Now showing items 1-15 of 15

 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจeวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-11-14)

  AEC News Alert ประจำวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 - สิงคโปร์-ฮ่องกงลงพื้นที่ ซื้อหอมมะลิ 6.5 หมื่นตัน - ประตูสู่เออีซี: เอเปก@ฟิลิปปินส์ - 4 กูรูแนะลงทุนซีแอลเอ็มวี ช่วยกันรวย..กอดคอกันโต - 'บิ๊กตู่' ปลุกไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน - พร้อมเปิดประชาคมอาเซียนเตรียมลงนามปฏิญญาในการประชุมสุดยอดผู้นำ - Apec a chance to discuss big issues
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 

  เดลินิวส์; ฐานเศรษฐกิจ; โพสต์ทูเดย์; มติชน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-17)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่สำคัญๆ ตามหัวข้อดังนี้ 1.สหรัฐ: มหามิตรทางเศรษฐกิจของไทย 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เร่งผลักดันเศรษฐกิจอาเซียนรับ AEC 3. ญี่ปุ่นปลุก จีเอ็มเอสพัฒนาเครือข่ายขนส่ง 4. 'ศศินทร์' ฟันธงไทยไม่พร้อมด้านแรงงาน แนะรัฐบาลเร่งจัดการปัญหาก่อนเข้า AEC 5. เครื่องหนังโหมส่งออกอาเซียน 6.Countdown 196 วันสู่ AEC: ความเป็นมาของอาเซียน 7.ทันโลกพาณิชย์: การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-26)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่มีความสำคัญดังนี้ 1.สั่งเดินหน้าเอฟทีเอไทย-อินเดียรอบใหม่ 2. การประชุม JTC ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 3. ครบคิด พิชิต AEC : ผ่าสิทธิประโยชน์ดึงบริษัทข้ามชาติตั้งฐานธุรกิจ 4. สัมภาษณ์พิเศษ : ส่องโอกาสในกัมพูชาผ่านมุมมองทูตไทย 5.มิติโลกาภิวัฒน์ : อินเดีย - อาเซียน 6.ทำกินถิ่นอาเซียน : ทางออกถั่วเหลืองไทยยุคเออีซี 7. Australia urges more trade liberalisation under TAFTA
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-29)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่สำคัญๆ ตามหัวข้อดังนี้ 1. มิติโลกาภิวัฒน์ : อินเดีย - อาเซียน 2. มองหลากมุมเรียนรู้อาเซียน 3. พาณิชย์แนะศึกษากฎระเบียบก่อนส่งออกอาหารไปตะวันออกกลาง
 • Thumbnail

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

  โพสต์ทูเดย์; กรุงเทพธุรกิจ; บ้านเมือง; ฐานเศรษฐกิจ; ทันหุ้น; THE NATION (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-06-18)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่มีความสำคัญดังนี้ 1.FTA ไทย-ตุรกี ดันจีดีพีโต 0.03 % 2. มาเลย์ขอเจ้าภาพปี 59 จัดงาน 'ค้าชายแดน' 3. สุพรรณบุรี กระตุ้นภาคการเกษตร ตื่นตัวรองรับการค้าข้าวตลาดโลก 4. พม่า-เวียดนาม-ไทยเนื้อหอมทุนเอเชียตบเท้าปักธง 5. Trade Update: รู้ทันเรื่องที่ดินก่อนลงทุนกัมพูชา 6. มองอย่างเซียน: ขยายฐานพม่าชิงผู้น า AEC 7. ไครซิส วอตช์: ‘กัมพูชา’ ตลาดที่ไทย มองไม่เห็น โพสต์ทูเดย์ 8 India hopes for closer ties as minister’s visit
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศ กับการบรรลุ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ" 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-06)

  ในเดือน ก.ค. 2558 ได้มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติที่ Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย ผลลัพธ์สำคัญที่ออกมาจากการประชุมในครั้งนั้น คือ แผนการปฏิบัติการนี้คือ ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำไปสุ่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การลดความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้ แต่ขึ้นกับนโยบายการค้าที่ออกมาว่า จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะมาเล่าให้ฟังถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการค้าที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายช่องทาง
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-23)

  โครงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนและทีมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชนหรือ ITD ได้พยายามศึกษาผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยใช้กลุ่มประเทศอนุลุ่มน้ำโขงเป็นกรณีศึกษา
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-29)

  งานศึกษาทางด้านการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่ มักกำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการค้า รวมถึงการพยายามใช้การค้าในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศพยายามศึกษาว่า ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถใช้ภาคการค้าระหว่างประเทศเป็นแรงผลักอันหนึ่งในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและเสมอภาคได้หรือไม่
 • Thumbnail

  ซีพีผนึกห่หลายไต้หวันดันเมนูข้าวเหนียวทุเรียน 

  Unknown author (ประชาติธุรกิจ, 2019-02-25)

  ซีพี เตรียมส่งเมนู ขนมไทย บุกตลาดโลกหลังร่วมลงทุน ไห่หลาย บริษัทไต้หวัน ปักธงภัตาคารฮาร์เบอร์บุฟเฟ่หรูบนไอคอนสยาม
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ ผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  การเจรจาการค้าในเวทีการค้าโลกมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมถึงกลยุทธ์ที่ทวีความซับซ้อน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและหวังผลไปข้างหน้า อันจะช่วยให้การเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางค้าอย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วมมากขึ้น ความสำเร็จต่างๆในด้านนี้ย่อมมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ รวมถึงการยกระดับอำนาจต่อรอง และสร้างความเป็นธรรมภายใต้สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ...
 • Thumbnail

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2017-02-15)

  วงล้อเศรษฐกิจ : สงครามสี่ทัพ
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 

  นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ุ (วารสารนักบริหาร 30,3 (2553) 31-36, 2010)
 • Thumbnail

  ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

  ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (วารสารนักบริหาร 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 26-39, 2012)
 • Thumbnail

  อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)

  เนื้อหาได้เสนอถึงกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • Thumbnail

  อินโดฯฟื้น เจรจาโสมขาว-ญี่ปุ่น 

  Unknown author (ประชาติธุรกิจ, 2019-02-25)

  อินโดนีเซียกำลังเร่งสร้างผลงานก่อนถึงวันเลือกตั้งในเดือนเม.ย. 2562 โดยเตรียมเจรจาการค้าทวิภาคีกับ เกาหลีใต้ หวังดึงดูดนักลงทุน