• Thumbnail

  การเพิ่มอัตราการเกิด... ไม่ง่ายอย่างที่คิด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-06)

  ทางออกที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาสังคมสูงวัย คือการเพิ่มการเกิด โดยการวัดการเกิดที่เป็นที่นิยมตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 1.51 ซึ่งต่ำกว่าอัตราเกิดทดแทน ทำให้ World Bank คาดการณ์ว่า ประชากรไทยจะสูงที่สุดในปี2566 ซึ่งจะมีประชากรเท่ากับ 68.67ล้านคน หลังจากนั้นประชากรจะลดจำนวนลงเรื่อยๆจนเท่ากับ 62.45 ล้านคนในปี 2593 ซึ่งการลดลงของจำนวนประชากรอาจส่งผลให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP ลดลง หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเกิดลดลง และพยายามหาทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานี้
 • Thumbnail

  ความเหงา...ภัยเงียบต่อเศรษฐกิจ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-29)

  ความเหงานับเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ จากงานวิจัยพบว่า ความเหงาส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 3.1 เท่า และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า นอกจากความเหงาจะส่งผลต่อสุขภาพการและใจต่อผู้ที่เหงาแล้ว ความเหงายังทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก โดยมีการประมาณการว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความเหงาก่อให้เกิดต้นทุนจำนวน 6,000 ปอนด์/คน
 • Thumbnail

  มองโปเกมอน โก แล้วย้อนดูการศึกษาไทย 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-06)

  เป็นที่คาดการณ์กันว่า เกมโปเกมอน โก อาจต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกมนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระบบการศึกษาไทยต้องมีการปรับตัวให้ระบบการเรียน "ปกติ" เป็นที่นิยมอีกครั้ง?
 • Thumbnail

  เมื่อต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Costs) หายไป 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-30)

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถหาห้องพักราคาถูก และมีความปลอดภัยระดับหนึ่งได้ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีในปัจจุบันมากมายที่เปิดให้บริการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน ซึ่งเอื้ออำนวยให้เจ้าของที่พักไม่จำเป็นต้องมีห้องพักจำนวนมาก เพื่อให้มีต้นทุนเฉลี่ยต่อห้องในการให้บริการต่ำ และไม่ต้องทุ่มเงินจำนวนมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจากผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้วย
 • Thumbnail

  โครงการหลวงกับ Smiling Curve 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-31)

  การสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เพียงปรับใช้ได้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรกรรมก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลากหลายโครงการเป็นโครงการที่นร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น โครงการหลวงการผลิตกาแฟอราบีกา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ทำให้ลดการปลูกพืชเสพติดและการทำไร่เลื่อนลอย
 • Thumbnail

  โอกาสในการลงทุน... การพลาดโอกาส หรือการพลาด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-01)

  ช่วงนี้ข่าวที่เป็นที่สนใจของผู้คน คือข่าวการชักชวนระดมเงินลงทุนหรือชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อขายสินค้า แต่มิได้มุ่งเน้นการขายสินค้าหากแต่เน้นการเชิญชวนสมาชิกใหม่และจบลงด้วยการที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีเงินออมจึงควรต้องระมัดระวังในการลงทุน เช่น มีเงื่อนไขที่ต้องลงทุนภายในเวลาที่จำกัดให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริง นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลของธุรกิจว่ามีที่มาที่ไปเช่นไร แก่นของธุรกิจเป็นอย่างไร ทำไมถึงได้ผลกำไรมาก