• Thumbnail

  R3E เส้นทางการค้าไทย-ลาว-จีน เชื่อมโยงขนส่ง-เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ 

  ปาหนัน ลิ้ม (บริษัททีทีไอเอส, 2008)

  เส้นทาง R3E นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดของไทย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อ ไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่ไทยมีการส่งออกและนำเข้าในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเส้นทาง R3E นี้ จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค GMS และการขนส่งโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือตอนบนได้
 • Thumbnail

  Raising standard of living via minimum wage policy versus transfer payment policy 

  Sanpong Chuenroj (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  ratchaprasong conspiracy 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-08-22)

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทย ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเอ็มเอชเคเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์เอาไว้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหลายอย่าง และเหตุลอบวางระเบิดค่อนข้างบ่อยในไทย แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดคราวเดียวมากเท่าครั้งนี้ และไม่เคยเกิดในพื้นที่ที่คนต่างชาติจำนวนมากได้รับผลกระทบ ขณะที่ัยังไม่มีการออกมากล่าวอ้างว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด มีประเด็นที่สงสัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการแบ่งแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ
 • Thumbnail

  Red flags on financial failure : the case of Thai corporations 

  Jinda Khunthong, 1951- (National Institute of Development Administration, 1997)

  This study is to identify red flags on financial failure of Thai corporations, since the collapse of many business firms, especially the financial institutions and real estate firms in 1997. Red flags are indicators for possible cause for concerned specific areas that represent potential problems; here it is limited to financial failure. Using red flags as warning signals for financial failure will efficiently help the users of the financial statements in their decision making. In addition, the study includes prediction performance and experimental ...
 • Thumbnail

  Regional Collaboration in ASEAN and APEC : A Thai Perspecive 

  ไชยวุฒิ ชัยพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) made it clear at the meeting of foreign ministers in Manila in July 1998 that they prefer the group only to be a lobby against external political threat. Most ASEAN member states showed that they were not in a position to make any special concessions to members whose economies are melting down. Thailand's call for more open debate on domestic issues that threaten the region was muled. Burma, Indonesia, Malaysia and Singapore made only a verbose respones. Vietnam seemed more restrained despite its ...
 • Thumbnail

  Regional economic Integration and its impacts on growth, poverty and income distribution : the case of Thailand 

  Chaiwoot Chaipan; Tien Dung Nguyen; Mitsuo Ezaki (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 47,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2550) 99-133, 2007)

  Along with regional frameworks, Thailand has made serious efforts to establish Economic Partnership Agreements, including Free Trade Agreements (FTAs), with several countries, namely, China, India, Australia, New Zealand, Japan and the U.S. The aim of this paper is to discuss a policy simulation analysis on the economic impacts of free trade agreements on the Thai economy using a Global Computable General Equilibrium (CGE) model. Suffice it to say that the FTA strategy and the formation of Free Trade Areas in East Asia would stimulate growth and ...
 • Thumbnail

  Relationships among emotional intelligence, leadership scores, and human value added metrics 

  Varumpa Temaismithi (National Institute of Development Administration, 2016)

  It is widely believed that good leader leads an organization for success. Emotional intelligence is deemed as one of key components of a good leader. Leader with higher emotional intelligence level tends to outperform leader with lower emotional intelligence. Relationship between good leader with high emotional intelligence and firm or organization performance was documented to be positively correlated. However, result from this study exhibits that emotional intelligence and organizational performance have significantly negative correlation. ...
 • Thumbnail

  Report of the East Asia vision group II (EAVGII) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011)
 • Thumbnail

  Reproductive health behavior and service need among female adolescent factory workers in Bangkok and Vicinity 

  Srisuda Vuthipramote (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Rethinking development : essays on development and Southeast Asia 

  Preston, P. W. (Routledge, 2011)

  First published in 1987, this volume stresses the importance of development studies for sociology, as P. W. Preston argues that this field of study is emerging from the technical social scientific ghetto back into the mainstream of the ‘classical tradition’ of social theorizing, represented by Marx, Weber and Durkheim.
 • Thumbnail

  Risk, uncertainty, and insurance in Thai aricultural households 

  Aeggarchat Sirisankanan (National Institute of Development Administration, 2013)

  For the first time, this paper uses three-wave Thai household panel data for the entire country over the period 2005 to 2007 to investigate the impact of income shocks and income uncertainty on Thai agricultural ...
 • Thumbnail

  Rivertex (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัทรีเวอร์เท็กซ์ (มาเลเซีย) จำกัด. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2004)

  เมื่ออุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติแบบจุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมถุงมือยางเติบโตในมาเลเซียปี2531 เราคาดว่าขึ้นอยู่กับเวลาที่อุตสาหกรรมนี้ขยายไปสู่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตต่ำและเน้นถึงการทำสวนยางที่จะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมแบบจุ่มที่นั่น
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 

  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Secretariat, 2009)
 • Thumbnail

  Robustifying regression models 

  Renumas Gulasirima (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  The Role of the Family in Child Sexual Abuse 

  Nathaporn Yiemchavee (NIDA, 1/11/18)

  This research aimed 1) to study the situation of sexual abuse problem with children. 2) to study the role of the family in child care before the sexual abuse. 3) to study the management of child during sexual abuse and 4) to study the role of the family members in managing problems when children were sexually abused. The research was conducted through a qualitative approach, in which documentary study and in-depth interview were used. Key-informants covered two groups: one group of 12 children aged 11-15 years who were sexually abused and went ...
 • Thumbnail

  Roles of e-government in enhancing good governance of public sector organizations in Pakistan 

  Haque, Sirajul (National Institute of Development Administration, 2011)
 • Thumbnail

  Routledge handbook of Southeast Asian politics 

  Robison, Richard. (Routledge, 2012-03)

  This Handbook provides a comprehensive analysis of the major themes that have defined the politics of Southeast Asia. It provides a comprehensive and cutting-edge examination of this important subject. The introductory chapter provides an overview of the theoretical and ideological themes that have dominated the study of the region's politics and presents the different ways the complex politics of the region have been understood. The contributions by leading scholars in the field cover a range of broad questions about the dynamics of politics.
 • Thumbnail

  Rubber industry prospects in India, the Philippines and Guatemala. 

  Maurice Cain (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2001)

  ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เขียนได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นในการผลิตและบริโภคยางธรรมชาติ โดยเชื่อว่าภูมิภาค ASEAN จะเป็นศูนย์กลางการผลิตยางธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าประเทศผู้ผลิตหลักอาจไม่สามารถรั้งตำแหน่งในปัจจุบันได้ ส่วนประเทศอื่นๆเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินสื พม่า และ เขมร จะค่อยๆกลายมาเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายสำคัญ