Now showing items 3720-3739 of 4192

 • Thumbnail

  ศก.ฟิลิปปินส์หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 ปี 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-09)

  เศรษฐกิจฟิลิปปินส์หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ท่ามกลางเสียงเตือนว่าภาวะเศรษฐกิจเลวร้ายที่สุดของฟิลิปปินส์ยังอาจมาไม่ถึง เนื่องจากฟิลิปปินส์ยังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ของไวัสโควิด-19
 • Thumbnail

  ศธ.เดินหน้าจัดทำแผนระดับภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติ 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-20)

  ศธ.เดินหน้าจัดทำแผนระดับภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติ
 • Thumbnail

  ศักยภาพการพัฒนา Logistics ของไทยกับมาเลเซีย. 

  ธนิต โสรัตน์. (กองบรรณาธิการ Customs Import-Export., 2004)

  หากประเทศไทยจะพัฒนา Logistic อยากจะให้เปรียบเทียบ (Benchmark) กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทยและเป็นคู่ค้าประมาณ 20-22% ของมูลค่า การค้าของไทยใน ASEAN ต้องยอมรับว่ามาเลเซีย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจรุดหน้ากว่าไทย และระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ Logistics ทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้มีการพัฒนานำหน้าไทยไปพอสมควร
 • Thumbnail

  ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ชมนาด ตันติเสรี; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

  ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (วารสารนักบริหาร 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 26-39, 2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ศักยภาพด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม 

  สมบัติ ทองคง; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ศักยภาพทางการค้า "ไทย-เวียดนาม-จีน" 

  ปัทมากร คติธรรมนิตย์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2007)

  การพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้หลายฝ่ายในประเทศไทยเกรงว่าเวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ระดับก้าวหน้าของเศรษฐกิจเวียดนาม ได้ส่งผลลิดรอนศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกหรือไม่? อย่างไร?
 • Thumbnail

  ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน 

  บัวพันธ์ พรรคทิง; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ พยายามทำความเข้าใจปัญหาเรื่องศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทยว่า มีอยู่หรือไม่อย่างไร ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา อาจพิจารณาจากเงื่อนไข 2 ด้าน คือเงื่อนไขภววิสัย หรือสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของชาวนา และเงื่อนไขอัตวิสัย หรือลักษณะทางด้านทัศนะ แนวคิดของชาวนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา สำหรับการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ความสามารถของชาวนาในการเอาชนะสิ่งแวดล้อม (Environmental mastering) และความสามารถในการเอาชนะตนเอง (Self-mastering) ของชาวนานั่นเอง.
 • Thumbnail

  ศักยภาพพนักงานคนไย-นวัตกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศแอลจีส่งขายทั่วเอซีย 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2019-02-22)

  นิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ แอลจี ได้กล่าวว่า โรงงานแอลจี ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง ได้เริ่มผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่มีนวัตกรรมดูอัล อินเวอร์เดอร์ โดยได้ผลิตกว่า 10 ล้านเครื่อง และส่งขายทั้งในไทยและ อีก 50 ประเทศ ทั่วโลก
 • type-icon

  ศัพท์เศรษฐศาสตร์ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (หจก.ทีพีเอ็น เพรส, 2017-02)
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-13)

  ฟีเจอร์ Face ID นี้ถือเป็นครั้งแรกๆ ของโลกที่นวัตกรรมการสแกนใบหน้า 3 มิติสามารถออกมาอยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆ ให้ผู้บริโภคทั่วไปใช้กันในชีวิตประจำวัน อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นของระบบ Face ID ที่ทางบริษัทแอปเปิลระบุไว้ว่า ความแม่นยำในการระบุตัวตนของ Face ID มีความถูกต้องถึง 1 ต่อ 1,000,000 หรือก็คือในการสแกน 1,000,000 ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาดเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น ถือว่าแม่นยำมากกว่าระบบ Touch ID ถึง 20 เท่า
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-20)

  มีคำถามว่าถ้าไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาแล้ว กลับมาจะปลดล็อกไอโฟนด้วย Face ID ได้หรือไม่ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ระบุว่าจากสถิติผู้ใช้บริการศัลยกรรมความงามของโรงพยาบาลบางมด พบว่า 3 ลำดับแรกที่คนไทยนิยมทำศัลกรรมมากที่สุดคือ ศัลยกรรมตาสองชั้น ศัลยกรรมจมูก และศัลยกรรมดึงหน้า โดยสำหรับการทำตาสองชั้นและการเสริมจมูกนั้น หากเป็นการทำในแนวธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากดวงตาและจมูกดั้งเดิมมากนัก หมอคิดว่าระบบเรียนรู้อัตโนมัติใน Face ID น่าจะสามารถรองรับได้อยู่ แต่ในส่วนของการศัลยกรรมดึงหน้านั้น หากมีการผ่าตัดเอาผิวหนังออกไปมากและดึงกล้ามเนื้อใบหน้ามากจนรูปหน ...
 • Thumbnail

  ศัลยกรรมใบหน้ากับความท้าทายของ Face ID(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-12-27)

  แม้ว่าความท้าทายของ Face ID ในแง่การทำศัลยกรรมนั้นจะยังไม่ค่อยมีตัวอย่างที่เด่นชัดให้เห็น และโดยมากเป็นการตั้งสมมุติฐานกันเอง อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคเบื้องลึกที่ทางบริษัทแอปเปิลเปิดเผยออกมาบางส่วน แต่ในส่วของความท้าทายแง่อื่นนั้น แค่หลังเปิดตัวไม่นานก็มีบริษัทในประเทศเวียดนามสามารถสร้างหน้ากากมาหลอกให้ Face ID ปลดล็อกไอโฟนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • Thumbnail

  ศาสตราภิชาน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-08)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุษบา พิบูลชน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมสแดงความยินดีกับ ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาบันให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราพิชาน" ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
 • Thumbnail

  ศิลปวัฒนธรรม มวยไทย 

  (พิมพ์ไทย, 2555-02-16)

  ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาพร้อมกับคนไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย มีคุณลักษณะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะที่สามรถทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้อย่างชาญฉลาด และมีศิลปะอย่างสูง ด้วยการเคลื่อนไหวที่สวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งดุดันที่เป็นลักษณะเด่นของมวยไทย โดยใช้อวัยวะ 6 ชนิดในการต่อสู้ เช่น หมัก ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง และ เข่า กับ คู่ต่อสู้ ด้วยการเข้าชก ต่อย เขก โขกทุบ เตะ ถีบ เหน็บ อัด ยัน เป็นต้น โดยในสมัยโบราณ การชกมวยจะต้องมีการไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุยัน
 • Thumbnail

  ศึกแย่งชิงพื้นที่สาธารณะ สินค้า/บริการสาธารณะ กับการยกระดับการพัฒนาของประเทศ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-18)

  การยกระดับการพัฒนาของประเทศให้สูงขึ้นโดยประชาชนจะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นนั้น สังคมจะต้องเรียนรู้การจัดการการใช้ประโยชน์จากสินค้าสาธารณะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Thumbnail

  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น 

  ศิรณา บัวเทิง; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน อินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น จากร้านค้าที่ทำการสื่อสาร การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้าที่ทำการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านจำนวน 5 ร้าน และในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ...
 • Thumbnail

  ศึกษาดูงานด้านไม้ผลเมืองร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย. 

  วรรณภรณ์ จันทร์หอม. (กองบรรณาธิการประชาคมวิจัย., 2008)

  มาเลเซียแต่เดิมเป็นประเทศที่เน้นการผลิตพืชอุตสาหกรรม แต่ภายหลังได้ปรับยุทธศาสตร์และนโยบายมาสู่การผลิตพืชอาหารมากขึ้น โดยการกระตุ้นและเพิ่มผลวัตของภาคการเกษตร การผลิต และการบริการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ เพื่อสร้างความหลากหลายในภาคการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในการลดการนำเข้าให้พึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเป้าไปเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำระบบการส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้าง และองค์ความรู้ที่เน้นการค้นคว้าวิจัย (R&D) และเทคโนโลยีขั้นสูง