• Thumbnail

  ม.ร.ภ. ภูเก็ตพัฒนาคณาจารย์เปิดประตูสู่อาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ข่าวสด, 2559-04-24)
 • Thumbnail

  มช เผยยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคเหนือนำวิทย์-เทคโนฯ-นวัตกรรมรวมอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ข่าวสด, 2018-02-16)

  มช เผยยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคเหนือนำวิทย์-เทคโนฯ-นวัตกรรมรวมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 • Thumbnail

  มณฑลบูรพากับนโยบายปฎิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) : การสร้างเอกภาพแห่งชาติบนพื้นฐานความแตกต่างทางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม 

  สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)

  มลฑลบูรพา คือดินแดนที่เป็นอาณาเขตของเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และพนมศก ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา แต่เดิมเรียกว่า มลฑลเขมร อยู่ใต้การปกครองของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดินแดนส่วนนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นดินแดนกันกระทบระหว่างไทยกับญวนและไทยกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองญวนอยู่ขณะนั้น จึงมีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและสถียรภาพของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ รศ.112 (พ.ศ.2436) ทำให้ไทยต้องยกดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกกับจันทบุรีและตราดคืนมา
 • Thumbnail

  มณีลอย : ไม่มีคำลาที่ไทยแลนด์. 

  ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)

  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น บรรดานักศึกษาพม่าที่อยู่ในศูนย์พม่าที่อยู่ในศูนย์มณีลอยจึงมีความอิสระสูง
 • Thumbnail

  มณีลอย. 

  ปรีชา เรืองจันทร์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2000)

  นับแต่ปี 2490 ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมรัฐชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ เข้าเป็นสหภาพพม่า โดยมีสัญญาทำกันที่เมืองปากหลวงระบุว่าพม่า และรัฐอิสระต่างๆ จะรวมกันเป็นสหภาพภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะให้สิทธิแก่รัฐอิสระต่างๆ แยกตัวออกจากสหภาพพม่าได้
 • Thumbnail

  มนต์เสน่ห์วิถีชาวแพ "สะแกกรัง" "ห้วยขาแข้ง" มรดกโลกที่นี่ อุทัยธานี 

  เดลินิวส์ (เดลินิวส์, 2016-07-06)

  มนต์เสน่ห์วิถีชาวแพ "สะแกกรัง" "ห้วยขาแข้ง" มรดกโลกที่นี่ อุทัยธานี
 • Thumbnail

  มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน หนึ่งเดียวในความหลากหลาย 

  ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2000)

  ดร.เจซุส เปอรัลดา กล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้ความหลากหลาย ไว้ในเอกสารประกอบนิทรรศการ มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนว่า"ในบางมุมมอง อาเซียนเองก็ไม่แตกต่างจากต้นไม้ที่นิยมปลูก ซึ่งเผือก คือถึงแม้จะเติบโตเป็นอิสระ แต่ทุกต้นก็มาจากรากเหง้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยภายใต้สภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไป มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ความเชื่อที่หลากหลาย อาเซียนยังคงมีจิตสำนึกแห่งเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 • Thumbnail

  มรภ.สกลนครสืบสานวัฒนธรรมโบราณ จัดงานมูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2018-02-21)

  มรภ.สกลนครสืบสานวัฒนธรรมโบราณ จัดงานมูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม
 • Thumbnail

  มลพิษจากการท่องเที่ยว 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-20)

  การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศเสื่อมโทรมลงอย่างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีการบริหารจัดการทีดี ทำให้เป็นการยากลำบากในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านั้นให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม อีกทั้งยังมีต้นทุนในการฟื้นฟูที่สูงมากอีกด้วย
 • Thumbnail

  มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต"นิด้า"รุ่น 37 กับย่างก้าวความสำเร็จในสถาบันที่"พ่อ"สร้าง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2016-12-13)

  นับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 ในปีนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ"นิด้า" ได้ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง พร้อมส่งมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตรุ่นล่าสุดสู่สังคมในฐานะบุคลากรคุณภาพและทรงคุณค่า พร้อมเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งซึ่งจะร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า สมดังพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9
 • Thumbnail

  มอง"Senge"ผ่าน"สมบัติ กุสุมาวลี" 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2016-07-11)

  ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า กล่าวว่า ปีเตอร์ เช็งเก้ เป็นนักคิดที่มีมุมมองทั้งในด้าน Hrad และในด้าน soft ในด้าน Hard เป็นผลมาจากพื้นฐานที่เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ที่ชื่อ Jay Forrester ผู้สร้างทฤษฎี Systems Dynamic
 • Thumbnail

  มองข่าวดีเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไทยยังต้องทรงตัวในอัตราต่ำต่อ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานการพิมพ์, 2015-12-17)

  นัดส่งท้ายปี 2558 นักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงล่วงหน้าว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอมเริกา(FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้
 • Thumbnail

  มองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านปรากฏการณ์ Brexit 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-07-18)

  การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายหลักประการหนึ่ง คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนนั้น จะมีความแตกต่างจากการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป เพราะอาเซียนมีความแตกต่างกันในหลากหลายมิติทางเศรษฐกิจและสังคม และเป้าหมายไม่ได้มุ่งไปสู่การเป็นตลาดเดียวแบบของสภาพยุโรป แต่มุ่งเป้าไปที่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังต้องมีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านความมั่นคง ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วย
 • Thumbnail

  มองโปเกมอน โก แล้วย้อนดูการศึกษาไทย 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-06)

  เป็นที่คาดการณ์กันว่า เกมโปเกมอน โก อาจต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกมนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระบบการศึกษาไทยต้องมีการปรับตัวให้ระบบการเรียน "ปกติ" เป็นที่นิยมอีกครั้ง?
 • Thumbnail

  มอบทุน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-13)

  นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาให้อาจารย์จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาปริญญาโทที่คณะการจัดการการท่องเที่ยวของสถาบัน
 • Thumbnail

  มอบทุน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2018-01-17)

  ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปธ.กก.บห.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยมี ผศ.ดร.ณดา จันทร็สม คณบดี และ รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบที่สำนักงาน เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • Thumbnail

  มากกว่าที่นอนและหมอนยางแปรรูปยางพาราทางออกวิกฤตราคาตกต่ำ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ประชาชาติธุรกิจ, 2017-07-25)

  มากกว่าที่นอนและหมอนยางแปรรูปยางพาราทางออกวิกฤตราคาตกต่ำ
 • Thumbnail

  มาตรการ'ช่วยเหลือ'หรือ'หลอกลวง'เกษตรกร? (ตอนแรก) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-19)

  การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ไม่ทำให้เกษตรกรยืนได้บนขาของตัวเอง มิหนำซ้ำยังทำให้เกษตรกรเสพติดการช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปเรื่อยจนยากที่จะเลิกได้ ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาว
 • Thumbnail

  มาตรการการแทรกแซงราคาข้าว อย่าทำผิดซ้ำอีก 

  เมธี ครองแก้ว (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-31)

  คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการแทรกแซงราคาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อต่อต้านการทุจริตของป.ป.ช.ได้ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าแทรกแซงกลไกการทำงานของระบบการผลิตและการตลาดของพืชผล โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อการป้องกันการทุจริตในระบบการผลิตและการตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งก็ได้ทำเสร็จไปแล้ว 7 รายการ รัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบน่าจะได้นำเอารายงานการศึกษาชุดนี้ไปศึกษาดู
 • Thumbnail