Now showing items 1-16 of 16

 • Thumbnail

  โกงหมดอนาคต ยก ม.35 เตือนนัการเมือง! บวรศักดิ์ลั่น ต้องไม่สูญเปล่า 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-11-06)

  รธน.ฉบับชั่วคราว เน้นให้ความสำคัญของ 5 องค์กรหลัก ซึ่งมีความแตกต่างจากการัฐประหารที่ผ่านมา ยกมาตรา 35 กำหนดกรอบ 10 ประเด็นเพื่อนำไปสู่การร่างรธน.ฉบับถาวร ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง โดยการห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต
 • Thumbnail

  'ชัยอนันต์'ชี้หนทางลดคอร์รัปชัน-หนุนนายกฯ คนนอก หั่น ส.ส.เหลือ จว.ละคน 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-13)

  นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า กล่าวว่า ในการปฏิรูปประเทศในฐานะอาจารย์สอนหนังสือจะผลักดันแนวทางการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเข้ามาผลักดันและเสนอแนวทางการปฏิรูปทางด้านการเมือง โดยเฉพาะการทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ปลอดจากนายทุน เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  ตามรอบ 'ปฏิรูปประเทศ' 

  ธาม บัวรุ่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-04-16)

  รัฐบาลภายใต้การนำของ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 2 ตามโรดแมปของ คสช. เป็นเวลาจวนจะครบ 1 ปีแล้วสำหรับรัฐบาล "นายกฯ ลุงตู่" และคณะ ภายหลังการรัฐประหาร ดูเวลาจะผ่านไปรวดเร็ว ซึ่งขนาดนี้เดินทางมาตามโรดแมปที่วางไว้ เข้าระยะที่ 2 แล้ว ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ชาวไทยทุกคนจะได้เห็น เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงรอยอย่างยั่งยืนที่สุด ปูทางสู่วิถีประชาธิปไตยที่นักเลือกตั้งหลายๆ คนใฝ่ฝัน อีกทั้งยังต้องต่อยอดพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า นั่นก็คือ ...
 • Thumbnail

  นิด้าเสวนาย้ำเลือกนายกฯตรง 

  Unknown author (มติชน, 2014-12-13)

  นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานกมธ.เสนอให้มีการเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง เพราะเห็นว่าประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภามาตลอด ถ้า ส.ส.มาจากการเลือกตั้งที่สุจริตและโปร่งใส ก็จะนำมาซึ่งนายกฯ ที่ดีได้
 • Thumbnail

  ปฏิรูปโครงสร้างการเมือง...จุดเริ่มต้นทางออกประเทศ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-19)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิคิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปฏิรูปการเมืองว่า การที่จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จได้ สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมือง
 • Thumbnail

  ปฏิรูปไม่มีเสียของเสียของคือไม่ปฏิรูป 

  พูลเดช กรรณิการ์ (สยามรัฐ, 2014-12-09)

  เรื่องการปฏิรูปการเมืองกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (กมธ. ปฏิรูปการเมือง) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่เสนอให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยตรง ข้อเสนอแนะนี้จะเป็นไฮไลต์ของการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ไปเลยหากผ่านทุกด่านออกมาได้ เพราะเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ของการได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ คือนายกรัฐมนตรี และ ครม.
 • Thumbnail

  ผ่าโมเดลปฏิรูปการเมือง'ฉบับนิด้า' 

  Unknown author (อารีน่า มีเดีย, 2015-02-14)

  ปัญหาการเมืองไทยเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก ปัญหาหลักของประเทศมาจากการเมือง โดยต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่อาการ ถ้ามองในเชิงวิชาการต้องพัฒนาประชาชนก่อน คือให้เขามีส่วนในการใช้อำนาจ คือการปกครองโดยประชาชนไม่ใช่อำนาจรัฐ
 • Thumbnail

  รื้อระบบพรรคสกัดนายทุน 

  ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-27)

  เริ่มนับหนึ่งปรับโฉมหน้าประเทศไทย หลังจากที่มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้ามาทำหน้าที่ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า กล่าวว่า สิ่งที่อยากทำภายหลังที่ได้รับการรับเลือกเข้ามา คือ ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนไม่ใช่ของนายทุน ทำให้การเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันคิด
 • Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  สปช.แฉวงการศึกษาสุดเสื่อม ขอย้ายต้องใช้ตัวเข้าแลก 

  Unknown author (ASTV ผู้จัดการ, 2014-11-11)

  ในการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง"สานพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศ"ได้มีการนำเสนอประเด็นต่างๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นในด้านของสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ และในด้านการศึกษา
 • Thumbnail

  'สมบัติ'ลับปากสภาปฏิรูป เปิดฤดูซักฟอก รธน.ย้ำสูตร'เลือกตรง'นายกรัฐมนตรี 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-02)

  เมื่อนายสมบัติเข้ามานั่งเก้าอี้ กมธ.ปฏิรูปการเมือง ได้เสนอสูตรการเมืองใหม่ โดยใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจบริหาร-นิติบัญญัติ ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เจาะจงให้ประชาชนเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง แต่ถูกนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ หัวขบวนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตีตกไป ด้วยเหตุผลที่ว่าสุดโต่งเกินไป เมื่อถึงฤดูซักฟอกร่างรัฐธรรมนูญที่ สปช.สามารถใช้เวทีอภิปรายในสภาชำแหละข้อดี-ข้อเสีย นายสมบัติจึงได้นำสูตรเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงขึ้นมานำเสนออีกครั้งหนึ่ง
 • Thumbnail

  'สมบัติ'เล็งเสนอ คสช. ให้ปชช.เลือกนายกฯ โดยตรง 

  ศักรินทร์ เข็มทอง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-13)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า หนึ่งในคณะทำงานที่จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศในส่วนด้านการเมือง ได้ตั้งข้อเสนอที่น่าสนใจ คือ ให้ประชาชนเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมทั้งการให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  สมบัติซัดมั่วซุปเปอร์ปธน.'ยรรยง'โต้ตรวจข้าวมีพิรุธ 

  Unknown author (มติชน, 2014-12-23)

  นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานกมธ.ปฏิรูปการเมืองสปช. กล่าวกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงนั้นจะเป็นซุปเปอร์ประธานาธิบดี เพยามยามที่จะเน้นให้คนเห็นว่าการเลือกนายกฯ โดยตรงนั้นน่ากลัว โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้เสนอแบบนั้น
 • Thumbnail

  เสนอแผนนิด้าโมเดลต่อคสช. ปฏิรูปประเทศแก้คอร์รัปชั่น-จริยธรรมคุณธรรม 

  Unknown author (เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2014-11-12)

  นิด้าได้จัดทำนิด้าโมเดล ซึ่งได้รวบรวมข้อมุล และเสนอแนวทางในการปฏิรูปทั้งหมด 16 ด้าน เน้นในส่วนของการปฏิรูปการเมือง การศึกษา จริยธรรม คุณธรรม คอร์รัปชั่น ความโปร่งใส สินค้าเกษตรกรรม การท่องเที่ยว พลังงาน การต่างประเทศ และไอที เนื่องจากเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศอย่างมาก
 • Thumbnail

  ออกแบบปฏิรูปการเมืองเลือกนายกฯ โดยตรง 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดในการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง
 • Thumbnail

  อะไรที่ผมยังทำได้ก็จะทำ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็น 'ผักตบชวา' 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-14)

  ดร.สมบัติ เสนอจุดยืนของตนเอง คือการต่อต้านการเมืองที่ไม่ชอบธรรม