Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

  โพสต์ทูเดย์; กรุงเทพธุรกิจ; บ้านเมือง; ฐานเศรษฐกิจ; ทันหุ้น; THE NATION (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-18)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่มีความสำคัญดังนี้ 1.FTA ไทย-ตุรกี ดันจีดีพีโต 0.03 % 2. มาเลย์ขอเจ้าภาพปี 59 จัดงาน 'ค้าชายแดน' 3. สุพรรณบุรี กระตุ้นภาคการเกษตร ตื่นตัวรองรับการค้าข้าวตลาดโลก 4. พม่า-เวียดนาม-ไทยเนื้อหอมทุนเอเชียตบเท้าปักธง 5. Trade Update: รู้ทันเรื่องที่ดินก่อนลงทุนกัมพูชา 6. มองอย่างเซียน: ขยายฐานพม่าชิงผู้น า AEC 7. ไครซิส วอตช์: ‘กัมพูชา’ ตลาดที่ไทย มองไม่เห็น โพสต์ทูเดย์ 8 India hopes for closer ties as minister’s visit
 • Thumbnail

  Cambodia no more hell 

  รองเสธ. ภูสดศรี (บริษัทสื่อดี, 2008)

  อำนาจอันเรืองรองของประเทศใดๆ ในโลก ล้วนแสดงผ่านสกุลเงินตราเสียทั้งสิ้น เพราะหากชาติใดไร้ซึ่งสกุลเงินที่กำหนดค่ากลางของสินค้าแล้ว ย่อมเกิดความโกลาหลไม่ต่างจากบางประเทศในแถบแอฟริกา ที่ไม่ยอมใช้เงินสกุลอื่นทั้งๆ ที่สกุลเงินตัวเองเฟ้อร่วมพันเปอร์เซ็นต์ เดิมที่กัมพูชาเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงิน "เรียว" แต่ด้วยเหตุที่พบกับภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยในอดีต ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจนำมาตรการเอาเงินสกุลอื่นเข้ามาใช้ควบคู่ไปด้วย โดยสกุลเงินที่ใช้ของที่นี้คือ "ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา"
 • Thumbnail

  กัมพูชารอเคลียร์อียู มุงสู่อาเซม2020 

  ภัทราพร ไพบูลย์ศิลป (เดลินิวส์, 2020-03-22)

  รัฐบาลกัมพูชา ประนามการที่EUเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้า แม้เป็นบางส่วนว่า"สองมาตรฐาน" และ "เป็นการแทรกแซงกิจการภายใน" พร้อมทั้งเรียกร้องให้อีกฝ่ายทบทวนการตัดสินใจ ในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ตอบสนองอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าหากมีการเข้าหากัน "ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง" การประชุมอาเซมครั้งนี้น่าจะเป็นสะพานฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อย เป็นไปได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • Thumbnail

  กัมพูชาระงับส่งออกปลาไว้บริโภคเอง 

  Unknown author (มติชน, 2020-04-10)

  กัมพูชาประกาศจะระงับการส่งออกปลาทั้งหมด ในความพยายามรักษาอุปทานในประเทศเอาไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศขณะกำลังรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งในกัมพูชา 

  ไกรสร เตียวประเสริฐ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1993)

  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทำศึกสงคราม ฆ่าฟันกันเองมาเป็นเวลานานอย่างเขมรนี้กำลังเกิดสันติภาพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเสียที นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของสหประชาชาติอีกชิ้นหนึ่ง (ในจำนวนไม่มากชิ้น) ที่น่าปรบมือให้ รวมทั้งฝ่ายที่ริเริ่มให้มีการนั่งโต๊ะเจรจากันระหว่างเขมรทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน กระบวนการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนำไปสู่สันติภาพ และการยอมรับจากนานาอารยประเทศคือ "การเลือกตั้ง"
 • Thumbnail

  เขมรเข้มจุดผ่านแดนสกัดลอบเข้าไทย 

  Unknown author (มติชน, 2020-05-30)

  นายสอ เค็ง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา กล่าวในการประชุมประจำปีเพื่อเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์แห่งชาติปี 2019 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม โดยร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันแรงงานอพยพชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 1989)

  ประเทสในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 1989)

  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  นิราศกัมพูเชีย (1) 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-15)

  นิราศกัมพูเชีย (1)
 • Thumbnail

  แวดวงอาเซียน : กัมพูชาให้สัตยาบันข้อตกลงซีแอลวี 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-16)

  แวดวงอาเซียน : กัมพูชาให้สัตยาบันข้อตกลงซีแอลวี
 • Thumbnail

  หน้าต่าง AEC กัมพูชาเปิดเส้นทางใหม่บินตรงญี่ปุ่น 

  Unknown author (ทันหุ้น, 2559-05-23)

  กัมพูชาเปิดเส้นทางใหม่บินตรงญี่ปุ่น