Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    จีนกระชับมิตรไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิก 

    หลี่ เหรินเหลียง (กรุงเทพธุรกิจ, 2518-11-23)

    ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนปาปัวนิวกินี บรูไน และฟิลิปปินส์เพื่อพบปะผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและเข้าร่วมประชุมอยางไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือ APEC ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 การพัฒนาความเชื่อมโยง การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนมีความสำคัญต่อนโยบา ...