Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-10)

  การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ หรือที่รู้จักคุ้นหูกันว่า M&A เป็นช่องทางการขยายธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยรูปแบบของการทำธุรกรรม M&A อาจได้ได้จำกัดเฉพาะในประเทศ แต่อาจจะออกไปซื้อหรือควบรวมกับธุรกิจต่างประเทศ หรืออาจมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเจรจาขอทำ M&A กับธุรกิจในประเทศโดยมึทั้งในรูปแบบของการถือหุ้น การเข้าซื้อกิจการ และการร่วมทุนกัน
 • Thumbnail

  ต่อ S-Curve ให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านการควบรวมกิจการ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-30)

  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทย การควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์มีประโยชน์คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารลดลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอีกด้วย