• Thumbnail

  ซาอุดิอาระเบีย การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ และความขัดแย้งกับกาตาร์ 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-04)

  ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่รู้จักในฐานะมหาอำนาจทางด้านพลังงาน โดยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดของโลก การที่ประเทศในกลุ่มอาหรับอย่างซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และอียิปต์ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ โดยกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หากมองในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะกาตาร์กับอิหร่านเป็นเจ้าของพื้นที่ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกัน แน่นอนพี่่ใหญ่ของภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบียคงไม่ค่อยพอใจกับแนวโน้มความสัมพันธ์เช่นนี้ การตัดความสัมพันธ์ยังรวมถึงการปิดพรมแดนกับกาตาร์ไม่ว่าจะทางบก อากาศ หรือทางน้ำ ...
 • Thumbnail

  ซื้อขายตำแหน่งประหารชีวิต ยาแรงปราบทุจริตต้นน้ำ 

  ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-07)

  กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจไม่น้อย เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรอ.) เตรียมกำหนดโทษประหารชีวิตไว้ในร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูยว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต เพื่อเป็นบทลงโทษสูงสุดสำหรับบุคคลที่ซื้อขายตำแหน่งในทางการเมือง
 • Thumbnail

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน 

  ศิรดา แก้วสุจริต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1983)

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน (The Engineering Data Base for Planning Purpose) เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโรงจักรต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้จะให้บริการข่าวสารทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนในขั้นต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล และวิธีการที่จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อาศัยความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ และได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ชื่อ DMS 1100 ...
 • Thumbnail

  ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม กรรมการกลุ่มวิสัยทัศน์อาเซียน+3 "จีน"ผู้สร้างโอกาสทองให้"ไทย"ภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค 

  นิตยา กมลวัทนนิศา, มนนิภา สังข์ศักดา. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2002)

  ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านได้เคยกล่าวไว้ราว 10 ปีที่ผ่านมา ว่าจีน จะผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับทวีปอีกครั้ง ซึ่งทุกคนต่างก็ยอมรับความเป็นจริงนี้แล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากองค์กรการค้าโลก หรือ WTO ได้ยอมรับจีนเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเสริมเคี้ยวเล็บให้จีนแข่งแกร่งยิ่งขึ้น จนหลายคนเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของไทย แต่ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม มองว่าจีนจะเป็นผู้สร้างโอกาส ...
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดันไทยเป็นกุญแจสำคัญสู่ประตูอาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2003)

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต้องการจะดันไทยให้เทียบเท่ากับจีน โดยจะวางตำแหน่งให้ไทยเป็นเพชรเม็ดที่2 ไม่แพ้ประเทศจีน ซึ่งในภูมิภาคเอเชียจะต้องมีด้วยกัน 2 ขา ขาหนึ่งคือประเทศจีน อีกขาหนึ่งคือไทย โดยจะชี้นำให้ไทยเป็นประตูของอาเซียน ไม่ใช่เป็นแค่ประตูสู่อาเซียน แต่เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ทะลุถึงเมืองจีนเป็นจิ๊กซอหลักของภูมิภาค เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถผลิตส่งออกไปอินโดจีนหรือผลิตไปจีนได้
 • Thumbnail

  ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์ ผู้นำโฉมใหม่ให้เอเพ็ค พลาสติกส์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1995)

  ปัจจุบันสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลาสติกส์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกส์นั้น มีตั้งแต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เครื่องใช้ประจำตัว จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ความก้าวหน้า และการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่งผลให้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแน้วโน้มขยายตัวสูงขึ้นตลอดเวลา
 • Thumbnail

  ดร.แดน มองต่างแดน:บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงเส้นทางการเติบโตที่ไม่แน่นอนของโปรตุเกส 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-20)

  ดร.แดน มองต่างแดน:บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงเส้นทางการเติบโตที่ไม่แน่นอนของโปรตุเกส
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-08)

  ดราม่าล่าสุดของเท็กซี่ Uber นี้ไม่ใช่ดราม่ากับแท็กซี่ด้วยกันเอง แต่เป็นดราม่าที่ข้ามไปมีกับ Carnegie Mellon University (CMU) ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางด้านหุ่นยนต์ ซึ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับโลกเป็นจำนวนมาก
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-15)

  ประเด็นเรื่องดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University ที่ถูก Uber ดึงตัวอาจารย์และนักวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรและเงินทุนวิจัยอย่างหนัก
 • Thumbnail

  ดอนเมืองโทลล์เวย์ พลิกเกมรุก เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานเศรษฐกิจ, 2018-02-17)

  ดอนเมืองโทลล์เวย์ พลิกเกมรุก เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
 • Thumbnail

  ดอยรวก 4 เลนฉิวสวยชิล-ปลอดภัย ทล.ปิดตำนานโค้ง 100 ศพ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2018-02-16)

  อยรวก 4 เลนฉิวสวยชิล-ปลอดภัย ทล.ปิดตำนานโค้ง 100 ศพ
 • Thumbnail

  ดัดโครงลวดเป็นคันรถ ส่งออกสิงคโปร์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทเจเอ็มทีพับลิชชิ่ง, 2001)

  ใช้เส้นลวดผลิตงานเป็นหลัก เน้นการผลิตรถโดยเริ่มจากง่ายที่สุดคือรถจักรยาน ขยับมาเป็นรถสามล้อ จนกระทั่งพัฒนาสู่รูปอื่นเรื่อยๆโดยเน้นให้มีความเหมือนจริงและสวยงาม อาจจะมีการเล่นสีสัน และลวดลายที่เกิดจากเส้นลวด
 • Thumbnail

  ดันสระแก้วสู่แหล่งเศรษฐกิจโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2017-07-25)

  ดันสระแก้วสู่แหล่งเศรษฐกิจโลก
 • Thumbnail

  ดากอง ร่างกุ้งเมืองหลวงปัจจุบัน. 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)

  พระเจดีย์ชเวดากองด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกมอญมากอ่น จึงเป็นเจดีย์แบบมอญคือ ไม่มีบันไดขั้นทั้ง 4 ทิศ และส่วนบนสุดใต้ยอดที่เป็นรูปปลีรีเหมือนปลีกล้วย นอกจากนี้เจดีย์ชเวดากองยังเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินไม่สร้างบนดิน บนเนินรอบๆเจดีย์แห่งนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศาลาไม้ต่างๆ และมีคนบูชาอยู๋เสมอ
 • Thumbnail

  ดึงแรงงานต่างด้าว 9 ล้านรับสังคมสูงอายุ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  การนำเข้าแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นมีผลดีในระยะสั้น คือช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ รักษามาตรฐานผลผลิต ลดต้นทุนค่าจ้างของภาคเอกชน แต่การใช้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากจะทำให้งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทลดลงประมาณ 4% และไม่ค่อยสนใจเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • Thumbnail

  ตร.จับแกนนำ กปปส.ข้อหากบฏ'สมบัติ'ไม่ตื่นเต้น-ยันสู้ต่อจนชนะ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (นวกิจบ้านเมือง, 2014-10-28)

  หลังจากที่นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีกบฏ ได้กล่าวว่า ตนคิดที่จะมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ไม่ได้คิดหลบหนี เพราะเชื่อว่าข้อกล่าวหาแบบนี้ เราสามารถต่อสู้ได้ในชั้นศาล และเราก็ยังมุ่งมั่นในการต่อสู้และใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญต่อไป
 • Thumbnail

  ตรวจ'กระเป๋า'ครัวเรือน คนไทยยุค 4.0'มีหนี้เร็ว นาน เยอะ' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-01)

  เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีมีผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหนี้จะมาจากรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี นายจ้างก็จะลดค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที รายได้พิเศษที่เคยได้ก็ไม่มี ขณะที่ค่าครองชีพยังเหมือนเดิม นอกจากค่าแรงที่ไม่สมดุลกับรายได้แล้ว คนไทยยังมีวัฒนธรรมการบริโภคที่เลียนแบบกัน จึงทำให้มีโอกาสจะซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ
 • Thumbnail

  ตรวจ'กระเป๋า'ครัวเรือนคนไทยยุค 4.0'มีหนี้เร็ว นาน เยอะ' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-01)

  เศรษฐกิจที่ไม่ดีมีผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหนี้มาจากรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนายจ้างก็จะลดค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที รายได้พิเศษที่เคยได้ก็ไม่มี ขณะที่ค่าครองชีพยังเหมือนเดิม นอกจากค่าแรงที่ไม่สมดุลกับรายได้แล้ว คนไทยยังมีวัฒนธรรมการบริโภคที่เลียนแบบกัน จึงทำให้มีโอกาสจะซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ
 • Thumbnail

  ตลาดยุคใหม่ปรับใช้'เน็ตไอดอล'ดึงลูกค้า 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, 2017-04-18)

  ทุกวันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคนิยมกันมากขึ้น เจ้าของสินค้ามากมายหลายแบรนด์ จำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค พวกเขาใช้วธีสร้างฐานลูกค้าและโฆษณาขายสินค้าผ่านทางเน็ตไอดอล หรือผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ด้วยการจ้างเน็ตไอดอลทั้งหลายมาแนะนำสินค้าต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม