Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ไทยพีบีเอส บกพร่องโดยสุจริต? 

  เฉลิมชัย ยอดมาลัย (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2017-06-04)

  ในที่สุดองค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก็ได้นำเสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกมาให้สาธารณะชนได้รับทราบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
 • Thumbnail

  เมื่อปัญญาชนถูกตั้งคำถามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

  เฉลิมชัย ยอดมาลัย (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-05-15)

  กรณีการทุจริตสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำให้สังคมไทยตั้งคำถามกับปัญญาชนว่า มีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยเพียงใด มีมุมมองจากนักวิชาการว่า หากคนจะเรียนแพทย์ยังต้องโกงสอบเข้า หากได้เข้าเรียนและจบไปเป็นแพทย์แล้วจะเป็นแพทย์ที่ดีได้อย่างไร