Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  การท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ต้องรออีกนานไหม? 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-26)

  ในระยะนี้ ข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งที่ผ่านมาและกำลังดำเนินต่อไป ความเสียหายดังกล่าวนี้เริ่มต้นที่ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะทุกประเทศต่างยุคหลังโควิด-19 จะต้องแย่ลงแน่ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เพียงว่า จะมีความเสียหายมากน้อยจำนวนเท่าไหร่แน่ สำหรับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงว่า เรื่องที่จะแก้ปัญหาได้ยาก คือการเปิดพรมแดนเพื่อที่จะให้มีการเดินทางข้ามประเทศกันได้ ทั้งนี้คงเป็นที่รู้กันอยู่ว่า ประเทศทั้งหลายในโลกนี้ ...
 • Thumbnail

  'โควิด-19' และผลกระทบการเมือง 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-21)

  โควิด-19 นั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่คนต่างหากที่ใช้ไวรัสเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แต่อย่างไรเสีย เรื่องของการเมืองก็เข้ามายุ่งกับโควิด-19 คงพอจำได้ว่า ในช่วงแรกๆที่มีการระบาดของไวรัสนั้น ดูเหมือนว่าการเมืองฝ่ายที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จมีความได้เปรียบ เพราะฝ่ายเบ็ดเสร็จจะมี อำนาจในการต่อสู้ออกคำบัญชาอย่างเคร่งครัดและแข็งขันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค ตัวอย่างกรใช้อำนาจ เช่น การจำกัดการเดินทางไปยังที่ต่างๆปิดพรมแดนของพื้นที่ ห้ามการรวมตัวกันของประชาชนในที่สาธารณะ ซึ่งการเมืองในอาเซียนก็น่าสนใจ หลายประเทศถูกมองว่าได้ใช้สถานการณ์โรคระบาดเพื่อที่จะป้องกั ...
 • Thumbnail

  'โควิด-19'กับปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน 2020 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-19)

  ในบรรดาสื่อมวลชนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้นข่าวใหญ่ที่เราได้รับทราบอยู่ทุกวันนี้นอกเหนือจากข่าวเล็กๆน้อยๆที่เรียกกันว่าข่าวเบ็ดเตล็ดแล้ว เป็นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่หรือที่เรียกว่าข่าวโควิด-19 ทั้งสิ้น เรื่องแรก คือตัวเลขการตายของผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศในแต่ละวัน ตัวเลขของการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวัน เรื่องที่2 คือการถกเถียงกันในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม กับการใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อต่อสู้กับโรคนี้ เรื่องที่ 3 เป็นรายงานความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะหายามาต่อต้านโรคนี้ และเรื่องสุดท้าย คือเรื่องของการกลับมาระบาดใหม่ในรอบต่อๆไป ...
 • Thumbnail

  โควิดกับผลทางสังคม-วัฒนธรรม เสาหลักที่ 3 ของอาเซียน 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-14)

  คงเป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดแจ้งในขณะนี้ว่าโรคระบาดใหม่นี้ สร้างผลกระทบให้กับสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง โดยที่หลายประเทศเข้าสู่สภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็ว และดูว่าคงไม่ต้องให้มีการสำรวจตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อยืนยันเรื่องนี้ให้ยุ่งยาก เสาหลักทั้งสามของอาเซียนจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ทุกหลักหรือไม่ และนอกจากเสาหลักใหญ่คือเสาหลักเศรษฐกิจแล้ว เสาหลักอื่นจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่า
 • Thumbnail

  เรื่องดีและเรื่องร้ายเกี่ยวกับ 'โควิด-19' 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-05)

  เรื่องดีคือ มีการยืนยัน(คล้ายว่าเป็นทางการ)ถึงประสิทธิภาพของตัวยาที่ใช้ในการต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับเชื้อโคโรนา ซึ่งมีผลเป็นการยับยั้งไม่ให้การกระจายตัว หรือเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสซึ่งจะกลุ้มรุมโจมตีอวัยวะของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ โดยตัวเลขและข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่อย่างคร่าวๆนี้ ถือเป็นข่าวดีได้ เพราะอย่างน้อยเมื่อผู้ป่วยใช้เวลาในการดูแลรักษาน้อยลงก็จะทำให้มีที่ว่าง และอุปกรณ์ที่จำเป็นทางด้านสาธารณสุขเพียงพอต่อการระบาดใหญ่ครั้งใหม่ที่คาดว่าจะตามมา และบุคลากรทางการแพทย์ คงมีความพร้อม มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลง มีเวลาพักผ่อน ...
 • Thumbnail

  'ล็อกดาวน์' อู่ฮั่น-ศก.ยุคโควิด-19 ในมุมมองของอาเซียน 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04)

  นับตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. เป็นต้นมา รัฐบาลจีนออกคำสั่งห้ามประชาชนเข้าหรือออกจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งรวมถึงการหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถไฟ และยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งสายการบินที่จะบินไปยังเมืองอู่ฮั่นแต่นั้นมา เราก็พบการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชนมากกว่า 2,500 คน ต้องเสียชีวิตในเมืองอู่ฮั่น ปัจจุบันประเทศจีนเชื่อว่า การระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมได้เพราะไม่มีการรายงานการติดเชื้อใหม่มาแล้วมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า เมืองอู่ฮั่นจะหยุดการ "ล็อกดาวน์"ในวันที่ 8 เม.ย.นี้
 • Thumbnail

  'ล็อกดาวน์'ไว้หรือ'ปลดล็อก'อะไรดีกว่ากัน 

  รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-28)

  เรื่อง"ล็อกดาวน์"และ"ปลดล็อกดาวน์"นี้เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปอยากรู้ แต่คำอธิบายที่ได้มาจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนั้น นอกจากจะได้มาอย่างยากลำบากแล้วยังเข้าใจยากอีกต่างหาก ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้น มีมาตรการที่ใช้แตกต่างกันและ ระยะเวลาเริ่มต้นใช้มาตรการนั้นช้าหรือเร็วต่างกันมาก ถ้าจะว่าไปประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มประชาคมที่เริ่มใช้มาตรการแข็งขันเพื่อป้องกันการระบาด ในขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคหลายประเทศเริ่มต้นทีหลัง ที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางผ่านหรือท่องเที่ยว ...