Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กรธ.ปรับแก้ร่างรธน. ดีกว่าเดินหน้าลุยไฟ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-02)

  เผยโฉมต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างมีความเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ในระยะยาว เพราะจะได้รัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
 • Thumbnail

  ปฏิรูปโครงสร้างการเมือง...จุดเริ่มต้นทางออกประเทศ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-19)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิคิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปฏิรูปการเมืองว่า การที่จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จได้ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง
 • Thumbnail

  ออกแบบปฏิรูปการเมืองเลือกนายกฯ โดยตรง 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดในการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง