Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เปิดฟ้าส่องโลก'กว่างซี (2)' 

    นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย (ไทยรัฐ, 2020-05-21)

    นักเรียนไทยที่มีฐานะปานกลาง หากสู้ค่าใช่จ่ายในนครใหญ่อย่างปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน กวางตุ้ง ฯลฯ ไม่ไหวแต่อยากชำนาญภาษาจีนและเรียนในมหาวิทยาลัยของจีนด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีทุนการศึกษาเยอะ ผู้เขียนจึงขอแนะนำสถาบันการศึกษาในเมืองของเขตปกครองตนเองกว่างซี ไม่ว่าจะเป็นหนานหนิง หลิ่วโจ กุ้ยลิน หรือเมืองที่อยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ เช่น ฝางเฉิงก่าง ชินโจว เป๋ยไห่ ฯลฯ รัฐบาลจีนวางตำแหน่งของเขตฯกว่างซีให้เป็นประตูสู่อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครหนานหนิงซึ่ง เป็นเมืองเอกของกว่างซี