Now showing items 2804-2823 of 4192

 • Thumbnail

  ปชช.เอือมเหตุตีจาก EU ปิดฉาก'ลอนดอน' No.4 ศูนย์เงินโลก 

  Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2016-07-04)

  ชี้เหตุอังกฤษออกจากอียูเพราะประชาชนเอือมภาระสังคมที่ต้องแบกร่วมกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้อพยพจากตะวันออกกลางที่เบียดบังสวัสดิการสังคมของคนอังกฤษในระยะยาว ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน โดนกันถ้วนหน้าทั่วโลก คาดระยะสั้นปั่นป่วนผันผวนอีก 1-2 สัปดาห์
 • Thumbnail

  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองการเมืองและความมั่นคง; กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2014)
 • Thumbnail

  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

  Unknown author (กองอาเซียน 1, กรมอาเซียน, 2012)

  -
 • Thumbnail

  ปฏิบัติจริง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-14)

  ปิยะ งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร English MBA Program คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิดโครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้างและบริหารตราสินค้า" เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลด้วย
 • Thumbnail

  ปฏิรูปการศึกษา?...อะไรควรทำเป็นอย่างแรก 

  พิริยะ ผลพิรุฬ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-23)

  แนวทางเดียวในการปฏิรูปการศึกษาที่ผู้เขียนคิดออกก็คือ ผู้มีอำนาจต้องประกาศไปเลยว่า ให้ยกเลิกการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา (หรือให้ความสำคัญกับการสอบลดลง) ถ้าระบบการศึกษายังคงวนเวียนอยู่แต่การจับเด็กมาสอบๆ ในห้อง โดยที่ข้อสอบน้้นไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาในอนาคตเลย เด็กวัยนี้ให้เขาสนุก ให้เขารักการเรียน เอาเวลาที่เหลือไปเล่นหรือไปทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละคนน่าจะดีกว่า
 • Thumbnail

  ปฏิรูปโครงสร้างการเมือง...จุดเริ่มต้นทางออกประเทศ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-19)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิคิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปฏิรูปการเมืองว่า การที่จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จได้ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง
 • Thumbnail

  ปฏิรูปไม่มีเสียของเสียของคือไม่ปฏิรูป 

  พูลเดช กรรณิการ์ (สยามรัฐ, 2014-12-09)

  เรื่องการปฏิรูปการเมืองกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (กมธ. ปฏิรูปการเมือง) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่เสนอให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยตรง ข้อเสนอแนะนี้จะเป็นไฮไลต์ของการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ไปเลยหากผ่านทุกด่านออกมาได้ เพราะเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ของการได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ คือนายกรัฐมนตรี และ ครม.
 • Thumbnail

  ปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจรโควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-05-19)

  โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility)ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดทำขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัดที่จำเป็นต้องกักตัว ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยหวังขยายผลการปฏิบัติสู่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป
 • Thumbnail

  ปธน.ฟิลิปปินส์สวมบทโหดสั่งยิงได้เลย หากฝืนคำสั่งรัฐ-ทำร้ายจนท. 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-03)

  ผู้นำฟิลิปปินส์ได้มีการตักเตือนเรื่องการทำอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ ว่าถือเป็น"อาชญากรรมร้ายแรง"พร้อมทั้งได้สั่งการโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หากพบการคุกคามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เข้าไปตักเตือนเพื่อระงับเหตุโดยไม่ใช้กำลัง แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนแสดงท่าทีเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงาน "สามารถยิงได้เลย"
 • Thumbnail

  ประกวดโลโก้ 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2561-08-07)

  SMART เพิ่มฐานลูกค้าผ่านโมเดิร์นเทรด
 • Thumbnail

  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 1 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)

  บทความได้พูดถึง ภาพรวม เป้าหมาย สถานะล่าสุด และบทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีต่ออาเชียน
 • Thumbnail

  ประชาคมสธ.ป้องอจ.นิด้าอัดสสส. 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-08)

  กลุ่มประชาคมสาธารณสุข รวม 12 องค์กร แถลงข่าวพร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อกรณีมีผู้ร้องเรียนนายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า ประชาคม สธ.ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวและเห็นว่านายอานนท์เสนอความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอชื่นชมและให้กำลังใจนายอานนท์ที่แสดงความเห็นในมุมของนักวิชาการอย่างอิสระ แต่ไม่ขอก้าวล่วงการดำเนินการของนิด้า
 • Thumbnail

  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 4 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  เอกสารได้กล่าวถึง เป้าหมาย สาระสำคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และความคืบหน้าของการดำเนินการ
 • Thumbnail

  ประชาคมอาเซียน : ระดับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

  Unknown author (วารสารนักบริหาร. 30,3 (ก.ค-ก.ย. 2553) 19-24, 2010)
 • Thumbnail

  'ประชาคมอาเซียน' รวมหรือแยก...สภาพก็ไม่ต่าง 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2018-10-03)

  จุดยืนของอาเซียนที่ยึดหลัก เราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในของกันและกัน ใครอยากทำอะไรก็ทำไป จะผิดจะถูกก็ไม่พูดไม่เตือนกัน จึงไม่ต้องแปลกใจที่คำพูดของผู้นำอาเซียนมีหน้ำหนักน้อยจนไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนในเวทีโลก ในเมื่อคนอาเซียนด้วยกันยังไม่ศรัทธาในกลไกประชาคมของตนเอง แล้วจะให้คนภายนอกมาเชื่อถือได้อย่างไร
 • type-icon

  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน 

  ณัฐฐา วินิจนัยภาค (บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด, 2018-08)
 • Thumbnail

  ประชุมนานาชาติ 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เอกอัครราชทูตเปรู และผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมการเสวนา โดยมี รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ
 • Thumbnail

  ประชุมยกระดับกาแฟไทยสู่ระดับโลก 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2019-02-23)

  นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน
 • Thumbnail

  ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 'ทปอ.-นิด้า' งานชุก 

  ดุษฎี สนเทศ (มติชน, 2014-12-17)

  นั่งเก้าอี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6 ปี สภาสถาบันนิด้า มีมติตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ 5 มิถุนายน 2556 แทน สปช. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2 วาระ นั่งประธาน ทปอ.แทน รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ลาออก
 • Thumbnail

  ประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจอยู่ในวงจำกัด หากเหตุการณ์คลี่คลายในระยะสั้น 

  Unknown author (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย., 2011)

  สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา กรณีพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหาร ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากที่ทหารของไทยและกัมพูชามีการปะทะกันหลายครั้งบริเวณชายแดนด้านเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหลังจากที่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการสั่งปิดด่านการค้าชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงค์ จังหวัดศรีสะเกษ และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ทางการได้สั่งปิดด่านช่องจอม-โอเสม็ด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีผลทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ ...