Now showing items 2345-2364 of 4192

 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สำนักแรงงานสัมพันธ์, 1989)

  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 1989)

  ประเทสในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 1989)

  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  ถลกโสร่ง เมือเมืองม่าน (พม่า) ขุดสันดอนเศรษฐีอยู่กระต๊อบ!! 

  Unknown author (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)

  เพราะความล้มเหลวของระบอบการปกครองแบบโซเชียลลิสต์แบบพม่าๆ ที่สั่งสมความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจมานับสิบๆปี ทำให้เริ่มรู้สึกและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเจริญของยุคสมัยกันบ้างแล้ว โฉมหน้าใหม่ของเมืองม่านมิได้มีความสำคัญเฉพาะเพียงคนในชาติเท่านั้น หากพร้อมเสมอที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมมายังประเทศไทยได้ด้วย
 • Thumbnail

  ถอดบทเรียน 83 ปี ปชต.ไทย ปรองดองต้องแก้ที่'ต้นตอ' 

  นฤพน เพชรดี; ธนิสา ตันติเจริญ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-18)

  การร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อยู่ในขณะนี้ เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่บนความ"คาดหวัง"ของคนไทย ว่าจะสามารถแก้ปัญหาของบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหน และจะนำพาการเมืองภายใต้ระบอบ"ประชาธิปไตย"ให้ก้าวหน้าไปได้เพียงใด
 • Thumbnail

  ถอดรหัสการสอนวิชาการเงินในยุค 4.0 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-13)

  จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย"ประเทศไทย 4.0" โดยมีเป้ามหายให้ประเศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยผ่านการสร้างและใช้นวัตกรรม ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทย จากสถานะในปัจจุบัน ให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนจึงขอชวนผู้อ่านพูดคุยเกี่ยวกับความท้ายทายครั้งใหม่ที่มีต่อการศึกษาวิชาการเงินในระดับดุดมศึกษาของประเทศไทย
 • Thumbnail

  ถอดรหัสเงินดิจิทัล-บิทคอยน์ ขุมทรัพย์ใหม่หรือปีศาจร้ายการเงิน 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2018-02-12)

  ยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์ในวงกว้างกับเรื่องของ"บิทคอยน์" 1 ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีการซื้อขายกันแพร่หลาย หลายคนติดตามพัฒนาการของ Cryptocurrency อย่างใจจดจ่อว่า "เหรียญในโลกจำลอง" ที่ถูกสมมติขึ้นมาเป็น"เงินสกุลดิจิทัล"นี้ ท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร
 • Thumbnail

  ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 องศา 

  กระทรวงพาณิชย์. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์, 2012-05)

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลลรายละเอียดเกี่ยวกับ AEC โดยประมวลคำถาม-คำตอบที่เป็นประเด็นสงสัยในทุกแง่มุมจากงานสัมมนาต่างๆ ที่กรมฯ จัด และจากการสอบถามบุคคลต่างๆ ในแวดวงธุรกิจ การค้า และในหนว่ยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของการเข้ารวม กลุ่มในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุนเพื่อ ขยายฐานการผลิตและการตลาดจนถึงมาตรการการปรับตัว
 • Thumbnail

  ถึงเวลาทำความคุ้นเคยกับอาเซียน เออาร์เอฟ 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2017-07-26)

  ถึงเวลาทำความคุ้นเคยกับอาเซียน เออาร์เอฟ
 • Thumbnail

  ถึงเวลาวินิจฉัย'ความอยู่ดีมีสุขและผูกพัน'ของคนในองค์กร! 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-06-18)

  การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นอกจากผู้นำต้องมีความมุ่งมั่น มีแนวคิด มีเครื่องมือที่นำไปสู่การปฏิบัติย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพแล้ว อีกประการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งคือ บุคลากร ซึ่งถ้าบุคลากรอยู่ดีมีสุขมีความผูกพันต่อกัน ย่อมมีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขในที่ทำงาน
 • Thumbnail

  ททท.ชูมหกรรมเที่ยวไทยวัยเก๋าสุดฟิน ตอบโจทย์สมาร์ทซีเนียร์ สู่สังคมสูงวัย 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2018-02-20)

  ททท.ชูมหกรรมเที่ยวไทยวัยเก๋าสุดฟิน ตอบโจทย์สมาร์ทซีเนียร์ สู่สังคมสูงวัย
 • Thumbnail

  ททท.เลือกบ้านแม่กำปองต้นแบบมาตรฐาน รองรับขยายแหล่งเที่ยวชุมชนระดับอาเซียน 

  สนั่น เข็มราช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-25)

  ชาวแม่กำปองเปิดตัวให้ผู้มาเยือนเยี่ยมชมวิถีชีวิตในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทางกรมการท่องเที่ยวโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางของชุมชนที่จะนำพาชุมชนทั่วประเทศก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียน
 • Thumbnail

  ทบทวนเป้าหมายของกิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-28)

  ตามทฤษฎีทางการเงิน เป้าหมายของกิจการ คือ การทำให้มูลค่ากิจการสูงที่สุด เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับเจ้าของกิจการ
 • Thumbnail

  'ทปอ.'เสนอปฏิรูป 6 ด้าน เลือกนายกฯโดยตรง-ส.ส.ไร้สังกัด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-04)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมสมาชิกทปอ.ได้เข้ายื่นข้อศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปประเทศ
 • Thumbnail

  ทปอ.ร่างกม.กระทรวงอุดมฯ เล็งพ่วงอำนาจในกฎหมายกลาง 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-27)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประะานทปอ. กล่าวว่า ทปอ.จะเร่งยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งดูแลเรื่องการวิจัยด้วย โดยอาจจะรวมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ไว้ด้วย
 • Thumbnail

  ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยรับตรง ใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กประเดิมปีการศึกษา'59 แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 

  Unknown author (แนวหน้า, 2014-10-27)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในทุกมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
 • Thumbnail

  ทรงเจ้าเข้าหวย 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-09)

  คนไทยกับเรื่องของผีสางนางไม้และการทรงเจ้าเข้าผีเป็นสิ่งที่คู่กันจริงๆ จนแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกเพศทุกอาชีพทุกชนชั้น ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้อง คนไทยก็พร้อมที่จะโยงไปในเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น แม้แต่การเสนอข่าวของสื่อหลักต่างๆ ก็จะใส่เนื้อหาความเชื่อเหล่านี้เข้าไปด้วย ได้มีงานวิจัยประเมินธุรกิจหวยใต้ดินในประเทศไทยว่า ในปี 2544 มีมูลค่าเงินหมุนเวียนถึงกว่า 5 แสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 3 ของจีดีพีเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย 

  Unknown author (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2010)

  การศึกษาฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายประเด็นต่างๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการค้าและการพัฒนาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีทรัพย์สินทางปัญญาในมิติทางด้านการค้า การลงทุน และรวมไปถึงการกำหนดโครงสร้างตลาดที่เหมาะสมของตลาดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรม และกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้า นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายการแข่งขันที่คิดถึงผลประโยชน์โดยส่ ...
 • Thumbnail

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับ อาเซียนได้ไทยได้ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-11-26)

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับอาเซียนได้ ไทยได้
 • Thumbnail

  'ทรัมป์'ผงาด โอกาสทองเอเชีย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-11-15)

  ผลการเลือกตั้งของสหรัฐที่นายทรัมป์คว้าชัยสะท้อนว่าคนอเมริกันเกินกว่า 50% ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่นโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์ไม่มีรายละเอียดหรือความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เมื่อประเมินความเป็นไปได้ด้านนโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์แล้ว หากนำมาใช้จริงก็ไม่น่าจะสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เกิดขึ้น ทั้งยังไม่น่าจะทำให้สหรัฐเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่ดี