 • Thumbnail

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย 

  Unknown author (แนวหน้า, 2018-02-16)

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย
 • Thumbnail

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2561-07-29)

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์
 • Thumbnail

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้ 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-21)

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้
 • Thumbnail

  จัดระเบียบสังคมอย่างไรให้ยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ในการจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนในประเทศหรือในสังคมนั้นต้องมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการตัดสินใจที่จะไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะโดยรวมด้วย และต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระทำของตนเองและผลกระทบของพฤติกรรมนั้นต่อสังคมด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างและปลูกฝังให้เกิดขึ้นในประเทศหรือในสังคมนั้น
 • Thumbnail

  จับ'พิกัด'การเมือง เข้าโหมดชี้ขาด'ร่าง รธน.' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-04-15)

  ความเห็นของนักวิชาการต่อกรณีสถานการณ์การเมือง ภายหลังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบสาระสำคัญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จะเข้าสู่โหมดการรณรงค์เพื่อเตรียมการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 • Thumbnail

  จับกระแส'ตปท.-ม.61' ชี้วัดประชามติ'ร่างรธน.' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-07-05)

  ความคิดเห็นของนักวิชาการต่อมุมมองและท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรยากาศการรณรงค์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญช่วงโค้งสุดท้าย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า มาตรา 61 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่ขัดกับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • Thumbnail

  จับชีพจรเศรษฐกิจไทยฟื้น เงินท่องเที่ยว-ค้าชายแดนดันจีดีพี 3.5% 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-05-28)

  ก่อนที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมปรับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเดือนกรกฎาคมนี้ ทางหอการค้าไทยได้จัดทำสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ข้อสรุปว่า นักธุรกิจภูมิภาคยังมองมุมบวกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคยังขยายตัวดี
 • Thumbnail

  จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-09)

  เข้าสู่ช่วงปลายปี ค.ศ.2016 ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่โลกเทคโนโลยีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมาย จะเห็นว่าปีนี้เป็นอีกปีที่เทคโนโลยีในกลุ่ม Reality เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มาแรงกว่าใครๆ
 • Thumbnail

  จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-16)

  มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ระบุว่าระบบที่เขาสาธิตไปนั้นยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่งถึงจะพร้อมสำหรับการปล่อยออกให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วไปได้ใช้งานกันจริง ซึ่งเมื่อใดที่เฟซบุ๊กสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ่ เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยี ที่การออกมาพบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง คนรู้จักหรือแม้แต่การหาสังคมเพื่อนใหม่ๆ สามารถทำได้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ซึ่งตัวของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์กนั้นเชื่อว่าประสบการณ์ลักษณ์นี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคต
 • Thumbnail

  จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-23)

  เทคโนโลยีในกลุ่ม Reality ไม่ได้มีเพียงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเท่านั้น ยังมีเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงหรือเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม เทคโนโลยีความเสมือนเสริม และเทคโนโลยีความเป็นจริงลด ที่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วย
 • Thumbnail

  จับทิศทรัพยากรคน ฝ่าอาเซียนบวก 6 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-13)

  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า อยู่ระหว่างการจัดทำงานวิจัยแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปี 2557-2558 โดยศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยกับประเทศในอาเซียนบวก 6 รวมถึงแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน
 • Thumbnail

  จาก Carpool สู่ TaxiPool สู่ UberPool (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-27)

  Uber บริการรถโดยสารส่วนตัวที่เรียกให้มารับที่ไหนและไปส่งที่ไหนก็ได้ บริการนี้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยเมื่อสองปีก่อนพร้อมคอนเซปต์"เรียกไปไหนก็ไป" ที่ตอบโจทย์ปัญหาเรื้องรังของคนกรุงเทพฯ เรื่องแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารได้ ความสำเร็จของ Uber ที่จนถึงปัจจุบันยังเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า อูเบอร์ ภิวัตน์ (Uberfication)
 • Thumbnail

  จาก Carpool สู่ TaxiPool สู่ UberPool (จบ) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-04)

  ระบบ UberPool นั้นเริ่มเปิดตัวทดลองจริงจังในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ.2014 ซึ่งจากตัวเลขบอกว่าระบบ UberPool นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดค่าโดยสารไปได้อีกมากกว่า 25% ในกรณีของ UberX แต่เท่าที่ผู้เขียนเคยคุยกับคนขับ Uber ที่ประเทศออสเตรเลีย เหมือนกับคนขับยังไม่ค่อยชอบบริการนี้เท่าไหร่ เพราะว่าราคาที่คนขับได้นั้นยังเป็นราคาเดิม ซึ่งประเด็นนี้ Uber อาจจะต้องลงไปดูรายละเอียดเพื่อแก้ไขให้ทั้งสามฝ่ายสมประโยชน์กันทั้งหมด
 • Thumbnail

  จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemno GO (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-08-10)

  Pokemon Go เป็นเกมที่อาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ซึ่งพวกเรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า AR ทำให้ตัวการ์ตูน Pokemon ออกมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวเราได้ ทำให้เราสามารถจับจัวการ์ตูนนี้ได้ในสวนหลังบ้าน สวนสาธารณะ หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • Thumbnail

  จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemno GO (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-08-17)

  Pokemon Go เป็นการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการกันในลักษณะพหุวิทยาการ ทำให้เกมนี้เป็นเกมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครและไม่มีใครซ้ำ
 • Thumbnail

  จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemno GO (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-08-24)

  ในเกม Pokemon Go ผู้พัฒนามองข้ามกรอบเก่าๆ ของความเป็นจริงเสริมที่หลายคนคุ้นเคย แทนที่จะยึดติดกับความคิดว่าความเป็นจริงเสริมต้องมาจากความรู้ในการวิเคราะห์ภาพเท่านั้น พวกเขากลับเอาข้อมูล GPS ซึ่งมีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาใช้สร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงแทน
 • Thumbnail

  จาก Fake News มาสู่ Fake Video จนถึง Deepfake(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-29)

  ปัจจุบันข่าวในโลกโซเชียลมีเดียมีมากมายที่มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม นอกจากข่าวปลอมแล้วยังมีคลิปวิดีโอปลอมที่มาในรูปแบบ Face Swap ที่สามารถสลับใบหน้าคนในวิดีโอด้วยใบหน้าของคนอื่นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม