Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สื่อสาธารณะ หยาบได้แค่ไหน? 

    โยธิน อยู่จงดี (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-12)

    คำหยาบคายในละครและรายการโทรทัศน์มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนเราต่างรู้สึกได้ แต่ทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ในละครที่ใช้คำหยาบ แม้แต่รายการแข่งร้องเพลง รายการเรียลิตี้โชว์ ก็ยังปรากฏคำหยาบคายและเนื้อหาเหยียดสีผิวและเพศออกมาอย่างต่่อเนื่อง