• Thumbnail

  ศธ.เดินหน้าจัดทำแผนระดับภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2018-02-20)

  ศธ.เดินหน้าจัดทำแผนระดับภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติ
 • Thumbnail

  ศักยภาพการพัฒนา Logistics ของไทยกับมาเลเซีย. 

  ธนิต โสรัตน์. (กองบรรณาธิการ Customs Import-Export., 2004)

  หากประเทศไทยจะพัฒนา Logistic อยากจะให้เปรียบเทียบ (Benchmark) กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทยและเป็นคู่ค้าประมาณ 20-22% ของมูลค่า การค้าของไทยใน ASEAN ต้องยอมรับว่ามาเลเซีย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจรุดหน้ากว่าไทย และระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ Logistics ทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้มีการพัฒนานำหน้าไทยไปพอสมควร
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

  ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (วารสารนักบริหาร 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 26-39, 2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ศักยภาพทางการค้า "ไทย-เวียดนาม-จีน" 

  ปัทมากร คติธรรมนิตย์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2007)

  การพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้หลายฝ่ายในประเทศไทยเกรงว่าเวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ระดับก้าวหน้าของเศรษฐกิจเวียดนาม ได้ส่งผลลิดรอนศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกหรือไม่? อย่างไร?
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน 

  บัวพันธ์ พรรคทิง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ พยายามทำความเข้าใจปัญหาเรื่องศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทยว่า มีอยู่หรือไม่อย่างไร ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา อาจพิจารณาจากเงื่อนไข 2 ด้าน คือเงื่อนไขภววิสัย หรือสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของชาวนา และเงื่อนไขอัตวิสัย หรือลักษณะทางด้านทัศนะ แนวคิดของชาวนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา สำหรับการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ความสามารถของชาวนาในการเอาชนะสิ่งแวดล้อม (Environmental mastering) และความสามารถในการเอาชนะตนเอง (Self-mastering) ของชาวนานั่นเอง.
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-13)

  ฟีเจอร์ Face ID นี้ถือเป็นครั้งแรกๆ ของโลกที่นวัตกรรมการสแกนใบหน้า 3 มิติสามารถออกมาอยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆ ให้ผู้บริโภคทั่วไปใช้กันในชีวิตประจำวัน อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นของระบบ Face ID ที่ทางบริษัทแอปเปิลระบุไว้ว่า ความแม่นยำในการระบุตัวตนของ Face ID มีความถูกต้องถึง 1 ต่อ 1,000,000 หรือก็คือในการสแกน 1,000,000 ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาดเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น ถือว่าแม่นยำมากกว่าระบบ Touch ID ถึง 20 เท่า
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-20)

  มีคำถามว่าถ้าไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาแล้ว กลับมาจะปลดล็อกไอโฟนด้วย Face ID ได้หรือไม่ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ระบุว่าจากสถิติผู้ใช้บริการศัลยกรรมความงามของโรงพยาบาลบางมด พบว่า 3 ลำดับแรกที่คนไทยนิยมทำศัลกรรมมากที่สุดคือ ศัลยกรรมตาสองชั้น ศัลยกรรมจมูก และศัลยกรรมดึงหน้า โดยสำหรับการทำตาสองชั้นและการเสริมจมูกนั้น หากเป็นการทำในแนวธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากดวงตาและจมูกดั้งเดิมมากนัก หมอคิดว่าระบบเรียนรู้อัตโนมัติใน Face ID น่าจะสามารถรองรับได้อยู่ แต่ในส่วนของการศัลยกรรมดึงหน้านั้น หากมีการผ่าตัดเอาผิวหนังออกไปมากและดึงกล้ามเนื้อใบหน้ามากจนรูปหน ...
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-27)

  แม้ว่าความท้าทายของ Face ID ในแง่การทำศัลยกรรมนั้นจะยังไม่ค่อยมีตัวอย่างที่เด่นชัดให้เห็น และโดยมากเป็นการตั้งสมมุติฐานกันเอง อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคเบื้องลึกที่ทางบริษัทแอปเปิลเปิดเผยออกมาบางส่วน แต่ในส่วของความท้าทายแง่อื่นนั้น แค่หลังเปิดตัวไม่นานก็มีบริษัทในประเทศเวียดนามสามารถสร้างหน้ากากมาหลอกให้ Face ID ปลดล็อกไอโฟนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • Thumbnail

  ศาสตราภิชาน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-08)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุษบา พิบูลชน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมสแดงความยินดีกับ ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาบันให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราพิชาน" ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
 • Thumbnail

  ศึกษาดูงานด้านไม้ผลเมืองร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย. 

  วรรณภรณ์ จันทร์หอม. (กองบรรณาธิการประชาคมวิจัย., 2008)

  มาเลเซียแต่เดิมเป็นประเทศที่เน้นการผลิตพืชอุตสาหกรรม แต่ภายหลังได้ปรับยุทธศาสตร์และนโยบายมาสู่การผลิตพืชอาหารมากขึ้น โดยการกระตุ้นและเพิ่มผลวัตของภาคการเกษตร การผลิต และการบริการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ เพื่อสร้างความหลากหลายในภาคการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในการลดการนำเข้าให้พึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเป้าไปเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำระบบการส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้าง และองค์ความรู้ที่เน้นการค้นคว้าวิจัย (R&D) และเทคโนโลยีขั้นสูง
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ศึกหุ่นยนต์ยักษ์ ระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-22)

  บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์จากฝั่งสหรัฐอเมริกาได้ทำคลิปวิดีโอท้าดวลการต่อสู้กันระหว่างหุ่นยนต์ที่ใช้คนนั่งบังคับจริงๆ ไปยังบริษัทของประเทศญี่ปุ่น และญี่ปุ่นก็ได้รับคำท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองมาคิดดูว่าในศตวรรษที่ 21 นี้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆ มากมาย ต่อไปการเชียร์กีฬาการต่อสู้ คงไม่จำกัดแค่เพียง มวยไทย มวยสากล หรือคิกบ็อกซิ่ง เท่านั้น แต่อาจจะต้องเพิ่มกีฬา "โรบอทไฟต์ติ้ง" เข้าไปในกีฬาโอลิมปิกด้วยก็ได้
 • Thumbnail

  ศึกแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ สินค้า/บริการสาธารณะ กับการยกระดับการพัฒนาของประเทศ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-18)

  การยกระดับการพัฒนาของประเทศให้สูงขึ้นโดยประชาชนจะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นนั้น สังคมจะต้องเรียนรู้การจัดการการใช้ประโยชน์จากสินค้าสาธารณะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Thumbnail

  ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อ 

  ธนันชัย สุนพคุณศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การจัดการดังกล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดา เนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำนักงาน ใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการศึกษาทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารพนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, ...
 • Thumbnail

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถของนิด้า ต่างจากสถาบันอื่นอย่างสิ้นเชิง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานเศรษฐกิจ, 2015-01-18)

  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจ ถึงที่มาที่ไปและบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยขีดความสามรถในการแข่งขันของนิด้า สิ่งที่จะต้องจับตามองหลังเปิด AEC ปลายปีนี้ และสิ่งที่ศูนย์กำลังจะทำต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน