Now showing items 183-202 of 4192

 • Thumbnail

  Cambodia no more hell 

  รองเสธ. ภูสดศรี (บริษัทสื่อดี, 2008)

  อำนาจอันเรืองรองของประเทศใดๆ ในโลก ล้วนแสดงผ่านสกุลเงินตราเสียทั้งสิ้น เพราะหากชาติใดไร้ซึ่งสกุลเงินที่กำหนดค่ากลางของสินค้าแล้ว ย่อมเกิดความโกลาหลไม่ต่างจากบางประเทศในแถบแอฟริกา ที่ไม่ยอมใช้เงินสกุลอื่นทั้งๆ ที่สกุลเงินตัวเองเฟ้อร่วมพันเปอร์เซ็นต์ เดิมที่กัมพูชาเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงิน "เรียว" แต่ด้วยเหตุที่พบกับภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยในอดีต ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจนำมาตรการเอาเงินสกุลอื่นเข้ามาใช้ควบคู่ไปด้วย โดยสกุลเงินที่ใช้ของที่นี้คือ "ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา"
 • Thumbnail

  Capital structures of listed firms in ASEAN 

  Pornpen Thippayana; Aekkachai Nittayagasetwat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objective of this dissertation is to study the firm-, industry-, and countrylevel factors influencing the capital structures of the listed firms in ASEAN. The 3,750 samples are collected annually for 12 years from 2000 to 2011, resulting in 45,000 firm-year observations. The pooled ordinary least squared regression is used in the analysis for all combined three-level features. The leverage measures cover various proxies of capital structures. The evidence shows that firm size and tangibility are significantly and positively related to ...
 • Thumbnail

  Carbon Footprint for Organization and Sustainability Reduction of Greenhouse Gas Emissions for Regional Environmental Office 

  Patcharee Srirod; Wisakha Phoochinda (NIDA, 9/28/19)

  The objectives of this research are to analyze and assess Carbon footprint of organization, to investigate factors affecting the Carbon footprint reduction and to suggest sustainability reduction of greenhouse gas emissions for Regional Environmental Office. Information from the Report of the emissions and absorption of greenhouse gases for Regional Environmental Office in fiscal year 2559 from October 2558 to September 2559 was analyzed. Questionnaire was used as a tool to collect data and assess Carbon Footprint of Organization for Regional ...
 • Thumbnail

  Career and life coping strategies : a case study from ministry of public administration in Bangladesh 

  Karim, Mohammad Rezaul; Juree Vichit-Vadakan (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study was conducted to achieve the objectives of identifying the socioeconomic factors that influence career choice, analyzing the organizational factors inhibiting professionals’ career and life, and analyzing the coping strategies utilized by the professionals in encountering those barriers.
 • Thumbnail

  Case studies in public governance : building institutions in Singapore 

  Gwee, June (Routledge, 2013-06)

  This book makes available original case studies on how institutions developed in Singapore. Up until now, these case studies have been used exclusively in Singapore to teach public governance, and have been well-received in the Singapore Civil Service College’s milestone programmes. With this publication, more will be able to access this material. Students, researchers and policy-makers can now use these case studies for pedagogy or to derive insights on Singapore’s approach on governance. Designed around the theme of "building institutions", the ...
 • Thumbnail

  The causal model of factors affecting Thai customer loyalty towards e-commerce business 

  Lalita Puangmaha; Patchanee Cheyjunya (National Institute of Development Administration, 2017)

  This research utilizes the mixed method research with the objectives to develop and to examine the consistency between the causal model of factors affecting Thai customers loyalty towards e-commerce business and the empirical data, furthermore to explore the opinions of academics and online marketers in relating to the marketing communication factors influencing Thai customers loyalty to e-commerce business. The research method has been divided consecutively into two parts which are; Part 1: the quantitative research conducting survey methodology ...
 • Thumbnail

  A causal model of passenger service quality factors at Suvarnabhumi Airport 

  Chomchanai Bunluesintu; Pachanee Cheyjunya (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research on a casual model of passenger service quality factors at Suvarnabhumi Airport aimed 1) to study integrated marketing communications, service quality, passenger satisfaction, and passenger loyalty, 2) to analyze both direct and indirect factors of service quality, and 3) to develop a casual model of passenger service quality management factors.The hypothesized model was based on the service quality, satisfaction, and loyalty. The results will be beneficial to airport management for planning and marketing communications. Both ...
 • Thumbnail

  A CAUSAL RELATION MODEL OF MARKET ORIENTATION AND EXTENDED MARKET ORIENTATION AFFECTING STRATEGIC MANAGEMENT THROUGH HEALTH ESTABLISHMENTS PERFORMANCE IN BANGKOK 

  Wirut Nakkhasin; Sangkae Punyasiri (NIDA, 8/8/19)

  The research was done in Bangkok Thailand due to high competition and the presence of a majority of Thailand’s health establishments, which aims to 1) review market orientation, extended market orientation and strategic management affecting health establishment performance in Bangkok 2) to study the relationship between market orientation, extended market orientation and strategic management affecting health establishment performance in Bangkok 3) to investigate of concept for causal relation model of market orientation and extended market ...
 • Thumbnail

  Central government intervention to local government performance case study of Parknum Samutprakan and Kalasin municipality 

  Chalermpol Saributra; Udom Tumkosit (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study has the following four objectives: 1) to examine the nature of intervention on local government organization through public policy; 2) to determine the implications of central government intervention with regards to contents and execution of the local government development plans; 3) to investigate the patterns of local government adaptation in response to central government intervention; and 4) to study local government organizations’ problems and obstacles, and identify recommendations that may be useful to management of ...
 • Thumbnail

  CEO reputations and dividend payouts 

  Danai Likitratcharoen; Tatchawan Kanitpong, advisor (National Institute of Development Administration, 2011)
 • Thumbnail

  CFO กับการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-19)

  ภารกิจในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน เป็นโจทย์สำคัญของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการ"มืออาชีพ" ทางด้านการเงินในการเข้ามาช่วยดูแลการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการลงทุนต่างๆ
 • Thumbnail

  chanathip impresses team boss 

  Unknown author (bangkok post, 2017-07-28)

  chanathip impresses team boss
 • Thumbnail

  Changing marriage patterns in Southeast Asia : economic and socio-cultural dimensions 

  Jones, Gavin W.; Hull, Terence H.; Maznah Mohamad. (Routledge, 2011)

  Various forms of partnering – such as officially registered marriages, cohabiting relationships, and other kinds of relatively stable relationships - are crucial in the formation of families throughout the world. Although, today, forms of partnering in the region are not restricted to formal marriage, the norm remains for couples to marry – to establish a new family, and to accept the cultural requirement to have children.
 • Thumbnail

  Child labor and school dropout in least-developed countries: Empirical evidence from Lao PDR 

  Xayavong, Thidavong; Piriya Pholphirul (National Institute of Development Administration, 2017)

  Even though topics related to child labor and school dropout have been studied worldwide, little attention has focused on child labor and school dropout in the least-developed countries. This paper examines the impact of child labor on school dropout by using national representative data from the Labor Force and First Child Labor survey in the Lao PDR, which serves as a case study of a least-developed country. The endogeneity of child labor to school dropout was controlled by using an average wage of children by province as an instrumental variable. ...
 • Thumbnail

  Child labor force participation : a case study of rural households in Kanchanaburi Province 

  Uraiwan Amornimit; Anek Hirunraks, advisor (National Institute of Development Administration, 1997)

  In many less developed societies, children at young ages participate in the labor force. Although the extent of that participation has not been well documented, it is wildly known that the number is quite significantly large and the most important determinant of this phenomenon is poverty. / The objectives of this dissertation are to: (1) estimate the future trends of child labor participation both at national and Kanchanaburi provincial levels, (2) investigate the influence of various household factors such as demography, economy, sociology and ...
 • Thumbnail

  China and globalization : the social, economic, and political transformation of Chinese society 

  Guthrie, Doug, 1969- (Routledge, 2012)

  In its quarter-century-long shift from communism to capitalism, China has transformed itself from a desperately poor nation into a country with one of the fastest-growing and largest economies in the world. Doug Guthrie examines the reforms driving the economic genesis in this compact and highly readable introduction to contemporary China. He highlights the social, cultural and political factors fostering this revolutionary change and interweaves a broad structural analysis with a consideration of social changes at the micro and macro levels.
 • Thumbnail

  Chinese business in southeast Asia : contesting cultural explanations, researching entrepreneurship 

  Gomez, Edmund Terence.; Xiao, Xinhuang. (Routledge, 2012-11)

  Presents empirical findings from different South-East Asian countries to demonstrate that Chinese businessmen employ a variety of strategies in their networking, entrepreneurship and organisational and firm development; and concludes that much more research is needed in order to provide a full understanding of Chinese business success.
 • Thumbnail

  Citizens and the state : attitudes in western Europe and east and southeast Asia 

  Inoguchi, Takashi.; Blondel, Jean, 1929- (Routledge, 2012-11)
 • Thumbnail

  Citizens, civil society and heritage-making in Asia 

  Hsiao, Hsin-Huang Michael; Xiao, Xinhuang; Hui, Yew-Foong; Peycam, Philippe (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)

  This volume is based on papers from the second in a series of three conferences that deal with the multi-scalar processes of heritage-making, ranging from the local to the national and international levels, involving different players with different degrees of agency and interests. These players include citizens and civil society, the state, and international organizations and actors. The current volume focuses on the role of citizens and civil society in the politics of heritage-making, looking at how these players at the grass-roots level make ...
 • Thumbnail

  Citizenship in Myanmar : ways of being in and from Burma 

  South, Ashley; Lall, M. C. (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017)

  Myanmar is going through a period of profound and contested transition. The country has experienced widespread if sometimes uneven reforms, including the start of a peace process between the government and Myanmar Army, and some two dozen ethnic armed organizations, which had long been fighting for greater autonomy from the militarized and Burman-dominated state. This book brings together chapters by Burmese and foreign experts, and contributions from community and political leaders, who discuss the meaning of citizenship in Myanmar/Burma. The ...