• Thumbnail

  Hand Talk แอพจำลองภาษามืออัตโนมัติ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-09-21)

  หลายท่านเวลาดูรายการโทรทัศน์อาจจะเคยเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆมุมล่างที่มีคนคอยแปลคำพูดและเนื้อหาในโทรทัศน์ออกมาเป็นภาษามือสำหรับให้คนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน แต่ในยุคดิจิตอลนี้ เรามีเครื่องมือที่ช่วยลดภาระตรงนี้ลงได้ เป็นแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Hand Talk แอพลิเคชั่น Hand Talk คือแอพที่จะช่วยแปลงคำพูดภาษาโปรตุเกสที่พูดผ่านไมโครโฟนของมือถือสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นภาษามือได้แบบทันทีทันใด
 • Thumbnail

  Happiness and its influencing factors among household heads in urban and rural areas of Thailand 

  Chichaya Changrian (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  ็HAVE YOUR SAY 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (the nation, 2561-08-09)

  Why does Thailand need so many soldiers?
 • Thumbnail

  Health care seeking patterns and its implication on health expenditure in Thailand 

  Vipavee Pijitbundarn (National Institute of Development Administration, 1993)

  The objectives of this study are to estimate the number of ill persons and sources of midical care, to identify factors influencing the probability of seeking medical care, as well as to estimate the amount of expenditure for the outpatients, inpatients in public and private hospital. Secondary data were obtained from two major sources : The 1986 Health and Welfare Survey undertaken by the National Statistics Office and other national data from the National Economic and Social Development Board. Primary data about private hospital was assembled ...
 • Thumbnail

  Health care utilization and impacts of acute illness on wealth of aging population in Thailand 

  Suwimon Nunta (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Health decentralization policy to local administrative organizations : an alternative model for Thailand 

  Kowin Viwathpongpan (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Health needs assessment for reinventing health centers in Bangkok Metropolis 

  Duangjai Rattanathanya (National Institute of Development Administration, 2001)
 • Thumbnail

  High-dimensional Linear Regression Analysis by using Genetic Algorithm 

  Panaj Abhavudhichai (NIDA, 5/3/18)

  The research objective is to study the effectiveness of parameter estimation and variable selection by using genetic algorithm in the high-dimensional linear regression analysis. The results of the proposed method from the simulation are compared with the other three well-known methods: lasso, elastic net, and stepwise regression. The comparison criteria are the percentage of the number of correct fitting models, the percentage of the number of over-fitting models, the percentage of the number of under-fitting models, the percentage of the number ...
 • Thumbnail

  Higher education in Southeast Asia : blurring borders, changing balance 

  Welch, Anthony R. (Routledge, 2011)

  This is the first book to systematically chart and comparatively assess the trend towards private higher education in South East Asia. Caught between conflicting imperatives of spiralling demand, and limited resources, the balance between public and private higher education systems in South East, South, and East Asia has shifted markedly.
 • Thumbnail

  History without borders : the making of an Asian world region (1000-1800) 

  Gunn, Geoffrey C. (Hong Kong University PressEurospan, 2011)

  With its focus upon East-Southeast Asia, History Without Borders seeks to brings civilization back into the discussion of the fabulous centuries-long global trade in Asian commodities, both rare and everyday, raising a range of questions as to unequal development, intra-regional technological exchanges and advances, as well as the emergence of new Asian hybridities and identities within and without the conventional boundaries of nation-state.
 • Thumbnail

  Hospital charge policy : a case study in Thailand regional hospitals 

  Jarurat Yanggratoke (National Institute of Development Administration, 2001)
 • Thumbnail

  Hospitality management and its factors : A comparative study of public and private hospitals in Thailand 

  Mayuree Yotawut (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  The objectives of this research were to identify the perceived service obtained by customers and to examine the opinion of employees towards hospitality management in both public and private hospitals in Thailand. Based on the objectives of the study, the theoretical linkage between the hospitality factors affecting customer satisfaction, which consist of service, employee behavior, and physical environment, was explored. Moreover, the theoretical linkage between service quality (mediating variable) and employee satisfaction, which consist ...
 • Thumbnail

  Household expenditure for children's education 

  Kamoltip Arthaud (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Household expenditure, debt and happiness in the rural area 

  Weerachai Thavornthon (National Institute of Development Administration, 2009)
 • type-icon

  HOW DO LOCAL GOVERNMENTS MANAGE THEIR PERFORMANCE? THE EFFECT OF PSM, ORGANIZATIONAL, AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS ON EFFECTIVE PERFORMANCE MANAGEMENT IN GHANA: THE CASE OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE GREATER ACCRA REGION 

  Juliana Abagsonema Abane (NIDA, 2/22/18)

  Managing people for development is not an easy task and at the same time finding a management tool to effectively unleash the potential of employees to contribute to development through a local government system may appear a difficult exercise.  In the management literature, reference is made to several tools developed, especially in private sector, to make organisations monitor and use performance information to measure employees’ performance. However, the managerial principles that govern the public sector make it highly challenging to introduce ...
 • Thumbnail

  HPT ยิ้มรับออเดอร์ไหลเข้าอื้อครึ่งหลังสดใส-อัพราคาโกยเงิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ทันหุ้น, 2561-08-01)

  HPT ยิ้มรับออเดอร์ไหลเข้าอื้อครึ่งหลังสดใส-อัพราคาโกยเงิน
 • Thumbnail

  Huawei puts B700m into data centres. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (bangkok post, 2561-08-14)

  Huawei puts B700m into data centres
 • Thumbnail

  Human Resource Management Functions with Happiness at Work : A Case Study of the Queen Sirikit Department of Sericulture 

  Nareenard Karnchanachettanee (NIDA, 7/14/18)

  The main objectives of this study were to 1) study the level of happiness at work of The Queen Sirikit Department of Sericulture personnel 2) compare happiness at work classified by personal factors 3) examine the relationships between HRM functions and employees’ happiness at work by using the mixed-method to crosscheck the results with responses from the sample of this study. The data of this study were The Queen Sirikit Department of Sericulture (government officers, government employees and permanent employees) by using simple random sampling ...
 • Thumbnail

  Human security in Southeast Asia 

  Nishikawa, Yukiko. (Routledge, 2010)

  There is a growing interest in human security in Southeast Asia. This book firstly explores the theoretical and conceptual basis of human security, before focusing on the region itself. It shows how human security has been taken up as a central part of security policy in individual states in Southeast Asia, as well as in the regional security policy within the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The book discusses domestic challenges for human security including the insurgencies in southern Thailand, the Philippines and Indonesia. ...
 • Thumbnail

  Identification of target population needing health services : basic minimum needs approach 

  Wimonruedee Wansorn (National Institute of Development Administration, 1988)

  The study concentrates only on the low income care (LIC) or free medical care program. The data for this analysis are obtained from documents relevant to the program and the sampled survey in Mahasarakham in March, 1986. The head of a household, a spouse or a family member who could give sufficient information about the household, was randomly interviewed. Altogether, the 727 sampled households composed 2 groups, low income card holders and non low income card holders, according to the criteria of LIC provision of the Ministry of Public Health. ...