Now showing items 1-20 of 55

 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจ าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-11-17)

  AEC News Alert ประจาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 - อาเซียนประกาศวิสัยทัศน์ 10 ปีปรับตัวรับความท้าทายใหม่โลก - คอลัมน์ จับประเด็น - จีน-ญี่ปุ่นเร่งสรุป 'อาร์เซ็ป' หวั่นตกขบวนทีพีพีมะกัน - เออีซีไฮเวย์: ปัจจัยเสี่ยงลงทุนใน CLMV - ปลดล็อกกฎระเบียบ เปิดเสรี 'ภาคบริการ' - ดร.แดน มองต่างแดน: AEC ท าให้การพัฒนาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไร? - Thailand and India aim to boost trade ties
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

  กรุงเทพธุรกิจ; เดลินิวส์; โพสต์ทูเดย์; แนวหน้า (แนวหน้าโพสต์ทูเดย์เดลินิวส์กรุงเทพธุรกิจ, 2558-11-12)

  AEC News Alert ประจาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีเรื่องดังนี้ - 'อินเดีย-ไทย'สต็อกล้นฉุดราคาข้าวโลก - FTA ไทย-ชิลี มีผลบังคับใช้แล้ว - 'สมคิด' เล็งคุย 'อาเบะ' หนุนร่วมวง 'ทีพีพี' - ดึงนักลงทุนไทยกลับเมียนมาปรับทัศนคติคว้าโอกาสทอง - ครบคิด พิชิตเออีซี: เปิดทางออกผลไม้ไทย รับมือล้งจีนบุกหนัก - โลกการค้า: TPP กับผลกระทบที่จะเกิดกับไทย (1)
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-11-16)

  AEC News Alert ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - ผู้นำอาเซียนแก้เกมสู้ค้าเสรี TPP จ่อประกาศความสำเร็จเปิด RCEP - พาณิชย์เร่งประเมิน 'ทีพีพี' ผวาบังคับใช้ก่อนกำหนด - ยกชั้นโชห่วยชายแดน - สัมภาษณ์: นันทวัลย์ ศกุนตนาค ดันวาระแห่งชาติ-ทรัพย์สินทางปัญญา -คอลัมน์ พร้อมรับ"AEC"หรือยัง? : พันธมิตรเวียดนาม - ธุรกิจไทยตื่นตัวบุกตลาดเออีซี แห่ขอข้อมูลทูตพณ. กว่า 2 หมื่นราย
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

  เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-07-13)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข่าวที่เดียวกับการเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี การขยายช่องทาง ทางการค้าเปิดตลาดระหว่างไทย- ชิลี และ ไทย-เปรู นอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องของการสร้างห้องสมุด โรงเรียนเขตชายแดน เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และยังมีเรื่องของสถานการณ์ข้าวอาเซียน ปี 2015 รวมถึง เรื่อง มะริด.... แหล่งท่องเที่ยวโอกาสการค้า การลงทุนแห่งใหม่ และ Free trad talks take flight
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-11-18)

  AEC News Alert ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 -ไทยถกญี่ปุ่นเปิดตลาดหมู-มะม่วง ชู"ซูเปอร์คลัสเตอร์" ดึงลงทุนเพิ่ม -คอลัมน์ ตะวันส่องอาเซียน: เริ่มต้น - 6 ส.ขนส่งจี้ยกเลิกกม.ผ่านแดนคต.คุมเข้มห้ามน าผ่าน 11 รายการ - อินเดียเชิญชวนไทยร่วมลงทุนภายใต้นโยบาย Make in India จับมือบุกตลาดโลก - ดร.สุรินทร์ ตีแผ่ไทยไปอาเซียน 'ได้เปรียบแต่ไม่พร้อม' - ชู 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย! หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต - สัมภาษณ์: ติดอาวุธนักรบ SMEs รุกขยายการค้า-ลงทุนสู่ 'เออีซี'
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจําวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

  ประชาชาติธุรกิจ; กรุงเทพธุรกิจ; โพสตทูเดย; ฐานเศรษฐกิจ; มติชน (มติชนประชาชาติธุรกิจกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจโพสตทูเดย, 2015-11-04)

  AEC News Alert ประจําวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ฉบับนี้มีรายละเอียดดังนี้ -จับตาความพรอม AEC (1) -อุตฯ อิเล็กทรอนิกสจี้เพิ่มสิทธิประโยชนแลกคงฐานผลิต -รับมือ AEC: เวียดนามและทีพีพ -ทุนยุนหนีจีนเขาอาเซียน ลุยซื้อกิจการในอินโดฯ-เมียนมา-ไทย-มาเลย-สิงคโปร -ชวยกันคิด: ขอตกลง TPP อยาผลีผลามตามแห... -จีนสงซิกเรง RCEP คานทีพีพีชงจัดประชุมระดับผูนํา /3ชาติชูตองมาตรฐานสูง -'ไอยูยู' ลามสหรัฐจองเลนงานไทยออกกฎหมายตรวจเขม 'กุง-ทูนา' -พาณิชยขอลมคดีไมฟอง 'บ.ฟลลิปฯ' 'อสส.' ลั่นทําไมได
 • Thumbnail

  ASEAN 

  กระทรวงต่างประเทศ. กองอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2013)

  เนื้อหาได้กล่าวถึง ประชาคมอาเซียน ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การส่งเสริมความเชื่อมโยงของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศกลุ่มมประเทศนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้ออมของไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
 • Thumbnail

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน 

  Unknown author (สยามกีฬา, 2018-02-19)

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน
 • Thumbnail

  JKN ขนคอนเทนต์ซีรีย์ฟิลิปปินส์-อินเดียบุกไทย 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2561-08-12)

  JKN ขนคอนเทนต์ซีรีย์ฟิลิปปินส์-อินเดียบุกไทย
 • Thumbnail

  KTIS ร่วมเปิดค่ายเยาวชน AEC 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2561-08-11)

  KTIS ร่วมเปิดค่ายเยาวชน AEC
 • Thumbnail

  THAN DATA จำนวนแรงงานของประเทศในอาเซียนแบ่งตามประเภทธุรกิจ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-10-28)

  THAN DATA จำนวนแรงงานของประเทศในอาเซียนแบ่งตามประเภทธุรกิจ
 • Thumbnail

  กสิกร รุกดิจิทัลแบงกิ้งกัมพูชา-ลาว 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2561-08-14)

  กสิกร รุกดิจิทัลแบงกิ้งกัมพูชา-ลาว
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การเตรียมความพร้อมด้านฝึกอบรม และพัฒนาคนสู่ AEC 

  ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ (2012)

  เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคน เพื่อรองรับ AEC
 • Thumbnail

  เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์: รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยองเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวโซนตะวันออก 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-10-27)

  เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์: รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยองเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวโซนตะวันออก
 • Thumbnail

  ข้อคิดเห็นต่อรายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน” 

  เชิญ ไกรนรา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2007)

  การสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจนำเที่ยว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจร้านอาหารไทย 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงพยาบาล 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)