Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อาเซียนบวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สามัคคีคือพลัง 

    ทิวสน (มติชน, 2020-04-25)

    ในยามยากลำบากที่โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น การที่อาเซียนสิบประเทศบวกประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้เสริมความร่วมมือจับมือสู้กับโรคมรณะ แสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยึดถือทัศนคติองคาพยพร่วมชะตาเดียวกันของมนุษชาติ อุทิศตนให้แก่การปกปักรักษาความสุขและสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคและขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว