Now showing items 536-555 of 3484

 • Thumbnail

  Quality education : assessment of mathematical cognitive skills and analytical ability of grade 9 students in Gabrielite schools (Thailand) 

  Anusak Nidhibhadrabhorn; Chindalak Vadhanasindhu, advisor (National Institute of Development Administration, 1999)
 • Thumbnail

  Quality of life of the youth in the Northeast of Thailand : a case study of three provinces : Buri Ram, Surin, Si Sa Ket 

  Lalita Soonthornvipart; Suwanlee Piampiti, advisor (National Institute of Development Administration, 2007)
 • Thumbnail

  R3E เส้นทางการค้าไทย-ลาว-จีน เชื่อมโยงขนส่ง-เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ 

  ปาหนัน ลิ้ม (บริษัททีทีไอเอส, 2008)

  เส้นทาง R3E นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดของไทย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อ ไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่ไทยมีการส่งออกและนำเข้าในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเส้นทาง R3E นี้ จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค GMS และการขนส่งโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือตอนบนได้
 • Thumbnail

  Raising standard of living via minimum wage policy versus transfer payment policy 

  Sanpong Chuenroj; Suchittra Chamnivickorn, advisor (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  ratchaprasong conspiracy 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-08-22)

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทย ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเอ็มเอชเคเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์เอาไว้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหลายอย่าง และเหตุลอบวางระเบิดค่อนข้างบ่อยในไทย แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดคราวเดียวมากเท่าครั้งนี้ และไม่เคยเกิดในพื้นที่ที่คนต่างชาติจำนวนมากได้รับผลกระทบ ขณะที่ัยังไม่มีการออกมากล่าวอ้างว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด มีประเด็นที่สงสัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการแบ่งแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ
 • Thumbnail

  Red flags on financial failure : the case of Thai corporations 

  Jinda Khunthong, 1951-; Aekkachai Nittayagasetwat, advisor (National Institute of Development Administration, 1997)

  This study is to identify red flags on financial failure of Thai corporations, since the collapse of many business firms, especially the financial institutions and real estate firms in 1997. Red flags are indicators for possible cause for concerned specific areas that represent potential problems; here it is limited to financial failure. Using red flags as warning signals for financial failure will efficiently help the users of the financial statements in their decision making. In addition, the study includes prediction performance and experimental ...
 • Thumbnail

  Regional Collaboration in ASEAN and APEC : A Thai Perspecive 

  ไชยวุฒิ ชัยพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) made it clear at the meeting of foreign ministers in Manila in July 1998 that they prefer the group only to be a lobby against external political threat. Most ASEAN member states showed that they were not in a position to make any special concessions to members whose economies are melting down. Thailand's call for more open debate on domestic issues that threaten the region was muled. Burma, Indonesia, Malaysia and Singapore made only a verbose respones. Vietnam seemed more restrained despite its ...
 • Thumbnail

  Regional economic Integration and its impacts on growth, poverty and income distribution : the case of Thailand 

  Chaiwoot Chaipan; Tien Dung Nguyen; Mitsuo Ezaki (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 47,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2550) 99-133, 2007)

  Along with regional frameworks, Thailand has made serious efforts to establish Economic Partnership Agreements, including Free Trade Agreements (FTAs), with several countries, namely, China, India, Australia, New Zealand, Japan and the U.S. The aim of this paper is to discuss a policy simulation analysis on the economic impacts of free trade agreements on the Thai economy using a Global Computable General Equilibrium (CGE) model. Suffice it to say that the FTA strategy and the formation of Free Trade Areas in East Asia would stimulate growth and ...
 • Thumbnail

  Relationship between financial and real sectors: implications for stable economic development [evidence from Thailand] 

  Khalil, Muhammad Azhar; Santi Chaisrisawatsuk (National Institute of Development Administration, 2018)

  Economic real sector is essential for growth and development as its activities persuade progress of economic output. The sector generates better outcomes if it is accompanied with a healthier financial system; thus, advancement of financial sector is a means for the growth of real sector. This study reexamine the relationship between financial and real sectors of Thailand with the volatility analysis of GDP caused by development of financial market. The GARCH Model, Johansen-Juselius (1990) co-integration test, and vector error correction model ...
 • Thumbnail

  Relationships among emotional intelligence, leadership scores, and human value added metrics 

  Varumpa Temaismithi; Wichai Utsahajit (National Institute of Development Administration, 2016)

  It is widely believed that good leader leads an organization for success. Emotional intelligence is deemed as one of key components of a good leader. Leader with higher emotional intelligence level tends to outperform leader with lower emotional intelligence. Relationship between good leader with high emotional intelligence and firm or organization performance was documented to be positively correlated. However, result from this study exhibits that emotional intelligence and organizational performance have significantly negative correlation. ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Reproductive health behavior and service need among female adolescent factory workers in Bangkok and Vicinity 

  Srisuda Vuthipramote; Duanpen Theerawanviwat, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Rethinking development : essays on development and Southeast Asia 

  Preston, P. W. (Routledge, 2011)

  First published in 1987, this volume stresses the importance of development studies for sociology, as P. W. Preston argues that this field of study is emerging from the technical social scientific ghetto back into the mainstream of the ‘classical tradition’ of social theorizing, represented by Marx, Weber and Durkheim.
 • Thumbnail

  THE RETURNS TO EDUCATION IN BHUTAN: EMPLOYING A PSEUDO - PANEL APPROACH 

  Kencho _; Niramol Ariyaarpakamol (NIDA, 10/19/18)

  In view of education as a doorway to the economic well-being of individuals and nation, the Government of Bhutan confers top priority to the development of education sector by allocating the highest share of annual budget for the last several years. However, despite government bestowing apex precedence to education sector, there are no explicit empirical studies carried out to ascertain private returns to education in Bhutan. Thus, this study aims to investigate the determinants of earnings and estimate returns to education for Bhutanese workers ...
 • Thumbnail

  Risk, uncertainty, and insurance in Thai aricultural households 

  Aeggarchat Sirisankanan; Pungpond Rukumnuaykit (National Institute of Development Administration, 2013)

  For the first time, this paper uses three-wave Thai household panel data for the entire country over the period 2005 to 2007 to investigate the impact of income shocks and income uncertainty on Thai agricultural ...
 • Thumbnail

  Rivertex (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัทรีเวอร์เท็กซ์ (มาเลเซีย) จำกัด. 

  Unknown author (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2004)

  เมื่ออุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติแบบจุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมถุงมือยางเติบโตในมาเลเซียปี2531 เราคาดว่าขึ้นอยู่กับเวลาที่อุตสาหกรรมนี้ขยายไปสู่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตต่ำและเน้นถึงการทำสวนยางที่จะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมแบบจุ่มที่นั่น
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 

  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Secretariat, 2009)
 • Thumbnail

  Robust financial trading system with Deep Q Network (DQN) 

  Sutta Sornmayura; Vesarach Aumeboonsuke (National Institute of Development Administration, 2017)

  Forex trading is one of the most attractive areas in finance. However, developing the profitable trading system is not an easy task because it requires extensive knowledge in several areas such as quantitative analysis, financial skills, and computer programming. Trading system expert, as a human, also bring in their own bias to develop the system. The trading system developers will prefer some markets over others, prefer some indicators over others, and prefer some trading time frame over others. Moreover, developing the trading system will also ...
 • Thumbnail

  Robustifying regression models 

  Renumas Gulasirima; Pachitjanut Siripanich, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)