• Thumbnail

  ปชช.เอือมเหตุตีจาก EU ปิดฉาก'ลอนดอน' No.4 ศูนย์เงินโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2016-07-04)

  ชี้เหตุอังกฤษออกจากอียูเพราะประชาชนเอือมภาระสังคมที่ต้องแบกร่วมกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้อพยพจากตะวันออกกลางที่เบียดบังสวัสดิการสังคมของคนอังกฤษในระยะยาว ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน โดนกันถ้วนหน้าทั่วโลก คาดระยะสั้นปั่นป่วนผันผวนอีก 1-2 สัปดาห์
 • Thumbnail

  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองการเมืองและความมั่นคง; กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2014)
 • Thumbnail

  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองอาเซียน 1, กรมอาเซียน, 2012)

  -
 • Thumbnail

  ปฏิบัติจริง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-14)

  ปิยะ งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร English MBA Program คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิดโครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้างและบริหารตราสินค้า" เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลด้วย
 • Thumbnail

  ปฏิรูปการศึกษา?...อะไรควรทำเป็นอย่างแรก 

  พิริยะ ผลพิรุฬ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-23)

  แนวทางเดียวในการปฏิรูปการศึกษาที่ผู้เขียนคิดออกก็คือ ผู้มีอำนาจต้องประกาศไปเลยว่า ให้ยกเลิกการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา (หรือให้ความสำคัญกับการสอบลดลง) ถ้าระบบการศึกษายังคงวนเวียนอยู่แต่การจับเด็กมาสอบๆ ในห้อง โดยที่ข้อสอบน้้นไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาในอนาคตเลย เด็กวัยนี้ให้เขาสนุก ให้เขารักการเรียน เอาเวลาที่เหลือไปเล่นหรือไปทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละคนน่าจะดีกว่า
 • Thumbnail

  ปฏิรูปโครงสร้างการเมือง...จุดเริ่มต้นทางออกประเทศ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-19)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิคิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปฏิรูปการเมืองว่า การที่จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จได้ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง
 • Thumbnail

  ปฏิรูปไม่มีเสียของเสียของคือไม่ปฏิรูป 

  พูลเดช กรรณิการ์ (สยามรัฐ, 2014-12-09)

  เรื่องการปฏิรูปการเมืองกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (กมธ. ปฏิรูปการเมือง) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่เสนอให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยตรง ข้อเสนอแนะนี้จะเป็นไฮไลต์ของการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ไปเลยหากผ่านทุกด่านออกมาได้ เพราะเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ของการได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ คือนายกรัฐมนตรี และ ครม.
 • Thumbnail

  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 1 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)

  บทความได้พูดถึง ภาพรวม เป้าหมาย สถานะล่าสุด และบทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีต่ออาเชียน
 • Thumbnail

  ประชาคมสธ.ป้องอจ.นิด้าอัดสสส. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-08)

  กลุ่มประชาคมสาธารณสุข รวม 12 องค์กร แถลงข่าวพร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อกรณีมีผู้ร้องเรียนนายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า ประชาคม สธ.ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวและเห็นว่านายอานนท์เสนอความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอชื่นชมและให้กำลังใจนายอานนท์ที่แสดงความเห็นในมุมของนักวิชาการอย่างอิสระ แต่ไม่ขอก้าวล่วงการดำเนินการของนิด้า
 • Thumbnail

  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 4 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  เอกสารได้กล่าวถึง เป้าหมาย สาระสำคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และความคืบหน้าของการดำเนินการ
 • Thumbnail

  ประชาคมอาเซียน : ระดับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (วารสารนักบริหาร. 30,3 (ก.ค-ก.ย. 2553) 19-24, 2010)
 • Thumbnail

  ประชุมนานาชาติ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-11-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เอกอัครราชทูตเปรู และผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมการเสวนา โดยมี รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ
 • Thumbnail

  ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 'ทปอ.-นิด้า' งานชุก 

  ดุษฎี สนเทศ (มติชน, 2014-12-17)

  นั่งเก้าอี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6 ปี สภาสถาบันนิด้า มีมติตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ 5 มิถุนายน 2556 แทน สปช. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2 วาระ นั่งประธาน ทปอ.แทน รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ลาออก
 • Thumbnail

  'ประยุทธ์'เบรกลดดอกเบี้ย เหตุยังไม่เหมาะกับศก.-นิด้าแนะใช้ด้านคลัง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บูรพาทัศน์ (1999), 2015-03-11)

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไทยไม่ควรรีบลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพราะอาจไม่มีเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะพิจารณา นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA นิด้า กล่าวว่า กนง.ควรคงระดับอัีตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.0% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับภาวะติดกับดักสภาพคล่อง
 • Thumbnail

  ประยุทธ์เสี่ยงยึด'สนช.' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2014-11-06)

  จากการที่ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น บัดนี้ได้มีการวางบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง สนช.แล้ว โดยมีตัวแทนจากข้าราชการทหารเกือบ 50%
 • Thumbnail

  ประวิตรเตือน 60 นักวิชาการให้เคารพกฎหมาย ลั่นอย่าล้ำเส้น! ปฏิรูปเน้นปรับระบบพรรค ตั้งปลัดยธ.-ดีเอสไอไม่ลงตัว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-23)

  จากกรณีที่นักวิชาการ 60 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทำจดหมายเปิดผนึกไม่เห็นด้วยที่ตำรวจเชิญตัวกลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาและให้ยุติการเสวนาทางวิชาการ พล.อ.ประวิต กล่าวว่า ทำอะไรให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่าล้ำเส้น ทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะคสช.ต้องการให้เกิดความสงบสุขเกิดความปรองดองขึ้นในบ้านเมือง
 • Thumbnail

  ประสบการณ์เข้าร่วมอบรมที่สิงคโปร์ 

  วยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2006)

  ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะสิงค์โปร์ และเกาะใหญ่น้อยใหญ่ในบริเวณรอบๆ 63 เกาะโดยเกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ภูมิประเทศอยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซีย มีพื้นที่เพียง 682.7ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 4 ล้านคนเศษ หากศึกษาถึงประวัติความเป็นมาอดีตเคยเป็นดินแดนของมาเลเซีย
 • Thumbnail

  ประสานักดูนก : หมู่บ้านแร้ง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2018-02-18)

  ประสานักดูนก : หมู่บ้านแร้ง
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนเขตบางกะปิ 

  ดวงพร โสติถิมานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  ประธาน ดาบเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแยกเป็นสองส่วน โดยศึกษาทางทฤษฎีส่วนหนึ่ง และจากข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงนำผลการศึกษาทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งกระทำโดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บรรดาหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการแต่ละแห่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนได้เน้นพิจารณาในเรื่องลักษณะการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ของการตรวจสอบ และความจำเป็นผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอิสระ ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อความบกพร่องของการตรวจสอบภายใน