Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

    โพสต์ทูเดย์; กรุงเทพธุรกิจ; บ้านเมือง; ฐานเศรษฐกิจ; ทันหุ้น; THE NATION (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-18)

    AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่มีความสำคัญดังนี้ 1.FTA ไทย-ตุรกี ดันจีดีพีโต 0.03 % 2. มาเลย์ขอเจ้าภาพปี 59 จัดงาน 'ค้าชายแดน' 3. สุพรรณบุรี กระตุ้นภาคการเกษตร ตื่นตัวรองรับการค้าข้าวตลาดโลก 4. พม่า-เวียดนาม-ไทยเนื้อหอมทุนเอเชียตบเท้าปักธง 5. Trade Update: รู้ทันเรื่องที่ดินก่อนลงทุนกัมพูชา 6. มองอย่างเซียน: ขยายฐานพม่าชิงผู้น า AEC 7. ไครซิส วอตช์: ‘กัมพูชา’ ตลาดที่ไทย มองไม่เห็น โพสต์ทูเดย์ 8 India hopes for closer ties as minister’s visit