• Thumbnail

  Co-working space กับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-07-31)

  ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ Co-working space นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Sharing economy หรือ Gig economy คือเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่ไม่มีสำนักงาน ได้มานั่งทำงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานด้วยกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อินเทอร์เน็ต ห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณ
 • Thumbnail

  การเพิ่มอัตราการเกิด... ไม่ง่ายอย่างที่คิด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-06)

  ทางออกที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาสังคมสูงวัย คือการเพิ่มการเกิด โดยการวัดการเกิดที่เป็นที่นิยมตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 1.51 ซึ่งต่ำกว่าอัตราเกิดทดแทน ทำให้ World Bank คาดการณ์ว่า ประชากรไทยจะสูงที่สุดในปี2566 ซึ่งจะมีประชากรเท่ากับ 68.67ล้านคน หลังจากนั้นประชากรจะลดจำนวนลงเรื่อยๆจนเท่ากับ 62.45 ล้านคนในปี 2593 ซึ่งการลดลงของจำนวนประชากรอาจส่งผลให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP ลดลง หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเกิดลดลง และพยายามหาทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหานี้
 • Thumbnail

  ผู้สูงอายุ...สินทรัพย์ที่มีค่าของประเทศ 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-10-23)

  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ ทำไมต้องมีการให้คำนิยามและให้ความสำคัญกับสัดส่วนนี้ เหตุผลคือ หากประเทศมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงหรือมีประชากรวัยแรงงานในสัดส่วนที่ลดลงอาจจะทำให้กำลังแรงงานที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับประเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง
 • Thumbnail

  มองโปเกมอน โก แล้วย้อนดูการศึกษาไทย 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-06)

  เป็นที่คาดการณ์กันว่า เกมโปเกมอน โก อาจต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกมนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระบบการศึกษาไทยต้องมีการปรับตัวให้ระบบการเรียน "ปกติ" เป็นที่นิยมอีกครั้ง?
 • Thumbnail

  เมื่อต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Costs) หายไป 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-30)

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถหาห้องพักราคาถูก และมีความปลอดภัยระดับหนึ่งได้ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีในปัจจุบันมากมายที่เปิดให้บริการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน ซึ่งเอื้ออำนวยให้เจ้าของที่พักไม่จำเป็นต้องมีห้องพักจำนวนมาก เพื่อให้มีต้นทุนเฉลี่ยต่อห้องในการให้บริการต่ำ และไม่ต้องทุ่มเงินจำนวนมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจากผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้วย
 • Thumbnail

  โครงการหลวงกับ Smiling Curve 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-31)

  การสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เพียงปรับใช้ได้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรกรรมก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลากหลายโครงการเป็นโครงการที่นร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น โครงการหลวงการผลิตกาแฟอราบีกา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ทำให้ลดการปลูกพืชเสพติดและการทำไร่เลื่อนลอย
 • Thumbnail

  โอกาสในการลงทุน... การพลาดโอกาส หรือการพลาด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-01)

  ช่วงนี้ข่าวที่เป็นที่สนใจของผู้คน คือข่าวการชักชวนระดมเงินลงทุนหรือชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อขายสินค้า แต่มิได้มุ่งเน้นการขายสินค้าหากแต่เน้นการเชิญชวนสมาชิกใหม่และจบลงด้วยการที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีเงินออมจึงควรต้องระมัดระวังในการลงทุน เช่น มีเงื่อนไขที่ต้องลงทุนภายในเวลาที่จำกัดให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริง นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลของธุรกิจว่ามีที่มาที่ไปเช่นไร แก่นของธุรกิจเป็นอย่างไร ทำไมถึงได้ผลกำไรมาก