Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นักวิชาการชี้ฏิรูปยังล่าช้า แนะเร่งแก้ปัญหาโครงสร้าง 

    Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-05-21)

    นักวิชาการประเมินผลงาน 4 ปี "คสช." โดดเด่นด้านความสงบในบ้านเมือง แต่ความขัดแย้งยังไม่ถูกแก้ไข ขณะการปฏิรูปเศรษฐกิจยังล่าช้า ไม่ลุล่วง หวังช่วงเวลาที่เหลือเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างดูแลเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ