Now showing items 658-677 of 4192

 • Thumbnail

  R3E เส้นทางการค้าไทย-ลาว-จีน เชื่อมโยงขนส่ง-เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ 

  ปาหนัน ลิ้ม (บริษัททีทีไอเอส, 2008)

  เส้นทาง R3E นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดของไทย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อ ไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่ไทยมีการส่งออกและนำเข้าในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเส้นทาง R3E นี้ จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค GMS และการขนส่งโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือตอนบนได้
 • Thumbnail

  Raising standard of living via minimum wage policy versus transfer payment policy 

  Sanpong Chuenroj; Suchittra Chamnivickorn, advisor (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  ratchaprasong conspiracy 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-08-22)

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทย ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเอ็มเอชเคเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์เอาไว้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหลายอย่าง และเหตุลอบวางระเบิดค่อนข้างบ่อยในไทย แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดคราวเดียวมากเท่าครั้งนี้ และไม่เคยเกิดในพื้นที่ที่คนต่างชาติจำนวนมากได้รับผลกระทบ ขณะที่ัยังไม่มีการออกมากล่าวอ้างว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด มีประเด็นที่สงสัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการแบ่งแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ
 • Thumbnail

  THE RATIONALIZED PROCESSING MODEL BASED ON THE INFORMATION PROCESSING THEORY OF CONSUMERS ALCOHOL CONSUMPTION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN 

  Kritsada Nurakkhe; Yubol Benjarongkij (NIDA, 9/28/19)

  This research aims to study the influence, strategies and marketing communication management of the alcoholic beverage manufacturers. The campaign communication in reducing, avoiding and quitting alcohol consumption of the Thai Health Promotion Foundation (Thai Health)and influential people that affect consumption behavior based mainly on the Information Processing Theory. In order to stop the alcohol consumption to have a great impact on the overall society, all the relevant factors must be integrated with the policy planning related to the ...
 • Thumbnail

  Records, recoveries, remnants and inter-Asian interconnections : decoding cultural heritage 

  Sharma, Anjana (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018)

  Records, Recoveries, Remnants and Inter-Asian Interconnections: Decoding Cultural Heritage has its conceptual core the inter-regional networks of Nalanda Mahavihara and its unique place in the Asian imaginary. The revival of Nalanda university in 2010 as a symbol of a shared inter-Asian heritage is this collection's core narrative. The multidisciplinary essays interrogate ways in which ideas, objects, texts, and travellers have shaped -- and in turn have been shaped by -- changing global politics and the historical imperative that underpins them. ...
 • Thumbnail

  Red flags on financial failure : the case of Thai corporations 

  Jinda Khunthong, 1951-; Aekkachai Nittayagasetwat, advisor (National Institute of Development Administration, 1997)

  This study is to identify red flags on financial failure of Thai corporations, since the collapse of many business firms, especially the financial institutions and real estate firms in 1997. Red flags are indicators for possible cause for concerned specific areas that represent potential problems; here it is limited to financial failure. Using red flags as warning signals for financial failure will efficiently help the users of the financial statements in their decision making. In addition, the study includes prediction performance and experimental ...
 • Thumbnail

  Regime-switching housing price cycle in China 

  Lu, Xiaoman; Yuthana Sethapramote (National Institute of Development Administration, 2018)

  This paper aims to examine the house price cycle at the province level of China using the three-regime Markov-switching model. Our findings indicate that, in Xinjiang, Chongqing and Jiangsu, there was no secular slowdown in growth since the rapid-growth regime re-emerged at some stage. While during economic downturn and rapid economic growth, house prices fall and grow fastest, respectively, in the central region. However, during normal growth regime, house prices increase fastest in the eastern provinces. These findings indicate regional ...
 • Thumbnail

  Regional Collaboration in ASEAN and APEC : A Thai Perspecive 

  ไชยวุฒิ ชัยพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) made it clear at the meeting of foreign ministers in Manila in July 1998 that they prefer the group only to be a lobby against external political threat. Most ASEAN member states showed that they were not in a position to make any special concessions to members whose economies are melting down. Thailand's call for more open debate on domestic issues that threaten the region was muled. Burma, Indonesia, Malaysia and Singapore made only a verbose respones. Vietnam seemed more restrained despite its ...
 • Thumbnail

  Regional economic Integration and its impacts on growth, poverty and income distribution : the case of Thailand 

  Chaiwoot Chaipan; Tien Dung Nguyen; Mitsuo Ezaki (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 47,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2550) 99-133, 2007)

  Along with regional frameworks, Thailand has made serious efforts to establish Economic Partnership Agreements, including Free Trade Agreements (FTAs), with several countries, namely, China, India, Australia, New Zealand, Japan and the U.S. The aim of this paper is to discuss a policy simulation analysis on the economic impacts of free trade agreements on the Thai economy using a Global Computable General Equilibrium (CGE) model. Suffice it to say that the FTA strategy and the formation of Free Trade Areas in East Asia would stimulate growth and ...
 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA 

  Xiao Xi; Saran Sarntisart (NIDA, 10/1/19)

  Finance is the general hub of modern market economy operation and plays a non-substitutable important position in economic progress. The fact of financial agglomeration in promoting the economy has been confirmed in the southeastern coastal areas of China, but for the inland areas of the northwest, there is still little research for this "new topic", this field of research is still waiting for people to explore. This paper firstly combs the relevant theories of financial agglomeration. On this basis, the five provinces that constitute the ...
 • Thumbnail

  Relationship between financial and real sectors: implications for stable economic development [evidence from Thailand] 

  Khalil, Muhammad Azhar; Santi Chaisrisawatsuk (National Institute of Development Administration, 2018)

  Economic real sector is essential for growth and development as its activities persuade progress of economic output. The sector generates better outcomes if it is accompanied with a healthier financial system; thus, advancement of financial sector is a means for the growth of real sector. This study reexamine the relationship between financial and real sectors of Thailand with the volatility analysis of GDP caused by development of financial market. The GARCH Model, Johansen-Juselius (1990) co-integration test, and vector error correction model ...
 • Thumbnail

  Relationships among emotional intelligence, leadership scores, and human value added metrics 

  Varumpa Temaismithi; Wichai Utsahajit (National Institute of Development Administration, 2016)

  It is widely believed that good leader leads an organization for success. Emotional intelligence is deemed as one of key components of a good leader. Leader with higher emotional intelligence level tends to outperform leader with lower emotional intelligence. Relationship between good leader with high emotional intelligence and firm or organization performance was documented to be positively correlated. However, result from this study exhibits that emotional intelligence and organizational performance have significantly negative correlation. ...
 • Thumbnail

  Repeated Domestic Destination Among Thai Travelers living in Bangkok 

  SARANYA MONGPRANIT; Duanpen Theerawanviwat (NIDA, 5/21/19)

           The objectives of this study were to estimate market share and factors in repeated domestic destinations among Thai travelers. Questionnaires were used to collect data from 385 Thai travelers living in Bangkok who stayed overnight at least 2 days 1 night in the past two years (January 2016 - December 2017). The statistical tools used in this research were Markov Process and Logistics Regression Analysis. The result found that if divided Thailand into five regions, 39.4 percent of respondents have repeated a domestic destination in the ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Reproductive health behavior and service need among female adolescent factory workers in Bangkok and Vicinity 

  Srisuda Vuthipramote; Duanpen Theerawanviwat, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  RESEARCH ON THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE THAI PAVILION IN YIWU INTERNATIONAL TRADE CITY,CHINA 

  Xianglin Qian; Renliang Li (NIDA, 9/10/19)

  China Yiwu International Trade City Thailand Pavilion development strategy research has two main purposes: 1) to understand the Chinese people's perception and recognition to Thai goods, 2) to develop the Thai Pavilion's market strategy to promote the development of the Thailand Pavilion. This study adopts a combination method of quantitative research and qualitative research. Quantitative research mainly uses questionnaires to conduct random questions and answers among 200 customers in Yiwu International Trade City, China. During a period from ...
 • Thumbnail

  Rethinking development : essays on development and Southeast Asia 

  Preston, P. W. (Routledge, 2011)

  First published in 1987, this volume stresses the importance of development studies for sociology, as P. W. Preston argues that this field of study is emerging from the technical social scientific ghetto back into the mainstream of the ‘classical tradition’ of social theorizing, represented by Marx, Weber and Durkheim.
 • Thumbnail

  The returns to education in Bhutan: employing a pseudo-panel approach 

  Kencho _; Niramol Ariyaarpakamol (National Institute of Development Administration, 2018)

  In view of education as a doorway to the economic well-being of individuals and nation, the Government of Bhutan confers top priority to the development of education sector by allocating the highest share of annual budget for the last several years. However, despite government bestowing apex precedence to education sector, there are no explicit empirical studies carried out to ascertain private returns to education in Bhutan. Thus, this study aims to investigate the determinants of earnings and estimate returns to education for Bhutanese workers ...
 • Thumbnail

  Risk of Catastrophic Health Expenditures among Thai Elderly  

  Somporn Pettakon; Duanpen Theerawanviwat (NIDA, 3/25/19)

  The main objective of this study was to estimate the risk of catastrophic health expenditures, considering in terms of its prevalence and intensity. Additionally, the risk factors related to the human right to healthcare and personal health conditions were examined. The study used secondary data derived from the research program: Well-being of the Elderly in Thailand (HART--WAVE 2). The survey was conducted in 2017 by the National Institute of Development Administration. The studied sample composed of 1,613 elderly people aged 60 years and ...
 • Thumbnail

  Risk, uncertainty, and insurance in Thai aricultural households 

  Aeggarchat Sirisankanan; Pungpond Rukumnuaykit (National Institute of Development Administration, 2013)

  For the first time, this paper uses three-wave Thai household panel data for the entire country over the period 2005 to 2007 to investigate the impact of income shocks and income uncertainty on Thai agricultural ...