Now showing items 4190-4192 of 4192

 • Thumbnail

  ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดตารางเวลาสอบ : กรณีศึกษาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  อรอนงค์ ดอกจันรี; สุดา ตระการเถลิงศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  'ฮุน เซน' สั่งปิดกาสิโนพบติดเชื้อเพิ่มเป็น 107 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2020-03-31)

  นายกฯ ฮุน เซน ของกัมพูชามีคำสั่งให้ปิดกาสิโนทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโควิท-19 ขณะเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละเกิน 100 ราย โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ทางกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชามีการแถลงการว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้ ณ ขณะนี้กัมพูชามีผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 107 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นคนที่ทำงานในคลับ คาราโอเกะ และกาสิโน ดังนั้นนากยกรัฐมนตรีฮุน เซน จึงมีคำสั่งให้กาสิโนทุกแห่งในประเทศจะต้องปิดตั้งแต่เวลา 23.59 น.วันอังคารที่ 1 เมษายน นอกจากนั้นแล้ว ฮุน เซน ...
 • Thumbnail

  แฮกพาสเวิร์ดจากความร้อนตกค้างบนคีย์บอร์ด 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-01)

  งานวิจัยในแวดวงวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ "ภัย" ในรูปแบบใหม่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการคาดเดารหัสผ่านหรือพาสเวิร์ด ผ่านการวัดความร้อนของนิ้วมือที่ตกค้างบนคีย์บอดร์คอมพิวเตอร์ที่เราพิมพ์ค้างเอาไว้