Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การวางแผนพัฒนาประเทศของประเทศต่าง ๆ 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2003)

  กล่าวถึงทิศทางในการวางแผนพัฒนาประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเวลา5ปี ซึ่งจะย้อนไปตั้งแต่อดีต จนถึงครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน ในปี2540 โดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆจะให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า ขยายฐานการผลิต พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และเน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • Thumbnail

  ทิศทางการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของสิงคโปร์. 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐกิจและสังคม., 2004)

  นับตั้งแต่ประกาศเอกราชเป็นอิสระจากมาเลเซียเมื่อปี 1965 เป็นต้นมา สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ประเทศอุตสาหกรรม โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) นโยบายดังกล่าวประสบคาวมสำเร็จเป็นอย่างดี และได้ยกระดับสิงคโปร์จากประเทศเล็กๆมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่(Nics) ที่มีรายได้ประชาติต่อหัวสูงเกินกว่า 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐในปี 1994 สิงคโปร์ได้กลายเป็นฐานการผลิตด้านอิเลคทรอนิกส์
 • Thumbnail

  แหล่งช็อปปิ้ง ถิ่นเลื่องชื่อเทคโนฯ สัมผัสความประทับใจที่สิงคโปร์ 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กองบรรณาธิการ Leader Time Magazine., 2003)

  คอลัมน์ Travel Around ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเล่มนี้ ขอแนะนำเมืองที่จะสร้างความตรึงตาตรึงใจให้กับเหล่านักเดินทางให้ได้สัมผัส เมืองซึ่งตะวันออกบรรจบพบตะวันตก ที่ซึ่งกลายเป็นแหล่งรวมมรดกวัฒนธรรมเอเชีย สอดผสานความทันสมัยและความล้ำหน้าไว้อย่างลงตัว พร้อมร่วมค้นหาความสนุกในรูปแบบเฉพาะตัวและเหนือความคาดหมาย