Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  แฉ 3 จว.ใต้ขายปริญญา 'รุ่ง'ปูด ป.เอกใบละแสนเกร่อยิ่งกว่าซื้อเนื้อแพะ สมศ.แจง คสช.ปมชี้วัด 4 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-06)

  เครือข่ายอุดมศึกษาได้ยื่นหนังสือถึง คสช.เรื่องการใช้ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.ให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
 • Thumbnail

  อย่าไปบ้ากันมากกับผลสอบ PISA 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-12)

  โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ PISA มีประเทศเข้าร่วมการทดสอบ 70 ปรเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจโดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของเด็กอายุ 15 ปี ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ ความเท่าเทียมและปรสิทธิภาพของระบบโรงเรียนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร