Now showing items 2097-2116 of 4175

 • Thumbnail

  'โควิด-19'กับปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน 2020 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-19)

  ในบรรดาสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้นข่าวใหญ่ที่เราได้รับทราบอยู่ทุกวันนี้นอกเหนือจากข่าวเล็กๆน้อยๆที่เรียกกันว่าข่าวเบ็ดเตล็ดแล้ว เป็นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่หรือที่เรียกว่าข่าวโควิด-19 ทั้งสิ้น เรื่องแรก คือตัวเลขการตายของผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศในแต่ละวัน ตัวเลขของการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวัน เรื่องที่2 คือการถกเถียงกันในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม กับการใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อต่อสู้กับโรคนี้ เรื่องที่ 3 เป็นรายงานความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะหายามาต่อต้านโรคนี้ และเรื่องสุดท้าย คือเรื่องของการกลับมาระบาดใหม่ในรอบต่อๆไป ...
 • Thumbnail

  โควิด:มุมมองสม รังสี 

  Unknown author (ข่าวสด, 2020-05-30)

  บทความแสดงความเห็นถึงการที่มีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 น้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://thegeopolitics.com/บทคามกล่าวถึงเวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา ไทยและพม่า รวมกันมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่า 100 ราย ยิ่งไปกว่านั้นเวียดนาม ลาว และกัมพูชายังไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
 • Thumbnail

  'โควิด'กับแรงงานข้ามชาติ บทเรียนราคาแพง'สิงคโปร์' 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-26)

  15 เม.ย. 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์ เสนอรายงานพิเศษ "In Singapore, migrant coronavirus cases highligh containment weak link"อ้างถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเคลื่อนไวด้านสิทธิมนุษยชน ที่ระบุว่าสิงคโปร์มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 3 แสนคน จากประชากรทั้งประเทศ 5.7 ล้านคน แรงงานเหล่านี้อาศัยอยู่อย่างแออัดในห้องพักแคบๆ และไม่สะอาด อีกทั้งการกระจายหน้ากากอนามัย อุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านน้ำมูก-น้ำลายจากจมูกและปาก รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้นับรวมแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วย
 • Thumbnail

  'โควิด'ทุบไทยเบฟฯร่วง12% เหล้า-เบียร์กระอักปิดผับบาร์ 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2020-05-25)

  "โควิด"ทุบรายได้"ไทยเบฟ"ไตรมาส 2 วูบ 12.3% หลังยอดขาย"เหล้า-เบียร์-ซาบาโก" เจอเอฟเฟ็กต์หนักจากมาตรการปิดผับบาร์ก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจเบียร์รอบใหม่ รวบ 15 บริษัท โอเปอเรต ภายใต้"ช้าง เบียร์ จำกัด"หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-เสริมแกร่งมูลค่าในตลาดทุน พร้อมนับรายได้ "น้ำดื่ม-โซดา" ช้างรวมกับพอร์ตเบียร์ก่อนจับตาสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิด
 • Thumbnail

  โควิดกับผลทางสังคม-วัฒนธรรม เสาหลักที่ 3 ของอาเซียน 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-14)

  คงเป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดแจ้งในขณะนี้ว่าโรคระบาดใหม่นี้ สร้างผลกระทบให้กับสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง โดยที่หลายประเทศเข้าสู่สภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็ว และดูว่าคงไม่ต้องให้มีการสำรวจตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อยืนยันเรื่องนี้ให้ยุ่งยาก เสาหลักทั้งสามของอาเซียนจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ทุกหลักหรือไม่ และนอกจากเสาหลักใหญ่คือเสาหลักเศรษฐกิจแล้ว เสาหลักอื่นจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่า
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-07)

  ภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้แบกรับภาระต้นทุนทางภาษีตามตัวบทกฎหมายนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปให้กับผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยแรงงาน และเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้วต้นทุนทางภาษีที่ถ่านโอนไปนั้นจะตกอยู่กับใคร ใครจะแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีมากน้อยกว่ากันอย่างไรในทางเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ(ตอน 2) 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-03-07)

  ตอนที่แล้วไ้ดอธิบายในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานว่า ภาระต้นทุนทางภาษีของผู้ผลิตสามารถถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้อย่างไร ในตอนนี้ผู้เขียนจะประยุกต์ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีต่อการแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในอุตสาหกรรมการผลิตสองประเภท คือ (ก) อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลลิตเพื่อการส่งออก และ (ข)อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายสินค้าและบริการภายในประเทศ
 • Thumbnail

  ใครเป็นที่ปรึกษาทำธุรกิจในเวียดนาม 

  กองบรรณาธิการผู้จัดการ. (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1992)

  การฟื้นฟูเวียดนาม เป็นระยะเริ่มต้นของประเทสในกลุ่มอินโดจีน ที่นักธุรกิจมองเห็นโอกาส แต่ความลึกลับในการหาช่องทางที่เวียดนาม ทำให้ธุรกิจที่ปรึกษามีบทบาทอย่างมาก
 • Thumbnail

  งบกลาง งบกลาง งบกลาง... 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-05)

  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นมาตรการที่นักวิชาการทางการคลังรู้สึกกังวล คือวิธีการและช่องทางของการออกมาตรการที่ดูแล้วยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบกลางก็มีปัญหาสำคัญ เพราะในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งวงเงินงบกลางเป็นเพียงการนำเสนอตัวเลขวงเงินงประมาณโดยรวมเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของแนการใช้จ่ายเงินไว้ในเอกสารงบประมาณให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสทางการคลังที่ดี และการจัดสรรงบประมาณให้กับงบกลางเพิ่มขึ้นก็อาจหมายถึงเงินงบประมา ...
 • Thumbnail

  งบสวัสดิการสังคมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-06)

  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่องบประมาณรายจ่ายในโครงการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาลที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกมาก ในขณะเดียวกันการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมหมายถึง สัดส่วนแรงงานต่อประชากรในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล ความไม่สอดคล้องระหว่างการปรับเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายในโครงการสัวดิการสังคมกับฐานภาษีเงินได้ที่มีแนวโน้มลดลง ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงทางการคลังที่สำคัญที่ไทยจะเผชิญในอนาคต
 • Thumbnail

  งานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า" 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-23)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา" ในโอากสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาบันสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 • Thumbnail

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2017-07-29)

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ
 • Thumbnail

  งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์.; นงพรรณ จายนียโยธิน. (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ., 1990)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจาหที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บริโภคน้ำมันทั้งหลายได้นับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  : งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์. (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย., 1999)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บรืโภคน้ำมันทั้งหลายได้รับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่กำลังไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  งานวิจัยของทีดีอาร์ไอที่อาจจะทำให้คนไทยรอดตาย! (ตอน 2) 

  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-02)

  ในทางวิชาการและการวิจัย เมื่อใครได้ตีพิมพ์สิ่งใดออกมาแล้ว ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะทราบได้ โดยเฉพาะงานวิจัยของทีดีอาร์ไอ ที่ได้งบวิจัยมาจาก สปสช. เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน และงานวิจัยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ย่อมต้องเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
 • Thumbnail

  เงินงบประมาณขาดดุลเพิ่ม 6.1% กระตุ้นเศรษฐกิจ-พัฒนาคน รับ Thailand 4.0 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2017-06-22)

  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีวงเงินทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท และได้ตั้งเป็นงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ 56 แผนงาน
 • Thumbnail

  เงินที่ไม่ใช่เงิน 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-25)

  แวดวงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานี้ ปรากฏการณ์บิตคอยน์ที่มูลค่าของมันพุ่งขึ้นไปแตะเกิน 4.5 แสนบาทต่อ 1 บิตคอยน์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์ เป็นที่สนใจของคนทั้งโลก ในประเทศไทยเองก็มีคนตั้งตัวเป็นกูรูให้ความรู้และชวนลงทุนในบิตคอยน์ผุดตัวขึ้นมาอย่างมากมายในสื่อออนไลน์ จนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกมาเตือนให้คนไทยระวังว่าบิตคอยน์ไม่ใช่เงิน และไม่ได้รับการรับรองจากธนาคารกลาง แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ เงินคืออะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ใช้แลกเปลี่ยนได้ ใช้เก็บมูลค่าได้ และใช้วัดมูลค่าได้ และต้องเป็นที่ยอมร ...
 • Thumbnail

  เงินปันผลและความคาดหวัง 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-02)

  การลงทุนในหุ้นมีผลตอบแทนทั้งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนอาจมีความมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละบริษัทจะประกาศอัตราการจ่ายเงินปันผล ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรสุทธิ บางบริษัทที่เป็นที่หมายปองของนักลงทุนจะประกาศเลยว่าจะจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่มีประวัติดีในเรื่องนี้จะรู้กันในวงการ จึงทำให้ราคาหุ้นเทพเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเหมือนได้กำไร 2 ต่อ ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างของราคา
 • Thumbnail

  เงินอุดหนุนเทศบาล 

  ประเสริฐ บุญซื่อ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุนเทศบาลในประเทศไทยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากไหน มีหลักการจัดสรรแบ่งปันให้แก่เทศบาลต่าง ๆ อย่างไร และเทศบาลจะนำเงินไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง โดยจำกัดขอบเขตศึกษาเฉพาะเงินอุดหนุนที่แท้จริง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป เงินอุดหนุนพิเศษเฉพาะกิจการ และเงินอุดหนุนการศึกษา.