Now showing items 2057-2076 of 3814

 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  สืบวงศ์ กาฬวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ตัวแบบในการพยากรณ์การอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย 

  บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล; อาชว์ เตาลานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อทดลองสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ถึงความต้องการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยในแต่ละปี ตัวแบบที่สร้างขึ้นนี้ อาศัยหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยมีตัวแปรตามคือ ปริมาณการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มชนิดหนึ่งในแต่ละปี และมีตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม ผลของการศึกษาเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีด้านนี้ เป็นแนวทางในการสร้างตัวแบบการถดถอยพหุคูณเพื่อการพยากรณ์การอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยในอนาคต และต่อกิจการหรือโรงงานอ ...
 • Thumbnail

  ตามคาดคงดอกเบี้ย 1.50% กนง.มีมติเสียงท่วมท้นชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2016-06-23)

  คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยการตัดสินนโยบายคณะกรรมการฯ ประเมินว่า แนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อเนื่อง และเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของปีตามคาด ในขณะที่ภาวะการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  ตามรอบ 'ปฏิรูปประเทศ' 

  ธาม บัวรุ่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-04-16)

  รัฐบาลภายใต้การนำของ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 2 ตามโรดแมปของ คสช. เป็นเวลาจวนจะครบ 1 ปีแล้วสำหรับรัฐบาล "นายกฯ ลุงตู่" และคณะ ภายหลังการรัฐประหาร ดูเวลาจะผ่านไปรวดเร็ว ซึ่งขนาดนี้เดินทางมาตามโรดแมปที่วางไว้ เข้าระยะที่ 2 แล้ว ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ชาวไทยทุกคนจะได้เห็น เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงรอยอย่างยั่งยืนที่สุด ปูทางสู่วิถีประชาธิปไตยที่นักเลือกตั้งหลายๆ คนใฝ่ฝัน อีกทั้งยังต้องต่อยอดพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า นั่นก็คือ ...
 • Thumbnail

  ตามเสด็จไปพนมเปญ 3 วัน 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1992)

  ผมโชคดีได้ตามเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปประเทศกัมพูชาเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องบินพระทื่ันั่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้น
 • Thumbnail

  ตามเสด็จไปเขมร 12-18 มกราคม 2536 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1993)

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2536 เวลา 07.00น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯออกจากที่ประทับคือเรือนรับรองจัมกามอนไปยังพระราชวัง เขมรินทร์ เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระชายา นโรดม โมนิค สีหนุ เพื่อทูลลา เพราะเหตุว่าจะไม่เสด็จกลับมายังกรุงพนมเปญอีก จากเมืองเสียมราฐจะทรงประทับเครื่องบินกลับประเทศไทยเลย เจ้าหญิงโมนิคได้เสด็จฯมาส่งที่ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญด้วย และเพราะเหตุว่าการเสด็จฯในครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ อย่างเป็นทางราชการ จึงมีการกั้นพระกลด และมีคนาเข้าแถวรอส่งเสด็จตลอดทาง
 • Thumbnail

  ติง'พีพีพี'ล่าช้า ผวาอาจโดนฟ้อง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-29)

  นักวิชาการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ PPP ในเรื่องของระเบียบการลงทุนที่ล่าช้า ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องจากข้อผูกมัดสัญญาเดิม และอาจผิดวัตถุประสงค์ นำการจ้างงานปกติมาเสนอ
 • Thumbnail

  ติดอาวุธนายร้อยรุ่นใหม่ ผู้นำความปลอดภัยทางถนน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-04-27)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกันจัดโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นผู้เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษา ในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่" เพื่อสร้างนายตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายในอนาคตที่มีศักยภาพในการสื่อสารพร้อมก้าวสู่การทำงานจริงในโลกยุคปัจจุบัน
 • Thumbnail

  ติวเข้มกำนัน-ผญบ.607 หมู่บ้านเรียนรู้ AEC 

  เดลินิวส์ (เดลินิวส์, 2016-07-06)

  ติวเข้มกำนัน-ผญบ.607 หมู่บ้านเรียนรู้ AEC
 • Thumbnail

  'ตูน'วิ่งฉลุยก้าวที่ 20 ระยะ 780 กม. บริจาคเฉียด 300 ล้านบาท 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-11-22)

  นายสรชัด สุจิตต์ อดีตส.ส.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตนในฐานะศิษย์เก่านิด้าร่วมกับสมาคมศิษย์เก่านิด้า โดยนางบุษบา พิบูล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่านิด้า คณะบริหารธุรกิจ นางารุพร จิระพันธ์พงศ์ อุปนายกบริหารสมาคมฯ ได้จัดทีมเข้าร่วมวิ่งกับตูน บอดี้สแลมที่ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทให้กับตูนด้วย
 • Thumbnail

  ตู้หนังสือ : ใช่ฝรั่งจะยึดอำนาจ? จนสยามต้องปราบกบฏ 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-18)

  ตู้หนังสือ : ใช่ฝรั่งจะยึดอำนาจ? จนสยามต้องปราบกบฏ
 • Thumbnail

  ต่อ S-Curve ให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านการควบรวมกิจการ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-30)

  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทย การควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์มีประโยชน์คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารลดลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอีกด้วย
 • Thumbnail

  ต่อสู้ความเหลื่อมด้วยการกระจายความเจริญ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-07-23)

  ปัญหาเรื่องเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งในเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ลักษณะ ของปัญหาเกิดขึ้นในหลากหลายมิติและมีความเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ในมิติทางด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ไม่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายว่าประชาชนทุกคนในประเทศจะต้องมีรายได้ที่เท่ากัน แต่เราอยากเห็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและทำในสิ่งเดียวกัน ควรจะได้รับผลตอบแทนที่เทียบเท่ากัน
 • Thumbnail

  ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC 

  ชวิน ชูสกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม
 • Thumbnail

  ต้นทุนการใช้น้ำที่แท้จริง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-17)

  เรามักคิดว่าน้ำจะต้องเป็นของฟรีหรือของถูกเสมอ อัตราค่าบริการน้ำประปาในปัจจุบันก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิต ไม่ได้คิดรวมเอาต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียเข้าไปด้วย จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์(ในระยะยาว)จาก'การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-15)

  จากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนนั้น ไม่เพียงส่งผลเสียต่อเด็กในระยะสั้น แต่ยังสร้างต้นทุนอย่างมหาศาลในระยะยาว ดังนั้นนโยบายสาธารณะที่ดีที่จะลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การบรรเทาปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนนี้ให้ลดลงให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  ต้นทุนสำคัญของการต่อสู้ทางการเมือง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงระเยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และเกิดการต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ จนเป็นผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบางต่อปัญหานี้ คือ เป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาการกระจายรายได้ มีช่องว่าระหว่างรายได้ประชากรมาก ปัญหาการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นเป็นทวีคูณ