Now showing items 1991-2010 of 3814

 • Thumbnail

  ชงควบกยศ.กับกองทุนกรอ.นิด้าเสนอใช้ระบบภาษีเก็บคืนหนี้จากผู้กู้ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-15)

  ปัจจุบันกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา มี 2 กองทุน คือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. แต่ที่ผ่านมาทั้ง 2 กองทุน มีปัญหาทางด้านการชำระหนี้เงินกู้คืน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดี คือ ต้องเปลี่ยนจากกองทุน กยศ. เป็นกรอ. ให้หมด และต้องปรับเงื่อนไขของระบบการชำระหนี้คืนเงินกยศ. เพราะการชำระหนี้คืนเงืนกู้กยศ. ขณะนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความพยายามที่จะควบ รวมทั้ง2 กองทุนเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับกู้ยืมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
 • Thumbnail

  ชงบีโอไอเพิ่มจูงใจลงทุน'อีอีซี' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-28)

  อีอีซีเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจระยะต่อไป และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมทั้งสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือน้ำลึกรองรับ ทำให้มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
 • Thumbnail

  ชงสนช.'สภาพี่เลี้ยง' 'นศ.วปอ.56' เสนอโอนขรก.ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-16)

  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี 2556 ได้เสนอยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ส่วนด้านอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูป 16 ด้าน แก่รัฐบาล
 • Thumbnail

  'ชัยอนันต์'ชี้หนทางลดคอร์รัปชัน-หนุนนายกฯ คนนอก หั่น ส.ส.เหลือ จว.ละคน 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-13)

  นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า กล่าวว่า ในการปฏิรูปประเทศในฐานะอาจารย์สอนหนังสือจะผลักดันแนวทางการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเข้ามาผลักดันและเสนอแนวทางการปฏิรูปทางด้านการเมือง โดยเฉพาะการทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ปลอดจากนายทุน เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เสริมทัพโฆษก'กรธ.' 

  ดุษฎี สนเทศ (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-18)

  นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ใหม่ถอดด้าม ยกทีมชี้แจง-ทำความเข้าใจกับสาธารณชนในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญที่มีรายละเอียดมากขึ้น รับหน้าที่ทำความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ
 • Thumbnail

  ชาติชาย:ต้องทำการเมืองท้องถิ่นไม่ให้เหมือนการเมืองระดับชาติ 

  ธนิสา ตันติเจริญ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-10-30)

  เมื่อวันที่ 28 ต.ค.57 สถาบันพระปกเกล้ามีเวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง"ปฏิรูปท้องถิ่น" ซึ่งศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ สปช.ด้านปกครองท้องถิ่น เผยหลักคิดว่าเราต้องทำให้การเมืองท้องถิ่นไม่เหมือนการเมืองระดับประเทศ ต้องทำให้การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของคนที่อยากจะมาทำงาน มาดูแลจัดการปัญหา เป็นมิติของการดูแลในลักษณะความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ เสียสละไปช่วยผู้อื่น ไม่มีที่ไหนจะทำได้ดีเท่ากับการเมืองระดับท้องถิ่นอีกแล้ว
 • Thumbnail

  ชายแดนไทย-กัมพูชา จากสนามรบสู่สนามการค้า 

  วัชรี พุ่มทอง., กานดา ชูเชิด, ธีระพงษ์ มาลัยทอง., รวีวรรณ เสียดทอง. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2002)

  ด่านบ้านคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นจุดเชื่อมต่อกับตำบลปอยเปด อ.โกวโจว ประเทศกัมพูชา เป็นด่านที่เปิดเป็นด่านถาวร มาตั้งแต่ปี 2536 ในช่วงรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ด่านบ้านคลองลึกนับเป็นจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชาที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด ประมาณ6,000 ล้าน บาทต่อปี โดยมีตลาดโรงเกลือเป๋็นจุดดึงดูดที่สำคัญและยังเป็นจุดผ่านแดนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังนครวัด นครธม และเป็นจุดที่นักแสวงโชคทั้งไทย และหลายประเทศเข้าไปแสวงโชคในคาสิโน
 • Thumbnail

  ชำแหละปฏิรูปตร.หมกเม็ด สกัดอัยการ-ไม่แก้จับแพะ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-08-14)

  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดเสวนาหัวข้อ "ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา จะแก้ปัญหาความอยุติธรรมในสังคมไทยได้แค่ไหน?"
 • Thumbnail

  ชำแหละปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-06-26)

  มีความเห็นจากนักวิชาการและนักธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
 • Thumbnail

  ชำแหละแผนบรอดแคสต์ 'กสทช.'สอบตกเรียกคืนคลื่น 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-05-16)

  เป็นปีสุดท้ายตามระยะเวลาของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงได้ฤกษ์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน พร้อมเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้วิพากษ์ผลการศึกษาดังกล่าวด้วย
 • Thumbnail

  ชิค รีพลับบลิค ลุยลงทุนสู่ AEC ทุ่ม 3 พันล้าน ผุดสาขาใหม่ต่อเนื่อง ลั่นปี 60 รายได้ 1.2 พันล. 

  ฐานเศรษฐกิจ (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-07-27)

  ชิค รีพลับบลิค ลุยลงทุนสู่ AEC ทุ่ม 3 พันล้าน ผุดสาขาใหม่ต่อเนื่อง ลั่นปี 60 รายได้ 1.2 พันล.
 • Thumbnail

  ชี้"เซตซีโร"สองมาตรฐาน ก่อปัญหาเลือกปฏิบัติ-แนะยื่นตีความ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-06-11)

  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บทบาท และความท้าทายทางการเมือง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่าง รธน.และกฎหมายประกอบ รธน.รวมถึงนักวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
 • Thumbnail

  ชี้'วงเสวนาบุหรี่ไฟฟ้า'บิดเบือน-ไม่เป็นกลาง 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2018-03-14)

  สถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกา เพิ่งเปลี่ยนจุดยืนกลับมาสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถสรุปได้ว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน และแนะนำให้เป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่า แต่จะต้องติดตามผลกระทบในระยะยาวต่อไป
 • Thumbnail

  ชี้ก.ม.ดิจิทัลสวนทางปฏิรูปสื่อ 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2015-01-30)

  สปช.-นักวิชาการ'รุมสับร่างกฎหมายดิจิทัล ชี้สวนทางปฏิรูปสื่อ ลิดรอนสิทธิ ขัดหลักสากล ส่อกระทบจัดสรรคลื่นฯ ทำรัฐเสียประโยชน์
 • Thumbnail

  ชี้กองหุ้นไทยทำผลงานดี แต่ค่าฟีสูงควรเลือกลงทุน 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-18)

  นิด้าเผยงานวิจัย กองทุนหุ้นไทยทำผลตอบแทนสม่ำเสมอกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ค่าธรรมเนียมกองหุ้นไทยยังสูงซึ่งอาจไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกกองทุนให้ดี
 • Thumbnail

  ชี้ทุนจีนจ่อทะลักออกนอกประเทศ รับ'ทรัมป์'ตั้งกำแพงภาษี 'นิด้า'แนะดึงตั้ง รง.ในไทย 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-11-29)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร นิด้า เผยว่า การดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ผลในระยะยาวนั้น ภาครัฐควรเร่งดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องฉวยโอกาสที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศจีนจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษี ดังนั้นไทยจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ในการดึงดูดนักลงทุนและภาคการผลิตของจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ซึ่งเมื่อไทยได้เ ...
 • Thumbnail

  ชี้อุ้ม'ค่าน้ำ-ไฟ'ชาวบ้าน กระตุ้นศก.สู้แจกเงินไม่ได้ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-04-7)

  นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ประเมินยอดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 น่าจะมีผู้มาลงทะเบียนถึง 2 ล้านราย การลงทะเบียนครั้งนี้จะแจกบัตรสวัสดิการให้ผู้ลงทะเบียน เพื่อใช้ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น โดยยืนยันไม่มีการแจกเป็นเงินเหมือนครั้งก่อน เนื่องจากต้องการให้สวัสดิการแบบถูกฝา ถูกตัว
 • Thumbnail

  ชี้โรงสีขูดรีด แนะชาวนาพึ่งพาตนเอง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-18)

  เส้นทางกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ชาวนาจนถึงผู้บริโภคพบว่า ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่โรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้ชาวนาอยู่ได้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือชาวนาทุกคนจะต้องช่วยเหลือและอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว
 • Thumbnail

  ชุดไอรอนแมน...มนุษย์บินได้ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-04-12)

  หนุ่มนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้เริ่มคิดพัฒนาชัดไอพ่นแบบสวมใส่ที่ชื่อว่า The Daedalus เพื่อมีเป้าหมายให้มนุษย์เราสามารถลอยได้เหมือนชุดไอรอนแมนจริงๆ โดยชุดนี้ได้ติดมอเตอร์ไอพ่นเพื่อควบคุมการบิน ซึ่งเขาก็ได้ค่อยๆ เร่ิมทดลองติดมอเตอร์ไอพ่นตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา หลัง และข้อเท้า
 • Thumbnail

  ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2016-12-19)

  ลองแสนแสบ ถือเป็นคลองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในเรื่องการสัญจรทางเรือ อยู่คู่กับคนกรุงมานาน ซึ่งปัญหาการบุรุกพื้นที่ของประชาชน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลองแสนแสบเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ลดลง เนื่องจากปัญหาขยะชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่บรืเวณประตูระบายน้ำ หรือการบุกรุกพื้นที่ทำให้ความกว้างของคลองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ คือกรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเน่าในคลองต่างๆ โดยพยายามยกระดับคลองแสนแสบ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ...