Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มารดาประชารัฐ-เกิดปั๊บรับแสน 'นโยบายท้าทาย ภาระงบฯ' 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562-06-09)

    หลังการโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศสมัยที่ 2 แม้ความชัดเจนในการจัดสรรคนของพรรคร่วมรัฐบาลเข้าประจำกระทรวงต่าง ๆ ยังไม่ลงตัวก็ตาม แต่ที่แน่ชัดคือ นโยบายที่เคยประกาศหาเสียงไว้ถือเป็นคำมั่นที่มีกับประชาชน เริ่มจากสวัสดิการสังคมของ 2 พรรคการเมืองหลักที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันทั้ง "มารดาประชารัฐ จากพรรคพลังประชารัฐ และ "เกิดปั๊บรับเงินแสน" จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยพรรคพลังประชารัฐประกาศจ่ายเงินสนับสนุนแก่ครอบครัวนำไปใช้ดูแลบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเด็กมีอายุ 6 ขวบ จำนวน 181,000 บาทต่อคน พรรคประชาธิปัตย์ให้เงินสน ...