Now showing items 2352-2371 of 4192

 • Thumbnail

  ททท.ชูมหกรรมเที่ยวไทยวัยเก๋าสุดฟิน ตอบโจทย์สมาร์ทซีเนียร์ สู่สังคมสูงวัย 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2018-02-20)

  ททท.ชูมหกรรมเที่ยวไทยวัยเก๋าสุดฟิน ตอบโจทย์สมาร์ทซีเนียร์ สู่สังคมสูงวัย
 • Thumbnail

  ททท.เลือกบ้านแม่กำปองต้นแบบมาตรฐาน รองรับขยายแหล่งเที่ยวชุมชนระดับอาเซียน 

  สนั่น เข็มราช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-25)

  ชาวแม่กำปองเปิดตัวให้ผู้มาเยือนเยี่ยมชมวิถีชีวิตในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทางกรมการท่องเที่ยวโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางของชุมชนที่จะนำพาชุมชนทั่วประเทศก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียน
 • Thumbnail

  ทบทวนเป้าหมายของกิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-28)

  ตามทฤษฎีทางการเงิน เป้าหมายของกิจการ คือ การทำให้มูลค่ากิจการสูงที่สุด เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับเจ้าของกิจการ
 • Thumbnail

  'ทปอ.'เสนอปฏิรูป 6 ด้าน เลือกนายกฯโดยตรง-ส.ส.ไร้สังกัด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-04)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมสมาชิกทปอ.ได้เข้ายื่นข้อศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปประเทศ
 • Thumbnail

  ทปอ.ร่างกม.กระทรวงอุดมฯ เล็งพ่วงอำนาจในกฎหมายกลาง 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-27)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประะานทปอ. กล่าวว่า ทปอ.จะเร่งยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งดูแลเรื่องการวิจัยด้วย โดยอาจจะรวมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ไว้ด้วย
 • Thumbnail

  ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยรับตรง ใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กประเดิมปีการศึกษา'59 แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 

  Unknown author (แนวหน้า, 2014-10-27)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในทุกมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
 • Thumbnail

  ทรงเจ้าเข้าหวย 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-09)

  คนไทยกับเรื่องของผีสางนางไม้และการทรงเจ้าเข้าผีเป็นสิ่งที่คู่กันจริงๆ จนแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกเพศทุกอาชีพทุกชนชั้น ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้อง คนไทยก็พร้อมที่จะโยงไปในเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น แม้แต่การเสนอข่าวของสื่อหลักต่างๆ ก็จะใส่เนื้อหาความเชื่อเหล่านี้เข้าไปด้วย ได้มีงานวิจัยประเมินธุรกิจหวยใต้ดินในประเทศไทยว่า ในปี 2544 มีมูลค่าเงินหมุนเวียนถึงกว่า 5 แสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 3 ของจีดีพีเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย 

  Unknown author (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2010)

  การศึกษาฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายประเด็นต่างๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการค้าและการพัฒนาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีทรัพย์สินทางปัญญาในมิติทางด้านการค้า การลงทุน และรวมไปถึงการกำหนดโครงสร้างตลาดที่เหมาะสมของตลาดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรม และกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้า นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายการแข่งขันที่คิดถึงผลประโยชน์โดยส่ ...
 • Thumbnail

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับ อาเซียนได้ไทยได้ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-11-26)

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับอาเซียนได้ ไทยได้
 • Thumbnail

  'ทรัมป์'ผงาด โอกาสทองเอเชีย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-11-15)

  ผลการเลือกตั้งของสหรัฐที่นายทรัมป์คว้าชัยสะท้อนว่าคนอเมริกันเกินกว่า 50% ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่นโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์ไม่มีรายละเอียดหรือความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เมื่อประเมินความเป็นไปได้ด้านนโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์แล้ว หากนำมาใช้จริงก็ไม่น่าจะสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เกิดขึ้น ทั้งยังไม่น่าจะทำให้สหรัฐเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่ดี
 • Thumbnail

  ทฤษฎีความเสี่ยงหลายปัจจัย และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-11)

  ในการลงทุนทางการเงินใดๆ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาคือผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนควบคู่กัน โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในอดีต หรือการวัดจากความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับผลตอบแทนตลาดหรือที่เรียกว่าค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเงินอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา
 • type-icon

  ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2018-01)
 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • type-icon

  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (โรงพิมพ์ไตรรัตน์ นนทบุรี, 2018-08)
 • Thumbnail

  ทฤษฎีสัญญา(Contract Theory) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-14)

  ทฤษฎีสัญญาเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย แต่กลับไม่ไได้มีการศึกษากันมากนักในประเทศเรา สาขานี้อธิบายถึงการทำสัญญาของตัวแทนทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนเหล่านั้นต่างมีข้อมูลที่ไม่สมมาตรระหว่างกัน หรือพูดง่ายๆ คือ รู้เราไม่รู้เขา โดยจุดเริ่มต้นทฤษฎีจะอธิบายว่า เหตุใดสัญญาจึงมีหลายแบบ และช่วยให้เราออกแบบสัญญาที่ดีเพื่อสร้างองค์กรที่ดีได้อย่างไร
 • Thumbnail

  'ทวีศักดิ์'เตือนร่างรธน.เปิดช่องเอกชนต้าน 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-05-27)

  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ติงร่างรํฐธรรมนูญเน้น'ประชาสังคม' เพิ่มอำนาจให้ประชาชนมากไป อาจเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้งกับเอกชน เนื่องจากกลุ่มทุนยังมีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนในสังคม ยังต้องมีการมาพูดคุยกัน และอาจถึงทางตันอีกครั้งหนึีง
 • Thumbnail

  ท่อก๊าซไทย-พม่า'อนาคตที่มืดมนหรือหนทางโชติช่วง ? 

  อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 1998)

  แม้ว่าการวางแนวท่อก๊าซจากแหล่งยาดานาในฝั่งพม่าถูกวิจารณ์จากทั่วโลก ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เนื่องจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าที่ต้องการใช้โครงการนี้ทำลายฐานที่มั่นของกำลังทหารชนกลุ่มน้อยในรัฐมอญและภาคตะนาวศรีตามแนวท่อก๊าซ อย่่างไรก้ตาม เส่นทางวางท่อในระยะทาง 413 กืโลเมตรในฝั่งพม่า
 • Thumbnail

  ท่องเที่ยวครึ่งปีหลังสดใส คาดโกยรายได้ 1.3ล้านล้าน 

  ฐานเศรษฐกิจ (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-07-27)

  ท่องเที่ยวครึ่งปีหลังสดใส คาดโกยรายได้ 1.3ล้านล้าน
 • Thumbnail

  ท่องอารยธรรม"กัมพูชา"ตามรอยรุ่งโรจน์"ขอม" 

  Unknown author (บริษัทลีดเดอร์ไทม์ คอร์ปอเรชั่น, 2004)

  กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีสายสัมพันธ์อันดีมาช้านาน เมื่อครั้งอาณาจักร "ขอม" บรรพบุรุษของ "กัมพูชา" เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่อความรุ่งเรืองถึงกาลร่วงโรยก็ยังมีโบราณสถานต่างๆ เป็นเครื่องยืนยัน
 • Thumbnail

  ทะลุคนทะลวงข่าว : สีสันการเลือกตั้งหลังปฏิวัติ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2019-02-24)

  โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรง กับความคิด และทัศนคติที่เปลี่ยนไป