Now showing items 3287-3306 of 4192

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  มช เผยยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคเหนือนำวิทย์-เทคโนฯ-นวัตกรรมรวมอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

  Unknown author (ข่าวสด, 2018-02-16)

  มช เผยยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคเหนือนำวิทย์-เทคโนฯ-นวัตกรรมรวมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 • Thumbnail

  มณฑลบูรพากับนโยบายปฎิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453) : การสร้างเอกภาพแห่งชาติบนพื้นฐานความแตกต่างทางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม 

  สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)

  มลฑลบูรพา คือดินแดนที่เป็นอาณาเขตของเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และพนมศก ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา แต่เดิมเรียกว่า มลฑลเขมร อยู่ใต้การปกครองของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดินแดนส่วนนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นดินแดนกันกระทบระหว่างไทยกับญวนและไทยกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองญวนอยู่ขณะนั้น จึงมีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและสถียรภาพของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ รศ.112 (พ.ศ.2436) ทำให้ไทยต้องยกดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกกับจันทบุรีและตราดคืนมา
 • Thumbnail

  มณีลอย : ไม่มีคำลาที่ไทยแลนด์. 

  ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)

  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น บรรดานักศึกษาพม่าที่อยู่ในศูนย์พม่าที่อยู่ในศูนย์มณีลอยจึงมีความอิสระสูง
 • Thumbnail

  มณีลอย. 

  ปรีชา เรืองจันทร์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2000)

  นับแต่ปี 2490 ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมรัฐชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ เข้าเป็นสหภาพพม่า โดยมีสัญญาทำกันที่เมืองปากหลวงระบุว่าพม่า และรัฐอิสระต่างๆ จะรวมกันเป็นสหภาพภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะให้สิทธิแก่รัฐอิสระต่างๆ แยกตัวออกจากสหภาพพม่าได้
 • Thumbnail

  มนต์เสน่ห์วิถีชาวแพ "สะแกกรัง" "ห้วยขาแข้ง" มรดกโลกที่นี่ อุทัยธานี 

  เดลินิวส์ (เดลินิวส์, 2016-07-06)

  มนต์เสน่ห์วิถีชาวแพ "สะแกกรัง" "ห้วยขาแข้ง" มรดกโลกที่นี่ อุทัยธานี
 • Thumbnail

  มนุษย์ VS หุ่นยนต์ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-05-07)

  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เราตั้งคำถามว่า หุ่นยนต์จะมาคุกคามมนุษย์หรือไม่ โดยเฉพาะด้านการทำงาน และมนุษย์อย่างเรา ควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไร ส่วนตัวผู้เขียนเองเห็นว่า สิ่งเดียวที่มนุษย์ยังมีอยู่เหนือกว่าหุ่นยนต์คือ ความรู้สึกนึกคิดของการเป็นมนุษย์
 • Thumbnail

  มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน หนึ่งเดียวในความหลากหลาย 

  ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2000)

  ดร.เจซุส เปอรัลดา กล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้ความหลากหลาย ไว้ในเอกสารประกอบนิทรรศการ มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนว่า"ในบางมุมมอง อาเซียนเองก็ไม่แตกต่างจากต้นไม้ที่นิยมปลูก ซึ่งเผือก คือถึงแม้จะเติบโตเป็นอิสระ แต่ทุกต้นก็มาจากรากเหง้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยภายใต้สภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไป มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ความเชื่อที่หลากหลาย อาเซียนยังคงมีจิตสำนึกแห่งเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 • Thumbnail

  มรภ.สกลนครสืบสานวัฒนธรรมโบราณ จัดงานมูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-21)

  มรภ.สกลนครสืบสานวัฒนธรรมโบราณ จัดงานมูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม
 • Thumbnail

  มรสุมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ถึง 2563 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-02-25)

  ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 63 เศรษฐกิจไทยเผชิญมรสุมจากปัจจเสี่ยงและข่าวร้ายที่ทยอยมาอย่างต่อเนื่อง ในทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งในชนบทและเขตเมือง ปัญหาควายืดเยื้อในกระบวนการพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และล่าสุดปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจในปี 2563 ท่ามกลางมรสุมเหล่านี้
 • Thumbnail

  มลพิษจากการท่องเที่ยว 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-20)

  การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศเสื่อมโทรมลงอย่างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีการบริหารจัดการทีดี ทำให้เป็นการยากลำบากในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านั้นให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม อีกทั้งยังมีต้นทุนในการฟื้นฟูที่สูงมากอีกด้วย
 • Thumbnail

  มหกรรมสมุนไพรชู"เจ็ดกำลังช้างสาร"บำรุงไต 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2019-02-23)

  นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม(อภ.) กล่าวว่า อภ.ได้ไปร่วมมหกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด อภ.องค์กรหลักและผู้นำเทคโนดลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  มหกรรมหนังสือลดแหลก Bad Wolf บุกไทยครั้งที่ 3 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2561-08-11)

  มหกรรมหนังสือลดแหลก Bad Wolf บุกไทยครั้งที่ 3
 • Thumbnail

  มหา'ลัยต้องปิดตัวอีกมาก ภาวะล้มทั้งกระดาน ตั้งเกินจำเป็น 

  ธเนศน์ นุ่นมัน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-18)

  วิกฤตอุดมศึกษากรณีที่ผู้เรียนลดลงจะส่งผลให้ไม่มีผู้เรียนในบางสถาบันจนต้องปิดตัวไป กำลังเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมากขึ้น ซึ่งในอดีตเคยมีผู้สอบเข้าแข่งขัน แย่งที่นั่งเรียนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันแทบไม่มีผู้เรียน การคัดเลือกถูกลดบทบาทลงเหลือแค่เพียงการแข่งขันกับตัวเองคือต้องมีคะแนนสอบสูงพอที่จะเรียนได้เท่านั้น
 • Thumbnail

  มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต"นิด้า"รุ่น 37 กับย่างก้าวความสำเร็จในสถาบันที่"พ่อ"สร้าง 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2016-12-13)

  นับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 ในปีนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ"นิด้า" ได้ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง พร้อมส่งมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตรุ่นล่าสุดสู่สังคมในฐานะบุคลากรคุณภาพและทรงคุณค่า พร้อมเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งซึ่งจะร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า สมดังพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9
 • Thumbnail

  มหาวิกฤตเศรษฐกิจ กว่าจะเข้าสู่ 'New Normal' 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2020-05-18)

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจทั่วโลกรวมอาเซียนกำลังดิ่งเหว แต่อีกนานไหมที่จะก้าวสู่''new normal"ที่หลายฝ่ายคาดการณ์กัน "ดร.สันติธาร เสถียรไทย" ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Sea (Group) เปิดเผยบนเวที Techsauce : live special edition ระบุว่าสถานการณ์นี้ถือเป็น "มหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ" GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาส1/2563 ของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกได้ว่า ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ไตรมาส 1 เป็นแค่จุดต่ำสุดของจีน แต่ยังไม่ใช่ของอาเซียนที่ยัง "ล็อกดาวน์" อยู่ฉะนั้นไตรมาส 2 ...
 • Thumbnail

  มหาวิทยาลัยต่างชาติ เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0? 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-12)

  ในช่วงนี้แวดวงการศึกษาคงไม่มีข่าวไหนสะท้านสะเทือนวงการไปมากกว่าข่าวการให้ต่างชาติเปิดสอนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
 • Thumbnail

  มอง"Senge"ผ่าน"สมบัติ กุสุมาวลี" 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2016-07-11)

  ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า กล่าวว่า ปีเตอร์ เช็งเก้ เป็นนักคิดที่มีมุมมองทั้งในด้าน Hrad และในด้าน soft ในด้าน Hard เป็นผลมาจากพื้นฐานที่เป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ที่ชื่อ Jay Forrester ผู้สร้างทฤษฎี Systems Dynamic
 • Thumbnail

  มองข่าวดีเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไทยยังต้องทรงตัวในอัตราต่ำต่อ 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2015-12-17)

  นัดส่งท้ายปี 2558 นักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงล่วงหน้าว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอมเริกา(FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้