• Thumbnail

  Cambodia no more hell 

  รองเสธ. ภูสดศรี (บริษัทสื่อดี, 2008)

  อำนาจอันเรืองรองของประเทศใดๆ ในโลก ล้วนแสดงผ่านสกุลเงินตราเสียทั้งสิ้น เพราะหากชาติใดไร้ซึ่งสกุลเงินที่กำหนดค่ากลางของสินค้าแล้ว ย่อมเกิดความโกลาหลไม่ต่างจากบางประเทศในแถบแอฟริกา ที่ไม่ยอมใช้เงินสกุลอื่นทั้งๆ ที่สกุลเงินตัวเองเฟ้อร่วมพันเปอร์เซ็นต์ เดิมที่กัมพูชาเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงิน "เรียว" แต่ด้วยเหตุที่พบกับภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยในอดีต ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจนำมาตรการเอาเงินสกุลอื่นเข้ามาใช้ควบคู่ไปด้วย โดยสกุลเงินที่ใช้ของที่นี้คือ "ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา"
 • Thumbnail

  Capital structures of listed firms in ASEAN 

  Pornpen Thippayana (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objective of this dissertation is to study the firm-, industry-, and countrylevel factors influencing the capital structures of the listed firms in ASEAN. The 3,750 samples are collected annually for 12 years from 2000 to 2011, resulting in 45,000 firm-year observations. The pooled ordinary least squared regression is used in the analysis for all combined three-level features. The leverage measures cover various proxies of capital structures. The evidence shows that firm size and tangibility are significantly and positively related to ...
 • Thumbnail

  Career and life coping strategies : A case study from ministry of public administration in Bangladesh 

  Karim, Mohammad Rezaul (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study was conducted to achieve the objectives of identifying the socioeconomic factors that influence career choice, analyzing the organizational factors inhibiting professionals’ career and life, and analyzing the coping strategies utilized by the professionals in encountering those barriers.
 • Thumbnail

  Case studies in public governance : building institutions in Singapore 

  Gwee, June (Routledge, 2013-06)

  This book makes available original case studies on how institutions developed in Singapore. Up until now, these case studies have been used exclusively in Singapore to teach public governance, and have been well-received in the Singapore Civil Service College’s milestone programmes. With this publication, more will be able to access this material. Students, researchers and policy-makers can now use these case studies for pedagogy or to derive insights on Singapore’s approach on governance. Designed around the theme of "building institutions", the ...
 • Thumbnail

  CEO reputations and dividend payouts 

  Danai Likitratcharoen (National Institute of Development Administration, 2011)
 • Thumbnail

  CFO กับการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-19)

  ภารกิจในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน เป็นโจทย์สำคัญของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการ"มืออาชีพ" ทางด้านการเงินในการเข้ามาช่วยดูแลการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการลงทุนต่างๆ
 • Thumbnail

  chanathip impresses team boss 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (bangkok post, 2017-07-28)

  chanathip impresses team boss
 • Thumbnail

  Changing marriage patterns in Southeast Asia : economic and socio-cultural dimensions 

  Jones, Gavin W.; Hull, Terence H.; Maznah Mohamad. (Routledge, 2011)

  Various forms of partnering – such as officially registered marriages, cohabiting relationships, and other kinds of relatively stable relationships - are crucial in the formation of families throughout the world. Although, today, forms of partnering in the region are not restricted to formal marriage, the norm remains for couples to marry – to establish a new family, and to accept the cultural requirement to have children.
 • Thumbnail

  Child labor and school dropout in least-developed countries: Empirical evidence from Lao PDR 

  Xayavong, Thidavong (National Institute of Development Administration, 2017)

  Even though topics related to child labor and school dropout have been studied worldwide, little attention has focused on child labor and school dropout in the least-developed countries. This paper examines the impact of child labor on school dropout by using national representative data from the Labor Force and First Child Labor survey in the Lao PDR, which serves as a case study of a least-developed country. The endogeneity of child labor to school dropout was controlled by using an average wage of children by province as an instrumental variable. ...
 • Thumbnail

  Child labor force participation : a case study of rural households in Kanchanaburi Province 

  Uraiwan Amornimit (National Institute of Development Administration, 1997)

  In many less developed societies, children at young ages participate in the labor force. Although the extent of that participation has not been well documented, it is wildly known that the number is quite significantly large and the most important determinant of this phenomenon is poverty. / The objectives of this dissertation are to: (1) estimate the future trends of child labor participation both at national and Kanchanaburi provincial levels, (2) investigate the influence of various household factors such as demography, economy, sociology and ...
 • Thumbnail

  China and globalization : the social, economic, and political transformation of Chinese society 

  Guthrie, Doug, 1969- (Routledge, 2012)

  In its quarter-century-long shift from communism to capitalism, China has transformed itself from a desperately poor nation into a country with one of the fastest-growing and largest economies in the world. Doug Guthrie examines the reforms driving the economic genesis in this compact and highly readable introduction to contemporary China. He highlights the social, cultural and political factors fostering this revolutionary change and interweaves a broad structural analysis with a consideration of social changes at the micro and macro levels.
 • Thumbnail

  Chinese business in southeast Asia : contesting cultural explanations, researching entrepreneurship 

  Gomez, Edmund Terence.; Xiao, Xinhuang. (Routledge, 2012-11)

  Presents empirical findings from different South-East Asian countries to demonstrate that Chinese businessmen employ a variety of strategies in their networking, entrepreneurship and organisational and firm development; and concludes that much more research is needed in order to provide a full understanding of Chinese business success.
 • Thumbnail

  Citizens and the state : attitudes in western Europe and east and southeast Asia 

  Inoguchi, Takashi.; Blondel, Jean, 1929- (Routledge, 2012-11)
 • Thumbnail

  Codes of conduct on the road to implementation : the dynamic of brand demands, factory resistance, and rights of workers 

  Philip S. Robertson Jr. (International Institute for Trade and Development, 2008)

  Codes of conduct have spread throughout the garment and textile export industry, setting conditions for a variety of practices in the production process at the factory. Most importantly, these codes prescribe a set out requirements for factories to respect labour rights, such as freedom of association and right to collectively bargain, as well as ensure compliance with at least the legal minimum for wages and conditions of work.
 • Thumbnail

  CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป. 

  ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)

  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติชางฮีกับย่านกลางเมือง โดยเส้นทางผ่านบริเวณ Expo เป็นผลทำให้ช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าหรืออกจากงานได้อย่างดีเยี่ยม
 • Thumbnail

  Communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation 

  Taksina Seanyen (National Institute of Development Administration, 2015)

  The aims of this research were to: 1) study the conditions and the problems of communication for promoting on Thai Lanna cultural tourism conservation in the area of the four provinces in the upper part in the north of Thailand in accordance with The Act of National Tourism 2008 and The National Tourism Management Plan 2012- 2016; 2) design the communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation in the area of four provinces in the upper Northern region 1 of Thailand in accordance with The act of National Tourism ...
 • Thumbnail

  Community and urban area fund policy : a study on major factors affecting the granting of loans in Thailand 

  Nawita Direkwut (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Competency Guidelines for Selection Front Office StaffA 3-Star Hotels Bangkok Case Study 

  Wiratee Suksamran (NIDA, 12/23/17)

  The primary research question is that “How the competency guidelines for selection of front office staff of 3-star hotels should be: the case study of Bangkok”. To achieve the answer to that question, this study has drawn up 3 objectives as follows: 1) To explore the opinion of the persons holding decision-making power to select front office staff toward core competency significant to the operation of front office department of 3-star hotels 2) To explore the opinion of the persons holding decision-making power to select front office staff toward ...
 • Thumbnail

  Compulsory licensing policy implementation in Thailand 

  Tapanee Phueksuwan (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  The objectives of this research were to investigate the following: 1) the reasons and needs for the compulsory licensing policy in Thailand, 2) the guidelines for implementing the policy in Thailand, 3) the factors that affect compliance with the policy in Thailand, and 4) patients’ effective access to drugs as a result of the policy in Thailand. This research involved principals and concepts about public policy, as well as concepts about drug patents and compulsory licensing. The focus was on the reasons and needs for compulsory licensing, ...
 • Thumbnail

  Consequences of population changes on compulsory education in Thailand : 1986-1996 

  Niwat Klinngam (National Institute of Development Administration, 1987)

  The main purpose of this study was to investigate the consequences of population changes on educational and manpower planning as well as on the financial need for compulsory education in Thailand during 1986-1996. To attain the purpose, the structural model to forecast the numbers of pupil enrollment in compulsory education for seven regions was firstly proposed and computerized. The related parameters in the model for each region were then seperately estimated and forecasted.