Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-หมอ' จี้รัฐ ปฏิรูปใช้จ่ายงบ '30 บาท' 

  สิทธิชัย นครวิลัย; วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-17)

  "หลักประกัน สปสช. กลายเป็นนโยบายเสพติดของประชาชนไปแล้ว เจ็บป่วยเล็กน้อยก็หาหมอ รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแก้ไข" รัฐต้องชี้แจงต่อประชาชนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ถูกที่ควร "ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรคเปรียบเสมือนเรือโนอาที่คนไทยทั้งประเทศรับบริการจากโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ถ้าปล่อยให้การบริหารเป็นอย่างในปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าระบบสุขภาพไทยจะล่มลงแน่นอน ดัชนีที่ทำให้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง"
 • Thumbnail

  แนะ 'ลูกหลาน' ดูแลพ่อแม่ 'ใส่ใจ' มากกว่า 'ใส่เงิน' 

  สิทธิชัย นครวิลัย (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-13)

  "เงินไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการจากลูกหลาน แต่การดูแล เอาใจใส่ ความใกล้ชิดภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนอยากได้จากลูกหลาน ซึ่งไม่สามารถคาดหวังได้จากสวัสดิการจากภาครัฐ"