Now showing items 3785-3804 of 4192

 • Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-08)

  ณ เวลานี้พวกเรากำลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเฟื่องฟูและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุด ผู้เขียนจะขอชวนท่านผู้อ่านมารู้จักกกับอีกหนึ่งความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Sex Recognition หรือความสามารถในการระบุเพศของมนุษย์ ว่าตอนนี้ในวงการปัญญาประดิษฐ์เขาทำสิ่งนี้กันไปถึงไหนแล้ว
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-15)

  เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของนักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐที่นำเสนอระบบวิเคราะห์เพศของมนุษย์จากรูปภาพ ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชื่อ Journal of Personality and Social Psychology โดยผลงานชิ้นนี้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนได้ไม่น้อยเพราะแทนที่จะวิเคราะห์เพศชายหรือเพศหญิงจากภาพใบหน้า พวกเขากลับเลือกที่จะสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เอาภาพใบหน้ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปว่าคนๆ นั้นเป็นคนที่มีลักษณะรักเพศเดียวกันหรือไม่
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-22)

  เมื่อมีสมมุติฐานว่าใบหน้าคนสามารถบ่งบอกอะไรๆ ข้างในลึกๆ ของมนุษย์ได้มากกว่าที่เราคิดกัน ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ดำเนินการค้นคว้าต่อ และจากข้อมูลเท่าที่พวกเขาพอจะรวบรวมได้ในเบื้องต้นก็พบว่า ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย คนที่มีลักษณะรักเพศเดียวกันนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีองค์ประกอบทางใบหน้าหรือลักษณะบนใบหน้าบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนที่เป็นรักต่างเพศ อาทิ ผู้ชายที่รักเพศเดียวกันนั้นจะมีสีหน้า การดูแลตัวเอง การดูแลทรงผม คิ้ว และหนวดเคราที่ค่อนไปในแนวทางที่คล้ายคลึงกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่รักต่างเพศ
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-29)

  หลายคนอาจมีข้อกังขาในใจเกิดขึ้นว่าจริงหรือที่องค์ประกอบและลักษณะทางใบหน้าแค่เท่าที่กล้องถ่ายภาพไปได้นั้น เพียงพอต่อการฟันธงว่าคนคนหนึ่งเป็นที่รักเพศเดียวกันหรือไม่ จะพบว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถูกวิจารณ์ไปในหลายแง่มุม ตั้งแต่การถูกตั้งข้อสงสัยพื้นฐานตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตร์สาขาการเรียนรู้ของเครื่องจักรว่า กระบวนการในการเก็บข้อมูลวิจัยของผลงานนี้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมพอหรือไม่ การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ลามเลยไปจากวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปถึงประเด็นอื่นอีกด้วย
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-02-05)

  การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ลามเลยไปจากวงการวิิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปถึงประเด็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย เพราะข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือยังมีอีกหลายประเทศในโลกปัจจุบันที่มีกฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงต่อคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ดังนั้นหากมีตัวปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ที่สามารถแยกแยะรสนิยมทางเพศของประชาชนในประเทศนั้นๆ ได้จริง ประชาชนคนนั้นก็อาจมีภัยมาถึงตัวได้
 • Thumbnail

  สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

  [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย
 • Thumbnail

  'สคบ.'ชี้ไวรัสโคโรนาฉุดศก.จ่อปรับคาดการณ์จีดีพีปี 63 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-03)

  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเศรษฐกิจในปี 2563 จะขยายตัวได้ประมาณ 2-2.5% เท่านั้น เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากหลายด้าน ทั้งการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่จะกระทบกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 เดือนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ โดยสถานนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่จะเดินทางเข้ามาในไทยลดลงไปประมาณ 1 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ทำให้กระทบกับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
 • Thumbnail

  สงครามการค้า ใครได้-ใครเสีย 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-09)

  ขึ้นชื่อว่าสงคราม แม้ว่าจะเป็นสงครามการค้าล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย
 • Thumbnail

  ส่งซิก ศก.ไทยปีระกาสดใส รับอานิสงส์ภาครัฐอัดฉีดลงทุน-เร่งเบิกจ่าย 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2016-12-28)

  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2560 ประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 3.5-4.0% จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่งในขณะนี้มีการเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 26.3% อย่างไรก็ตาม นโยบายภาครัฐที่เร่งอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีหลายโครงการที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปี 2560 จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และส่งผลต่อรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น
 • Thumbnail

  'ส่งลูกเรียนอนุบาล'ช่วยสร้างชาติได้ในระยะยาว 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-26)

  การลงทุนในการศึกษาอนุบาลเป็นการสร้างผลได้ในระยะยาวที่สูงและมีความคุ้มค่า นักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับปฐมวัยจะมีค่าคะแนนของผลการสอบทางด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่สำเร็จการเรียนอนุบาล
 • Thumbnail

  ส่งสินค้าเก็บคลังต่างประเทศอาจต้องเสียภาษี 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2016-11-24)

  ส่งสินค้าเก็บคลังต่างประเทศอาจต้องเสียภาษี
 • Thumbnail

  ส่งออกครึ่งปีแรกทำมากได้น้อย น้ำมันแพง นำเข้าพุ่ง-ดุลการค้าหด 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2017-07-25)

  ส่งออกครึ่งปีแรกทำมากได้น้อย น้ำมันแพง นำเข้าพุ่ง-ดุลการค้าหด
 • Thumbnail

  ส่งออกไทยไปอียูกู่ไม่กลับ 4ปัจจัยเสี่ยงทุบออร์เดอร์-ฟันธงโตไม่เกิน1% 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2017-02-18)

  ส่งออกไทยไปอียูกู่ไม่กลับ 4ปัจจัยเสี่ยงทุบออร์เดอร์-ฟันธงโตไม่เกิน1%
 • Thumbnail

  ส่งออกระส่ำออร์เดอร์หด "กำลังซื้อจีน"วูบหลังโควิด 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2020-03-30)

  หากประเมินสถานการณ์ผลกระทบตลาดจีนต่ออาเซียนจะพบว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ส่งออกพึ่งพิงตลาดจีน และพึ่งนักท่องเที่ยวจีน และได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ไทย และสิงค์โปร์ ส่วนประเทศที่ได้รับผลกระทบรองลงมา คือมาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คือ อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์
 • Thumbnail

  'สจล.+นิด้า' บุกวิศวการเงิน ปั๊มคนเสิร์ฟตลาดผู้เชี่ยวชาญฟินเทค 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-09-20)

  ข่าวการปรับตัวของสถาบันการเงินที่ปรับลดจำนวนพนักงาน พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้รับกับ disruption ที่เกิดขึ้น นับเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้กลุ่มแรงงานต้องเร่งเติมเต็มทักษะและองค์ความรู้ของตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 • Thumbnail

  สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

  วาณี ทัพพะปุรณะ; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.
 • Thumbnail

  สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-24)

  ในช่วงเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาวงการสตาร์ทอัพ ถือเป็นเรื่องอุบัติใหม่ที่ทำผลงานได้ดี เป็นกระแสร้อนแรงที่พูดถึงทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อปี ค.ศ.2018 ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจเจ้าของสตาร์ทอัพที่อายุน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยแบ่งตามรัฐต่างๆ สามอันดับแรกที่เจ้าของตาร์ทอัพมีอายุน้อยที่สุด ได้แก่ รัฐลุยเซียนา มีอายุที่ 7 ขวบ รัฐมิสซูรี ที่ 8 ขวบ และรัฐเวอร์จิเนีย ที่ 9 ขวบ
 • Thumbnail

  สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-01)

  ผู้เขียนได้อ่านบทความที่พูดถึงบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Bridge ซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนี้เป็นวัยรุ่นอายุเพียง 15 ปี ชื่อ Rafael Soh โดยบริษัทของเขาทำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเขามุ่งหวังว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันจะต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ปัญหาการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่วัยรุ่นสิงคโปร์อย่างพวกเขาประสบอยู่ให้ได้