Now showing items 2296-2315 of 4192

 • Thumbnail

  ต้นทุนการใช้น้ำที่แท้จริง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-17)

  เรามักคิดว่าน้ำจะต้องเป็นของฟรีหรือของถูกเสมอ อัตราค่าบริการน้ำประปาในปัจจุบันก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิต ไม่ได้คิดรวมเอาต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียเข้าไปด้วย จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 • Thumbnail

  ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC 

  ชวิน ชูสกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์(ในระยะยาว)จาก'การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-15)

  จากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนนั้น ไม่เพียงส่งผลเสียต่อเด็กในระยะสั้น แต่ยังสร้างต้นทุนอย่างมหาศาลในระยะยาว ดังนั้นนโยบายสาธารณะที่ดีที่จะลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การบรรเทาปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนนี้ให้ลดลงให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  ต้นทุนสำคัญของการต่อสู้ทางการเมือง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงระเยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และเกิดการต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ จนเป็นผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบางต่อปัญหานี้ คือ เป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาการกระจายรายได้ มีช่องว่าระหว่างรายได้ประชากรมาก ปัญหาการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นเป็นทวีคูณ
 • Thumbnail

  ต้นแบบความสำเร็จ"ดอกเตอร์-มหาบัณฑิต"นิด้า สุดประทับใจ...ได้ความรู้มากกว่าที่คิด 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2015-12-21)

  สัมภาษณ์พิเศษ"1 ดอกเตอร์ 5 มหาบัณฑิตใหม่" เผยเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา สุดประทับใจ"นิด้า" เป็นเลิศทั้งวิชาการและงานวิจัย คณาจารย์สุดยอดความเป็น"ครู" ตั้งใจเกิน 100% ในการให้ความรู้แบบไม่หวงวิชา
 • Thumbnail

  ตร.จับแกนนำ กปปส.ข้อหากบฏ'สมบัติ'ไม่ตื่นเต้น-ยันสู้ต่อจนชนะ 

  Unknown author (นวกิจบ้านเมือง, 2014-10-28)

  หลังจากที่นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีกบฏ ได้กล่าวว่า ตนคิดที่จะมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ไม่ได้คิดหลบหนี เพราะเชื่อว่าข้อกล่าวหาแบบนี้ เราสามารถต่อสู้ได้ในชั้นศาล และเราก็ยังมุ่งมั่นในการต่อสู้และใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญต่อไป
 • Thumbnail

  ตรวจ'กระเป๋า'ครัวเรือน คนไทยยุค 4.0'มีหนี้เร็ว นาน เยอะ' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-01)

  เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีมีผลต่อระดับหนี้ครัวเรือนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหนี้จะมาจากรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี นายจ้างก็จะลดค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที รายได้พิเศษที่เคยได้ก็ไม่มี ขณะที่ค่าครองชีพยังเหมือนเดิม นอกจากค่าแรงที่ไม่สมดุลกับรายได้แล้ว คนไทยยังมีวัฒนธรรมการบริโภคที่เลียนแบบกัน จึงทำให้มีโอกาสจะซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ
 • Thumbnail

  ตลาดยุคใหม่ปรับใช้'เน็ตไอดอล'ดึงลูกค้า 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, 2017-04-18)

  ทุกวันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคนิยมกันมากขึ้น เจ้าของสินค้ามากมายหลายแบรนด์ จำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค พวกเขาใช้วธีสร้างฐานลูกค้าและโฆษณาขายสินค้าผ่านทางเน็ตไอดอล หรือผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ด้วยการจ้างเน็ตไอดอลทั้งหลายมาแนะนำสินค้าต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม
 • type-icon

  ตลาดสำคัญของไทยในอินโดจีนคือเวียดนาม 

  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1992)

  5 ปีที่ผ่านมา ตลาดอินโดจีนค้าขายกับไทยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 150% โดยเฉพาะเวียดนามคือตลาดหลักของไทยในอินโดจีน เมื่อสหรับยกเลิก IMBARGO แล้ว เวียดนามมีวัตถุดิบ ขณะที่ไทยต้องการนำมาใช้ผลิตอุตสาหกรรม
 • Thumbnail

  ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท Size S 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-10)

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัท SMEs) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ แต่มักจะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เตรียมจัดตั้งตลาดหุ้นอีกตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อบริษัท SMEs ซึ่งจะทำให้บริษัทขนาดเล็กจริงๆ ที่มีคุณภาพดีสามารถระดมทุนผ่านตลาดหุ้นได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ย ไม่ต้องมีภาระเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • Thumbnail

  ตลาดหุ้นต่างประเทศอึ้ง ซีจีบจ.ไทยดีแซงหน้า 

  Unknown author (บางกอกทูเดย์, 2017-02-23)

  ตลาดหุ้นต่างประเทศอึ้ง ซีจีบจ.ไทยดีแซงหน้า
 • Thumbnail

  ตลาดหุ้นสิงคโปร์วิกฤติ แล้วแก้ปัญหากันอย่างไร ? 

  พลพัฒน์. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า., 1986)

  พฤษภาคม 2529 เดือนนี้ ไทยส่งสินค้าออก 18,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ส่งออกไปได้19,200 ล้านบาท อยู่ 540 ล้านบาท สินค้าพระเอก มี 8 ตัวด้วยกันได้แก่น้ำตาล, ข้าวโพด, ดีบุก, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ข้าว, ยาง, กุ้งสด และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สินค้าทั้งหมดนี้ที่ทำแต้มดีขึ้นมี 4 ตัวคือ น้ำตาล, ข้าวโพด, ดีบุก และมัน นอกนั้นลดลงทั้งปริมาณและราคา โทษฟาร์มแอคท์นั่นแหละตัวดี
 • Thumbnail

  ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-07-04)

  มูลค่าตลาดอาหารอาลาลโลกอยู่ที่ 6-8 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่า 5% แต่ในปัจจุบันมีการตอบสนองตลาดนี้เพียง 20% งานวิจัยของศูนย์นโยบายโลกมุสลิมชี้ให้เห็นว่าถึงแม้การส่งออกอาหารฮาลาลของไทยจะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าประเทศคู่แข่ง หมายความว่าเรากำลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดจากการที่ภาครัฐมีเป้าหมายให้ไทยเป็น 1 ใน 5 ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลสูงสุดของโลกภายในปี 2563 และหากเราต้องการเป็นศูนย์กลางหรือครัวฮาลาลโลก เราจะต้องดำเนินนโยบายไปในทิศทางใด
 • Thumbnail

  ต่อ S-Curve ให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านการควบรวมกิจการ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-30)

  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทย การควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์มีประโยชน์คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารลดลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอีกด้วย
 • Thumbnail

  ต้องปฏิรูปราคาน้ำมัน 

  นายชวนชม (โลกวันนี้, 2014-11-24)

  ราคาน้ำมันแพงยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทย การที่จะปฏิรูปให้ราคาถูกลง รัฐบาลต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งต้องปรับวิธีใช้กองทุนน้ำมันใหม่ และต้องยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมัน ถ้าทำตรงนี้ได้ราคาน้ำมันถูกลงได้แน่นอน
 • Thumbnail

  ต้องร่างให่ผ่านประชามติ แนะโมเดลอำนาจพิเศษ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2558-09-20)

  ทรรศนะต่อการร่าง รธน.ฉบับใหม่ที่จะเริ่มนับหนึ่งกันช่วงต้นเดือน ต.ค. จากอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายนักวิชาการ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะให้ความเห็นมาตลอดว่าร่าง รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีข้อบกพร่องหลายประเด็น จนสุดท้าย สปช.ก็ลงมติคว่ำร่าง รธน.ดังกล่าว นั่นก็คือ "ศ.ดร.สมบัติ สำรงธัญวงศ์ อดีดประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
 • Thumbnail

  ต้องรู้จักตัวเองก่อนลงทุนในหุ้นกู้ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและปรชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ มีเงื่อนไขรายละเอียดที่หลากหลาย ในอดีตที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้จะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเท่ากัน แต่การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากธนาคารมาก ฉะนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้รวมทั้งทำความเข้าใจเรื่องความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • Thumbnail

  ต้องสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 

  Unknown author (สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2014-10-04)

  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ทั้งที่เราอยู่ตรงกลาง แต่นักท่องเที่ยวไม่อยู่นาน กลับใช้เราเป็นทางผ่าน เพราะฉะนั้นเราควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแทนชายหาดที่ปัจจุบันนี้เราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้ว
 • Thumbnail

  ต่อสู้ความเหลื่อมด้วยการกระจายความเจริญ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-07-23)

  ปัญหาเรื่องเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งในเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ลักษณะ ของปัญหาเกิดขึ้นในหลากหลายมิติและมีความเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ในมิติทางด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ไม่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายว่าประชาชนทุกคนในประเทศจะต้องมีรายได้ที่เท่ากัน แต่เราอยากเห็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและทำในสิ่งเดียวกัน ควรจะได้รับผลตอบแทนที่เทียบเท่ากัน