• Thumbnail

  Valuing cultural heritage: A contingent valuation study of temples in Chiang Saen 

  Pongsan Sanyakamdhorn (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  This paper presents a study of willingness to pay of Thai population to preserve historic temples in Chiang Saen, ancient city in Chiang Rai, Thailand as those temples are at risk of degradation and deterioration.  This study aims to estimate the factors that affect willingness to pay of people for cultural heritage in Chiang Saen and to investigate willingness to pay and its attributions. The contingent valuation method was used as a valuation technique to conduct an economic valuation of non-market values of preservation of the ancient temples. ...
 • Thumbnail

  VALUING CULTURAL HERITAGE: A CONTINGENT VALUATION STUDY OF TEMPLES IN CHIANG SAEN 

  Pongsan Sanyakamdhorn (NIDA, 10/4/17)

  This paper presents a study of willingness to pay of Thai population to preserve historic temples in Chiang Saen, ancient city in Chiang Rai, Thailand as those temples are at risk of degradation and deterioration.  This study aims to estimate the factors that affect willingness to pay of people for cultural heritage in Chiang Saen and to investigate willingness to pay and its attributions. The contingent valuation method was used as a valuation technique to conduct an economic valuation of non-market values of preservation of the ancient temples. ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Vietnam tourism 

  Berger, Arthur Asa, 1933- (Routledge, 2012-12)

  Explore the travel/tourism possibilities of this exotic yet tourist-friendly country
 • Thumbnail

  Wage inequality in manufacturing sector 

  Piyanan Suwanmana (National Institute of Development Administration, 2011)
 • Thumbnail

  Water rights and social justice in the Mekong region 

  Lazarus, Kate (Routledge, 2012-06)

  The Mekong Region has come to represent many of the important water governance challenges faced more broadly by the mainland Southeast Asian region. This book focuses on the complex nature of water rights and social justice in the Mekong region. The chapters delve into the diverse social, political and cultural dynamics that shape the various realities and scales of water governance in the region, in an effort to bring to the forefront some of the local nuances required in the formulation of a larger vision of justice in water governance. It is ...
 • Thumbnail

  Welfare analysis of household demand for vehicle fuel 

  Wilaiwan Sirirotjanaput (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  WICE ซุ่ม M&A เพิ่ม 2-3 ดึลฮุบ UWT กำไรนิวไฮ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มิติหุ้น, 2018-02-20)

  WICE ซุ่ม M&A เพิ่ม 2-3 ดึลฮุบ UWT กำไรนิวไฮ
 • Thumbnail

  Women business communities : case study of Kamphaengphet and Tak Provinces 

  Pajaree Polprasert (National Institute of Development Administration, 2003)
 • Thumbnail

  Women's decision-making power in the rural family in Northeastern Thailand 

  Piengjit Boonto (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Women's educational achievement and their participation in the Thai central region local political decision-making process 

  Ratchaneepan Sodsangchan (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Women's leadership in participation in environmental conservation in Northern Thailand 

  Sopit Pongsaree (National Institute of Development Administration, 2001)
 • Thumbnail

  Women's status and role on fertility 

  Achara Navachinda (National Institute of Development Administration, 1989)

  The purpose of the study is to analyze the causes and effects of women's previous status on actual roles, actual roles on actual status, and actual status on fertility by comparing evidence between the rural and up-country urban areas. Data were obtained by field survey in March 1986 from 400 rural and up-country urban households in Nakorn Ratchasima Province.
 • Thumbnail

  Working conditions and safety in the workplace of women workers in Bangkok Metropolis 

  Sudjai Tolpanichgit, 1959- (National Institute of Development Administration, 1997)

  Women workers' actual situation in Bangkok Metropolis is one of the serious problems and it deserves to be studies solved. This study is aimed at studying and comparing the characteristics of women workers who work in 3 groups (metal, machinery and equipment industries, food beverage and tobacco industries, and construction industries), studying the working problems and conditions in the workplace of women workers and studying the factors influencing working safety of women workers. / Descriptive analysis is used in order to describe the ...
 • Thumbnail

  Working life table and projection of registered nurses workforce supply in Thailand over the next 15 years (2008-2022) 

  Krisada Sawaengdee (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Working situation and social status affecting the age at first marriage in urban areas 

  Phanarat Phanuschutabool (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  WTO & APEC & ASEAN & FTA 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไทอิงค์, 2005)

  เนิ่นนานทีเดียวกับการพูดถึงเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ย้อนกลับไปเรื่องเดิม เราผุกพันกับร่างข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Service : GATS) ที่กำหนดไว้ว่าประเทศที่เป็นสมาชิกแกตต์ จะต้องทำการเปิดเสรี โดยข้อผูกพันการเปิดเสรีภาคการค้าบริการ ซึ่งกำหนดรูปแบบของการค้าบริการไว้ 4 รูปแบบด้วยกัน หนึ่ง คือ Cross Border Supply ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทประกันภัยในประเทศอื่น สามารถออกกรมธรรม์ให้กับคนที่ทำประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยในประเทศไทยได้เลย โดยบริษัทประกันแห่งนั้นไม่จำ ...
 • Thumbnail

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2018-10-04)

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า เผยผลวิจัยการพัฒนาตลาดทุนเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของศก.ไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานการพิมพ์, 2014-10-24)

  ก.ล.ต.จัด"SEC Working Paper Forum ครั้งที่ 4"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ"แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมีธรรมาภิบาลที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า แนะเร่งลงทุนแต่เนิ่น รอเก็บเกี่ยวดอกผลวัยเกษียณ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2015-06-08)

  ก.ล.ต.จับมือนิด้า ศึกษาความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ระบุมีความเชื่อมโยงกันในภาวะวิกฤต พร้อมแนะให้จัดสรรเงินลงทุนแต่วัยเยาว์ เพราะจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณอายุอย่างมีความสุขมากและเร็วกว่า