Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 

  เดลินิวส์; ฐานเศรษฐกิจ; โพสต์ทูเดย์; มติชน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-17)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่สำคัญๆ ตามหัวข้อดังนี้ 1.สหรัฐ: มหามิตรทางเศรษฐกิจของไทย 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เร่งผลักดันเศรษฐกิจอาเซียนรับ AEC 3. ญี่ปุ่นปลุก จีเอ็มเอสพัฒนาเครือข่ายขนส่ง 4. 'ศศินทร์' ฟันธงไทยไม่พร้อมด้านแรงงาน แนะรัฐบาลเร่งจัดการปัญหาก่อนเข้า AEC 5. เครื่องหนังโหมส่งออกอาเซียน 6.Countdown 196 วันสู่ AEC: ความเป็นมาของอาเซียน 7.ทันโลกพาณิชย์: การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจําวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

  ประชาชาติธุรกิจ; กรุงเทพธุรกิจ; โพสตทูเดย; ฐานเศรษฐกิจ; มติชน (มติชนประชาชาติธุรกิจกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจโพสตทูเดย, 2015-11-04)

  AEC News Alert ประจําวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ฉบับนี้มีรายละเอียดดังนี้ -จับตาความพรอม AEC (1) -อุตฯ อิเล็กทรอนิกสจี้เพิ่มสิทธิประโยชนแลกคงฐานผลิต -รับมือ AEC: เวียดนามและทีพีพ -ทุนยุนหนีจีนเขาอาเซียน ลุยซื้อกิจการในอินโดฯ-เมียนมา-ไทย-มาเลย-สิงคโปร -ชวยกันคิด: ขอตกลง TPP อยาผลีผลามตามแห... -จีนสงซิกเรง RCEP คานทีพีพีชงจัดประชุมระดับผูนํา /3ชาติชูตองมาตรฐานสูง -'ไอยูยู' ลามสหรัฐจองเลนงานไทยออกกฎหมายตรวจเขม 'กุง-ทูนา' -พาณิชยขอลมคดีไมฟอง 'บ.ฟลลิปฯ' 'อสส.' ลั่นทําไมได