Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ผ่ายุทธศาสตร์ความสำเร็จ นิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง สู่ผู้นำตลาด 

    Unknown author (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1996)

    เครือเอสทีซี กลุ่มบริษัทผู้ส่งออกพืชผลการเกษตรรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีฐานการเติบโตมาจากธุรกิจการส่งออกสินค้าพืชไร่ หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจพืชไร่แล้ว ได้มีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆอีกหลายด้าน มีบริษัทในเครือมากมาย ซึ่งหนึ่งบริษัทในเครือเอสทีซี ที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมาก ก็ คือ บริษัท มิสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีชั้นนำของประเทศไทย ที่ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการขยายอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีเท่านั้น หากยังช่วยพัฒนามาตรฐานการครองชีพของประเทศไทยอีกด้วย