• Thumbnail

  Hand Talk แอพจำลองภาษามืออัตโนมัติ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-09-21)

  หลายท่านเวลาดูรายการโทรทัศน์อาจจะเคยเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆมุมล่างที่มีคนคอยแปลคำพูดและเนื้อหาในโทรทัศน์ออกมาเป็นภาษามือสำหรับให้คนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน แต่ในยุคดิจิตอลนี้ เรามีเครื่องมือที่ช่วยลดภาระตรงนี้ลงได้ เป็นแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Hand Talk แอพลิเคชั่น Hand Talk คือแอพที่จะช่วยแปลงคำพูดภาษาโปรตุเกสที่พูดผ่านไมโครโฟนของมือถือสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นภาษามือได้แบบทันทีทันใด
 • Thumbnail

  Happiness and its influencing factors among household heads in urban and rural areas of Thailand 

  Chichaya Changrian (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  Health care seeking patterns and its implication on health expenditure in Thailand 

  Vipavee Pijitbundarn (National Institute of Development Administration, 1993)

  The objectives of this study are to estimate the number of ill persons and sources of midical care, to identify factors influencing the probability of seeking medical care, as well as to estimate the amount of expenditure for the outpatients, inpatients in public and private hospital. Secondary data were obtained from two major sources : The 1986 Health and Welfare Survey undertaken by the National Statistics Office and other national data from the National Economic and Social Development Board. Primary data about private hospital was assembled ...
 • Thumbnail

  Health care utilization and impacts of acute illness on wealth of aging population in Thailand 

  Suwimon Nunta (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Health decentralization policy to local administrative organizations : an alternative model for Thailand 

  Kowin Viwathpongpan (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Health needs assessment for reinventing health centers in Bangkok Metropolis 

  Duangjai Rattanathanya (National Institute of Development Administration, 2001)
 • Thumbnail

  Higher education in Southeast Asia : blurring borders, changing balance 

  Welch, Anthony R. (Routledge, 2011)

  This is the first book to systematically chart and comparatively assess the trend towards private higher education in South East Asia. Caught between conflicting imperatives of spiralling demand, and limited resources, the balance between public and private higher education systems in South East, South, and East Asia has shifted markedly.
 • Thumbnail

  History without borders : the making of an Asian world region (1000-1800) 

  Gunn, Geoffrey C. (Hong Kong University PressEurospan, 2011)

  With its focus upon East-Southeast Asia, History Without Borders seeks to brings civilization back into the discussion of the fabulous centuries-long global trade in Asian commodities, both rare and everyday, raising a range of questions as to unequal development, intra-regional technological exchanges and advances, as well as the emergence of new Asian hybridities and identities within and without the conventional boundaries of nation-state.
 • Thumbnail

  Hospital charge policy : a case study in Thailand regional hospitals 

  Jarurat Yanggratoke (National Institute of Development Administration, 2001)
 • Thumbnail

  Hospitality management and its factors : A comparative study of public and private hospitals in Thailand 

  Mayuree Yotawut (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  The objectives of this research were to identify the perceived service obtained by customers and to examine the opinion of employees towards hospitality management in both public and private hospitals in Thailand. Based on the objectives of the study, the theoretical linkage between the hospitality factors affecting customer satisfaction, which consist of service, employee behavior, and physical environment, was explored. Moreover, the theoretical linkage between service quality (mediating variable) and employee satisfaction, which consist ...
 • Thumbnail

  Household expenditure for children's education 

  Kamoltip Arthaud (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Household expenditure, debt and happiness in the rural area 

  Weerachai Thavornthon (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Human security in Southeast Asia 

  Nishikawa, Yukiko. (Routledge, 2010)

  There is a growing interest in human security in Southeast Asia. This book firstly explores the theoretical and conceptual basis of human security, before focusing on the region itself. It shows how human security has been taken up as a central part of security policy in individual states in Southeast Asia, as well as in the regional security policy within the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The book discusses domestic challenges for human security including the insurgencies in southern Thailand, the Philippines and Indonesia. ...
 • Thumbnail

  Identification of target population needing health services : basic minimum needs approach 

  Wimonruedee Wansorn (National Institute of Development Administration, 1988)

  The study concentrates only on the low income care (LIC) or free medical care program. The data for this analysis are obtained from documents relevant to the program and the sampled survey in Mahasarakham in March, 1986. The head of a household, a spouse or a family member who could give sufficient information about the household, was randomly interviewed. Altogether, the 727 sampled households composed 2 groups, low income card holders and non low income card holders, according to the criteria of LIC provision of the Ministry of Public Health. ...
 • Thumbnail

  Ideology and revolution in Southeast Asia 1900-75 : political ideas of the anti-colonial era 

  Christie, Clive J., 1944 (Curzon, 2012)

  The concept of 'Asian Values' has recently been emphasized by East and South East Asian political leaders. These leaders have argued that European political values have exercised an unhealthy hegemony over the international system, not only because of global influence exercised by European ideas during the colonial period, but because of 'Anglo-Saxon' dominance over the world orders that were set up in the aftermath of both the First and Second World Wars.
 • Thumbnail

  Impact evaluation of EDI policy : a stakeholder approach 

  Janet Maneenak (National Institute of Development Administration, 2000)
 • Thumbnail

  Impact of decentralization on education expenditure and quality of education service delivery in Thai local government 

  Ausanakorn Tavarom (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objectives of this study were: 1) To investigate the impact of decentralization policy on municipal governments’ budget allocation for education; and 2) To investigate the impact of decentralization policy on the quality of education provided by municipal governments. The methodology for this study can be divided into 2 parts. Firstly, the study of municipal government budget allocation for education was conducted using secondary data from the previous local government budget law passed between 2007and 2013, and results of the first ...
 • Thumbnail

  Impact of population on environmental change in Thailand 

  Amornthip Taethiengtam (National Institute of Development Administration, 2000)
 • Thumbnail

  Impacts of board roles and responsibilities, leadership styles and information and communication technology adoptions on organizational performance : A study of nonprofit organizations in Thailand 

  Thalerngsak Senakham (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  This research aimed to explore how these key factors – leadership styles, board roles and responsibilities, and ICT adoption – are related to the performance of nonprofit organizations (NPOs) in Thailand. The resource-based view theory, the agency theory, the resource dependent theory, the institution theory, leadership theories, as well as concepts about ICT adoption were studied to create factors that affect the performance of NPOs. The samples used in this research were 906 NPOs that were registered with the Ministry of Social Development ...
 • Thumbnail

  Impacts of financial restructuring programs on performance of commercial banks in Thailand 

  Wantanee Boonyadej (National Institute of Development Administration, 2002)