Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สุรินทร์ พิศสุวรรณ Unite ASEAN unity 

    ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว; มนตรี ศรีวงษ์ (2008)

    คลังความรู้ที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สะสม ทั้งจากรอบรั้วธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทางด้านกิจการภูมิภาคตะวันออกกลาง ก่อนกลับมาเป็นนักวิชาการ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ นักการเมือง จนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงพื้นภูมิของการเป็นมุสลิมส่งให้เขาเข้าใจปัญหาที่โลกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้ง ทำให้เขาควรค่าแก่การดำรงตำแหน่งนี้ ตำแหน่ง"เลขาธิการอาเซียน"หรือ ชื่อเต็มๆ ว่า สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) โดยนับเป็นคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ 40 ปี แห่งการก่อตั้งอาเซียน ...