Now showing items 1-20 of 3784

 • Thumbnail

  ปั่นนิด้า 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 201-09-15)

  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ, อำนวย กาญจโนภาศ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า แถลงข่าว "50th NIDA MBA BIKE&RUN" ครบรอบ50ปีนิด้าในวันที่ 29 พ.ย.
 • Thumbnail

  The Role of the Family in Child Sexual Abuse 

  Nathaporn Yiemchavee; Renliang Li (NIDA, 1/11/18)

  This research aimed 1) to study the situation of sexual abuse problem with children. 2) to study the role of the family in child care before the sexual abuse. 3) to study the management of child during sexual abuse and 4) to study the role of the family members in managing problems when children were sexually abused. The research was conducted through a qualitative approach, in which documentary study and in-depth interview were used. Key-informants covered two groups: one group of 12 children aged 11-15 years who were sexually abused and went ...
 • Thumbnail

  PERCEIVED VALUE DEVELOPMENT FOR CULTURAL TOURISM DESTINATION : A CASE STUDY OF PHUTHAI VILLAGE, BAAN KHOK KONG KALASIN PROVINCE 

  Suchawadee Limisariyapong; Suwaree Namwong (NIDA, 1/17/19)

            The main aim of this study is to investigate a tourist value perception toward cultural tourism destination: A case study of Phuthai Village, Baan Khok Kong Kalasin province. A quantitative method was employed with a self-administered survey and using purposive sampling technique for data collecting process. A total of two hundred and twelve responses were collected and a multiple regression technique was used to analyze data. The findings revealed that five value components, including functional, social, emotional, epistemic and ...
 • Thumbnail

  GUIDELINE OF THE HOT SPRING MANAGEMENT  TO PROMOTE THE QUALITY OF HEALTH TOURISM IN THAILAND 

  Varinnar Siripooththilak; Kanokkarn Kaewnuch (NIDA, 1/18/19)

  This research used mixed methods to investigate: 1) To study the tourist’s behavior in the Hot Spring area; 2) To study the expectations of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 3) To study the perceptions of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 4) To create guidelines of Hot Spring Management to promote the quality of Health Tourism in Thailand. The researcher employed purposive sampling. For the quantitative research, the sample group includes 400 Thai tourists who visited 4 sources of Hot Springs, including Phra Ruang ...
 • type-icon

  THE CROSS-CULTURAL IMPLICATIONS OF LEARNER INITIATIVE ON THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF MOBILE LEARNING AT THE CORPORATE LEVEL 

  Wendy Colleen Farrell; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/18/19)

  HR Training and Development (T&D) initiatives are often tasked with training as many employees as possible for as little money as possible while proving training efficacy. To accomplish this, e-learning and now m-Learning have been seen as viable options. Unfortunately, merely deploying the learning opportunities does not mean that the learners will actually use it (Swang et al., 2013) . In this context, learner initiative (LI) has been shown to be an obstacle for more distant (i.e. not co-located and synchronous) learning (Tuckman, 2007). ...
 • Thumbnail

  Social Network in the Restoration of Forest Landscape in Nan Province  

  Sittichai Kumfuangfoo; Witchuda Srang-iam (NIDA, 1/2/19)

  The main objective of this study is to explore the social network model for forest landscape restoration in Nan province, focusing on the formation and operation of social network that determines the success of forest landscape restoration in Nan province.  The study seeks to propose some useful suggestions for development the social network of the sustainable forest landscape restoration in Nan province. The study adopts qualitative research methodology, including documentary research, participant observation and in-depth interview with key ...
 • Thumbnail

  INCLUSION OF THE MINORITY LANGUAGE ON PUBLIC SIGNS: MULTILINGUALISM IN THE DEEP SOUTH OF THAILAND 

  Perapong Suaykratok; Aree Manosuthikit (NIDA, 1/2/19)

  This study of linguistic landscape (LL) aims to describe the urban multilingual practices through signs seen in the southernmost Thai communities with a specific focus on the inclusion of Patani-Malay, a minority language, yet a mother tongue of the majority of people in the areas on public signs. This study also examines people’s perceptions of languages on signs including Patani-Malay. 1,746 photos of text signs were collected from 18 streets in total: 3 main streets and 3 minor streets of each Pattani, Yala and Narathiwat central city. Data ...
 • Thumbnail

  Guidelines for Promoting Knowledge and Understanding on Safety and Sanitation in Biogas Production from Organic Waste at Community and Household Levels 

  Preeyanart Sadakorn; Wisakha Phoochinda (NIDA, 1/20/19)

  The purposes of this study were to study knowledge and understanding on safety and sanitation of biogas production from organic waste at household and community levels, to analyze the safety of biogas production,  to propose guidelines to promote knowledge and understanding on the safety of biogas production from organic waste at household and community levels. Data was collected using interviews, test and observations. Case studies on the accident of the biogas production were investigated to analyze causes and effects of potential hazards in ...
 • Thumbnail

  Reader’s Perception and Organization Management “Focus Pak Tai” of Local Newspaper in The Digital Age 

  Phikunthip Yurapan; Patchanee Cheyjunya (NIDA, 1/29/19)

        This research used the mixed method between two approaches as the followings, (1) the quantitative research by using 400 samples from people who have read the local newspaper, Focus Pak Tai. The objectives were to study the relationships between media exposure and information perception of the local newspaper company Focus Pak Tai by using the inferential statistics to test One-Way ANOVA and to analyze Pearson's Correlation Coefficient, and (2) the qualitative research by analyzing data from the reviewed literature and in-depth interviews ...
 • Thumbnail

  The Role of Network in Community Energy Management: A Case Study of Singburi Renewable Energy Group  

  Thipwimon Saengsuwan; Witchuda Srang-iam (NIDA, 1/3/19)

  The main objectives of this research are to study on structure and management of Singburi Renewable Energy Group network, to explain the role of the network of local energy volunteers in community energy management, and to propose guidelines for development of network for community energy management, in order to promote sustainability and energy self-sufficiency of community and network.  The research employs qualitative methodology, collecting data using documentary research, in-depth interview and participatory observation, as well as presenting ...
 • Thumbnail

  CONTRIBUTION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO SENSE OF PLACE AND TURNOVER INTENTION OF MYANMAR WORKERS IN THAILAND: THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN LEADER AND SUPPORTIVE DIVERSITY CLIMATE 

  Tipnuch Phungsoonthorn; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/7/19)

  Myanmar migrant workers represent the major workforce for low skilled labor Thailand in numerous areas such as agriculture, manufacturing, and certain service branches such as construction and domestic work. The high turnover among these Myanmar workers is costly to the company and may lead to labor shortage. Thus, it is important for the companies to retain these workers. One of the important factors that also contributing to the attachment and commitment of migrants that still have not received sufficient attention is the concept of “sense of ...
 • Thumbnail

  THE SMART FARMING BY ADOPTING THE PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY: THE CASE STUDY OF DUCK FARM, LATKRABANG, THAILAND 

  Phanita Phakdi; Aweewan Panyagometh (NIDA, 10/12/18)

  Focusing on agricultural business seems promising. Considering on environment and capability of most Thai farmers, smart Farm in Thailand should be household-based farming by using simple and economical feasible technology will generate income for households on sufficiency economy basis. The objectives of this study are to develop farming and knowledge dissemination about the smart farming by adopting the philosophy of the sufficiency economy in duck farm prototype. To develop technology need assessment of duck farm in alignment with the concept ...
 • Thumbnail

  THE IMPACT OF GOVERNMENT DEBT ON THE ECONOMIC GROWTH OF BHUTAN 

  Sonam Wangmo; Anan Wattanakuljarus (NIDA, 10/13/18)

  The study is motivated by the unprecedented increase in the level of government debt currently prevailing in Bhutan.  An understanding of the relationship between government debt and economic growth is considered crucial. For this purpose, the study aims to empirically examine the relationship between the government debt and economic growth in Bhutan. To determine the relationship the data were obtained from different sources such as the World Economic Outlook (IMF), World Bank and National statistics Bureau of Bhutan.  Time series data from the ...
 • Thumbnail

  THE FACTORS AFFECTING THE LEADERSHIP PERFORMANCE OF FEMALE MANAGERS IN CHINA'S TAIWANESE FIRMS -THE CASE OF HUAI'AN , JIANGSU 

  Shuxian Liu; Chih_cheng Fang (NIDA, 10/13/18)

  With the continuous development and progress in society and economy, the economic and cultural exchanges between Taiwan and mainland China have been continuously enhanced. Mainland Taiwan-funded enterprises have sprung and spread all over mainland China. Female executives in Taiwan-funded enterprises have gradually entered the public view. More women have taken managerial positions. However, how good is the leadership of female executives in mainland Taiwan-funded companies and what are the factors that influence the exertion of the leadership ...
 • Thumbnail

  CIVIL POLITICS FOR THE RESOLUTION OF OVERLAPPING AREA IN BO BUA MARKET COMMUNITY OF MUANG DISTRICT IN CHACHOENGSAO PROVINCE 

  Kristinyada Phasuk; Suvicha Pouaree (NIDA, 10/17/18)

            This research reviews “civil politics” for a resolution of an overlapping area, in Tarad Bo Bua community (Bo Bua Market community) of Muang district in Chachoengsao province, in which Bo Bua Pattana limited company brought a case into a court for evicting people in 2001. The main purpose of this study were (1) to delve into the resolution of superimposed zone by means of civil politics, and (2) to examine its consequences between 2001 and 2017.           This paper was a qualitative research which collected data from documents (on ...
 • Thumbnail

  THE RETURNS TO EDUCATION IN BHUTAN: EMPLOYING A PSEUDO - PANEL APPROACH 

  Kencho _; Niramol Ariyaarpakamol (NIDA, 10/19/18)

  In view of education as a doorway to the economic well-being of individuals and nation, the Government of Bhutan confers top priority to the development of education sector by allocating the highest share of annual budget for the last several years. However, despite government bestowing apex precedence to education sector, there are no explicit empirical studies carried out to ascertain private returns to education in Bhutan. Thus, this study aims to investigate the determinants of earnings and estimate returns to education for Bhutanese workers ...
 • type-icon

  Guidelines in Developing Cruise Tourism Management of Koh Samui District, Surat Thani Province 

  Panumart Kedkaew; Paithoon Monparthong (NIDA, 10/22/18)

  The objectives of this research are 1) to study cruise passengers’ demographic characteristics and travel behavior in Koh Samui district, Surat Thani province. 2) to evaluate the potentials of cruise tourism management in Koh Samui district, Surat Thani province. and 3) to propose guidelines for developing cruise tourism management in Koh Samui district, Surat Thani province. Mixed research methodology was used for this study. The quantitative data were collected, using questionnaires as a research tool from 400 international cruise passengers. ...
 • Thumbnail

  Social Networking Usage Behavior and Mental Factor as a Predictor of Depression 

  Krongrat Dullaphan; Pornpun Prajaknate (NIDA, 10/24/18)

  This research has objectives to 1) study online social network use behavior, online social network addiction, social comparison, self-esteem, and depression 2) study the relativity between online social network use behavior, online social network addiction, social comparison, self-esteem, and depression and 3) study whether online social network use behavior, online social network addiction, social comparison, and self-esteem can be used to predict depression. This research is a quantitative research using a survey method by means of an online ...
 • Thumbnail

  Land Use Change and Risk Assessment in Peat Swamp Forests : Kuankisian and Kuankreng  

  Pawinee Jisattra; Karika Kunta (NIDA, 10/25/18)

  This study aimed to; study land use changes between year 2009 and 2016 and risk of its in Kuankisian and Kuankreng peat swamp forests; study current land use measures; and propose management guidelines of the study area. Both secondary and primary data were collected by literature review, semi structured interview of related stakeholders and spatial analysis. The study presented that the most increased land use were palm oil, rubber and agricultural area, respectively. In contrast, the most decreased land use were rice paddy, peat swamp forests ...
 • Thumbnail

  The effect of Personal income tax on income distribution 

  Siripron Saeoueng; Amornrat Apinunmahakul (NIDA, 10/29/18)

  Taxation is used as a tool to solve income disparity in Thailand. The personal income tax, which levies on the person's ability to pay taxes. Therefore, high income earners will have higher taxes burden higher than their lower income counterpart. A good income tax structure should be progressive. Although the legal rates in Thailand is progressive, its effective rate is not. Furthermore, the tax base is too narrow which cause further unfairness according to the principles of ability to pay. In addition, there are too many tax exceptions and tax ...