Now showing items 3178-3197 of 4192

 • Thumbnail

  พม่ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ผลต่อเศรษฐกิจไทย. 

  Unknown author (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย., 1994)

  การผ่อนคล้ายทางการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อพม่าจะช่วยขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐฯกับพม่าในอนาคตในวงกว้างมากขึ้น ดังเห็นได้จากในช่วงก่อนปี 2546 ที่สหรัฐฯ ประกาศกฎหมาย คว่ำบาตรต่อพม่า พม่าเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ มาโดยตลอด แต่การคว่ำบาตรต่อพม่าเมื่อปี 2546 ส่งผลให้พม่าไม่สามารถทำธุรกรรมการส่งออกไปยังสหรัฐฯได้
 • Thumbnail

  พม่ากับโอกาสในการลงทุน. 

  ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน). ฝ่ายวิจัย. (กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร, 1996)

  พม่ามีทรัพยากรมากและมีค่าแรงต่ำ เศรษฐกิจก็ขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจ รัฐบาลพม่าพยายามเร่งพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาการเมืองภายในประเทศรวมทั้งปัญญาชนกลุ่มน้อยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความปรองดองในประเทศอย่างไรก็ดี ปัญหาเรื่องค่าเงินจั๊ดที่สูงกว่าอัตราตลาดเกือบ 20 เท่า (อัตราทางการ 6 จั๊ดต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับอัตราตลาด 110-120 จั๊ดต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ) ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานและโรงแรม
 • Thumbnail

  พยากรณ์ผลฟุตบอลโลก 2014 ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (อีกครั้ง) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-03)

  ฟุตบอลโลก 2014 ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ปีนี้ได้มีบริษัทการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs ได้ทำการพยากรณ์ผลฟุตบอลโลกโดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการประมาณการสมการถดถอย แบบจำลองได้อธิบายถึงตัวแปรหลักที่ส่งผลให้บราซิลมีโอกาสสูงที่สุดในการเป็นแชมป์โลก
 • Thumbnail

  พยากรณ์ผลฟุตบอลโลก 2018 โดยใช้ Machine Learning 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-18)

  มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง นอกจากความสนุกในการชมเกมการแข่งขันของแต่ละนัดแล้ว ฟุตบอลโลกยังมักสร้างความสนุกทางวิชาการแก่นักวิเคราะห์ทางสถิติอยู่เสมอในการนำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการพยากรณ์ผล
 • Thumbnail

  พรหมเสก เย็นอุรา ผู้จัดการสำนักงานตัวแทนสหภาพพม่า ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน). 

  Unknown author (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1998)

  ก้าวแรกในธนาคารทหารไทย พรหมเสกเข้ามาเป็นพนักงานประจำสำนักงานอำนวยการสาขาต่างประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้คือ ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานเอกสารจากสำนักงานในต่างประเทศไปยังแผนกต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ จนกระทั่งต่อมา พรหมเสกได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดการสำนักงานผู้แทนสหภาพพม่า ประจำกรุงร่างกุ้ง
 • Thumbnail

  พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการก่อตั้งสถาบันการปกครองของชาติไทย 

  สุทัศน์ สิริสวย; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในแง่ของการบริหารโดยศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่จะรักษาเอกราช ด้วยการสร้างสถาบันทางการปกครองขึ้นมาจนประชาชาติไทยมีลักษณะเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์
 • Thumbnail

  พฤติกรรม 5 ประการ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องเปลี่ยนในปี 2561 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-08)

  ในช่วงท้ายของปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนดีมากปีหนึ่ง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในบ้านเรา ยิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาได้ไม่กี่วัน ตลาดหุ้นก็แรงต่อไม่หยุด โดยข้อมูลล่าสุดของดัชนีหุ้นไทย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 1,791.02 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวและในด้านผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาก็อยู่ราวๆ 13% นับว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ 20% ผู้เขียนได้พูดคุยกับนักลงทุนมือใหม่และได้สรุปข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านอ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยทางจิตที่พยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า 

  ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการว ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ; ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เอมิกา เหมมินทร์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหนี้ และคุณภาพชีวิต ของชาวประมงทะเล ในตาบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เสาวณีย์ ณ นคร; อาแว มะแส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเป็ นหนี้ของ ชาวประมงทะเล 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการบริโภคและการเป็ นหนี้กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนชาวประมงทะเลที่อาศัยอยู่ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนา ลึก บ้านท้องโหนด และบ้านคอเขา ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 300 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทา การรวบรวมข้อมูลทา ด้วยการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบสอบถ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟพรีเมียม : กรณีศึกษาผู้บริโภคในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

  วิมล รุ่งสัจบริรักษ์; ณัฐชยา เฉลยทรัพย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา 

  พัชรี สุวรรณเกิด; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

  สินีนุช ม่วงกล่ำ; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2001)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

  สมเจตน์ สดเอี่ยม; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ 

  นภัค จิตศานติกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิ เมชั่นของกลุ่มโอตาคุ” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย 3 รูปแบบประกอบกันคือ (1) การสังเกต (Observation) โดยสังเกตในฐานะผู้สังเกตอย่างไม่ได้มีส่วน ร่วมโดยสมบูรณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต 

  ธีรพัฒน์ พร้อมมูล; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  พล.ต.อ.โมชาวัด ไอเรียวัน ประมุขลูกหนัง'อินโดนิเซีย' 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-26)

  ฟุตบอลไทยมีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนหน้าเดิมคือ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในห้วงเวลาเดียวกันที่สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ก็มีการเลือกตั้งประมุขลูกหนังอินโดนิเซียที่จะทำหน้าที่บริหาร PSSI เป็นระยะเวลา 4 ปีในปี 2563-2566 เช่นเดียวกัน บิ๊กฟุตบอลอิเหนารายนี้บังเอิญเป็นอดีตบิ๊กตำรวจเหมือนไทย เขาคือ พลตำรวจเอกโมชาวัด ไอเรียวัน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนิเซียที่รับราชการในปี 2527 ถึงปี 2562
 • Thumbnail

  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตอบรับเป็นประธานเปิดงาน'นิด้า 50 ปี' 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-26)

  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ตอบรับเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ"นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในวาระวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี พร้อมจัดเสวนาวิชาการในวันที่ 31 มีนาคาม 2559