Now showing items 2194-2213 of 3814

 • Thumbnail

  นักวิชาการ"ค้าน"ยกร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ"บัตรทอง" เชื่อ สนช.ปัดตก เหตุผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังชัดเจน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-09-15)

  นักวิชาการระบุไม่มีความจำเป็นต้องยกร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ"บัตรทอง" แนะทางออกเหมาะสมหาแหล่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยการเพิ่มภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เก็บให้ครบทั้งเบียร์-สุรา-ยาสูบ-ยาเส้น รวมทั้งเครื่องดื่มน้ำอัดลม สินค้าทำลายสุขภาพ
 • Thumbnail

  นักวิชาการ'ชงตั้ง'บรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-02-10)

  นักวิชาการเสนอให้มีการจัดตั้งบรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับประกันสุขภาพกลุ่มของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้สิ่งที่ดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ'ชี้จุดเสี่ยงหากแก้รธน. 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-20)

  มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และกระแสกดดันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคสังคม วิชาการรวมถึงภาคการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่ 21 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะมีท่าทีอย่างไรหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจาก คสช.ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการให้มี ส.ว.เปลี่ยนผ่าน 5 ปี จำนวน 250 คน มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งทางภาควิชาการก็ได้แสดงความกังวลต่อประเด็นต่างๆ เหล่านี้
 • Thumbnail

  นักวิชาการ'นิด้า-จุฬา' จี้ปฏิรูป'สสส.' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-29)

  นักวิชาการสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยเฉพาะการทำงานที่มีขอบเขตตาม พ.ร.บ.และไม่ต้องกว้างแบบครอบจักรวาล
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-หมอ' จี้รัฐ ปฏิรูปใช้จ่ายงบ '30 บาท' 

  สิทธิชัย นครวิลัย; วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-17)

  "หลักประกัน สปสช. กลายเป็นนโยบายเสพติดของประชาชนไปแล้ว เจ็บป่วยเล็กน้อยก็หาหมอ รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแก้ไข" รัฐต้องชี้แจงต่อประชาชนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ถูกที่ควร "ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรคเปรียบเสมือนเรือโนอาที่คนไทยทั้งประเทศรับบริการจากโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ถ้าปล่อยให้การบริหารเป็นอย่างในปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าระบบสุขภาพไทยจะล่มลงแน่นอน ดัชนีที่ทำให้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง"
 • Thumbnail

  นักวิชาการชำแหละการเมืองหลังเลือกตั้ง'อ.ปริญญา'ซัดเปรี้ยงถอยหลังไป 40 ปี 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-29)

  นักวิชาการชำแหละข้อดี-ข้อเสียหลังเลือกตั้ง ชี้กลไกรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรอยด่างที่ส่งทอดมาสู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อ.ปริญญา ชี้ว่าการเมืองไทยไทยถอยหลัง 40 ปี เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี 2521 และแย่กว่าฉบับปี 2511 จนไม่ติดอันดับประชาธิปไตย
 • Thumbnail

  นักวิชาการชี้ช่องอปท.เก็บภาษี เพิ่มรายได้-ลดการพึ่งพางบรัฐ 

  โต๊ะข่าวการเมือง (ฐานการพิมพ์, 2015-04-12)

  รัฐบาลควรปฏิรูประบบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยควรเน้นการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระจากภาครัฐส่วนกลางอย่างแท้จริง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจได้อย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  นักวิชาการชี้ฏิรูปยังล่าช้า แนะเร่งแก้ปัญหาโครงสร้าง 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-05-21)

  นักวิชาการประเมินผลงาน 4 ปี "คสช." โดดเด่นด้านความสงบในบ้านเมือง แต่ความขัดแย้งยังไม่ถูกแก้ไข ขณะการปฏิรูปเศรษฐกิจยังล่าช้า ไม่ลุล่วง หวังช่วงเวลาที่เหลือเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างดูแลเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ
 • Thumbnail

  นักวิชาการซัดรัฐแก้ค้ามนุษย์เหลว 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2015-02-09)

  'นิด้า'ซัดปัญหาความรุนแรงค้ามนุษย์ในไทยเกิดจากรัฐขาดนโยบายชัดเจน-ไร้ระบบจัดการ ที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงสัญลักษณ์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี 47 แล้วไม่สานต่อ ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับต่ำสุดในสายตาชาวโลก
 • Thumbnail

  นักวิชาการนิด้าเสนอยุบ'อบจ.'นำร่องเลือกผู้ว่าฯ บางจังหวัดโยกอปท.พ้นสังกัดมหาดไทย 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-31)

  การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้อปท.ต้องรอให้มีสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูป โดยหลายฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและหาข้อยุติ ในอนาคตต้องจัดทำประมวลกฎหมายท้องถิ่น เปลี่ยนผู้กำกับดูแลจากกระทรวงมหาดไทย เป็นสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ โดยต้องกระจายอำนาจถึงตัวประชาชนอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  นักวิชาการวิพากษ์บทสรุปกรธ. 'นายกฯ คนนอก'ไม่ต่าง'คปป.' 

  ดารากร วงศ์ประไพ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-23)

  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ได้ข้อสรุปแม่น้ำ 4 สาย ที่เสนอให้กรธ.มีการบัญญัติในบทเฉพาะกาลในหลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งมีความเห็นจากฝั่งนักวิชาการที่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวไว้หลายข้อ
 • Thumbnail

  นักวิชาการห่วงไม่มีเลือกตั้งปลายปี แนะ'ประยุทธ์'อยู่นิ่งๆ - อย่าทำตัวเป็นเป้าโจมตี 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-22)

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง เหลียวหน้าแลหลังสถานการณ์การเมืองไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. นางรสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว. นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) นายบรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์(นิด้า)
 • Thumbnail

  นักวิชาการแนะ'คสช.'เลือกคนกลางขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-28)

  นักวิชาการเห็นด้วยในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และศูนย์ปรองดองนี้ต้องทำให้ทุกฝ่ายไว้วางใจ และเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะจัดตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาดูแลแก้ปัญหา และบุคคลนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ การยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรองดองขึ้น
 • Thumbnail

  นักวิชาการแนะว่าที่นายกฯ แยกบทบาท คสช.-รัฐบาล 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-14)

  นักวิชาการจากหลายสถาบันแสดงความคิดเห็นและฝากความหวังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ
 • Thumbnail

  นักวิทยาศาสตร์คนดังด้าน AI กวาดรางวัลโนเบลสาขาคอมพิวเตอร์(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-03)

  รางวัล ACM A.M. Turing Award หรือที่นิยมเรียกกันว่า Turing Award เป็นรางวัลที่มีการประกาศมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลของสาขาคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลมี 3 ท่าน คือ Prof. Yann LeCun และ Prof. Geoffrey Hinton และ Prof. Yoshua Bengio ซึ่งทั้งสามท่านนี้มีจุดร่วมกันคือเป็นนักวิทยาศาสตร์คนดังของโลกผู้ปฏิวัติวงการการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) ที่สื่อระดับโลกเกือบทุกสำนักขนานนามให้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการการเรียนรู้เชิงลึก
 • Thumbnail

  นักวิทยาศาสตร์คนดังด้าน AI กวาดรางวัลโนเบลสาขาคอมพิวเตอร์(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-10)

  การเรียนรู้เชิงลึกคือศาสตร์แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ถ้าไม่มีการเรียนรู้เชิงลึกที่ถูกปฏิวัติมาโดยสามเจ้าพ่อแห่งวงการนี้ ก็คงจะไม่มีปัญญาประดิษฐ์ในวันนี้
 • Thumbnail

  นักวิทยาศาสตร์คนดังด้าน AI กวาดรางวัลโนเบลสาขาคอมพิวเตอร์(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-17)

  เส้นทางสู่รางวัลโนเบลด้านคอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้ราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยเฉพาะช่วงก่อนปี ค.ศ.2012 เทคนิคที่กลายมาเป็นชื่อการเรียนรู้เชิงลึกในทุกวันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่มีใครสนใจเลยในสมัยนั้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่านยืนหยัดที่จะศึกษาวิจัยเทคนิคนี้เรื่อยมา จนเมื่อ Prof. Geoffrey Hinton พาทีมไปคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ImageNetChallenge ตอนนั้นเองที่วงการวิชาการทั่วโลกได้หันกลับมาให้ความสนใจกับเทคนิคนี้อีกครั้ง
 • Thumbnail

  นักศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ครั้งที่ 2 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-05-02)

  นักศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 (MPPM) นิด้า จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี หลักสูตรการบริหารภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 (MPPM 5) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • Thumbnail

  นายกฯ ม.7-นายกฯ เถื่อน-นายกฯ ปฏิรูป??? 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2014-10-27)

  ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ก็ควรที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีตามที่ได้รับการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2476 โดยสถาบันการเมืองเดียวที่เหลืออยู่คือ วุฒิสภา จะต้องเป็นองค์กรที่รับผิดชอบหลักในการหาทางออกจากวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้