Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  ฉีกประเด็น'แถลงข่าว'งดโชว์ผู้ต้องหา ปกป้องสิทธิใคร ?...ฟังเสียง 'เหยื่อ' ด้วย 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-09-16)

  ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีของสื่อมวลชนไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เริ่มเอาจริงเอาจังกับเรื่องการนำผู้ต้องหาในคดีมาแถลงต่อสาธารณชน ตามข้อห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ที่เกรงจะกระทบสิทธิมนุษยชนไปมากกว่านี้
 • Thumbnail

  ชำแหละปฏิรูปตร.หมกเม็ด สกัดอัยการ-ไม่แก้จับแพะ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-08-14)

  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดเสวนาหัวข้อ "ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา จะแก้ปัญหาความอยุติธรรมในสังคมไทยได้แค่ไหน?"
 • Thumbnail

  มูลค่าทางเศรษฐกิจของกระบวนการยุติธรรม 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-18)

  บทบาทหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายทั้งในทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างหรือกำกับให้เกิดความเป็นธรรมของการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบโดยการใช้ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในทางอ้อม ครอบคลุมมูลค่าในรูปแบบของการบริโภค และการลงทุนที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่อกระบวนการยุติธรรม การมีระบบการยุติธรรมที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน อีกทั้งเป็นปัจจ ...
 • Thumbnail

  รื้อใหญ่ระบบยุติธรรม รธน.ฉบับเขย่าศาล 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-04-26)

  การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ บนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิก สปช. ขณะเดียวกันก็ยังคงมีฝ่ายต่างๆ แสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง รธน.ฉบับดังกล่าวในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ "ศาสลยุติธรรม-ศาลปกครอง" ดร.บรรเจิด ที่นอกจากจะเป็น กมธ.ยกร่าง รธน.และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้อธิบายภาพรวมของร่าง รธน.ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยแยกออกเป็นแต่ละองค์กร เขาบอกว่าต้องเข้าใจส่วนสำคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้